EUR 23.985

USD 22.380

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.985

USD 22.380

13. 07. 2016

0 komentářů

Vývoj insolvencí v České republice v červnu a za pololetí 2016

 


 

Oživení ekonomiky se příznivě projevuje v poklesu insolvenčních návrhů, který je meziročně dvojnásobný. V pololetí 2016 bylo o 8,6% insolvenčních návrhů méně než v pololetí roku 2015. V pololetí 2015 bylo proti pololetí 2014 o 4,2% insolvenčních návrhů méně…

Výrazný podíl na tomto vývoji má pokles insolvenčních návrhů u firem, kde se počet insolvencí snížil proti pololetí 2015 o 21,6 %. U spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků je pokles mírnější a dosahuje 8,48 %.

V červnu 2016 bylo podáno celkem 2575 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 193 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 2382 u spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků.

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR – celkem

 

2014

2015

2016

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepod-nikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepod-nikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepod-nikajících živnostníků

1

2486

259

2227

2353

264

2095

2119

219

          1900

2

3004

292

2712

2831

261

2570

2707

225

            2482

3

3329

340

2989

3282

332

2950

2680

226

             2454

4

3311

346

2965

2918

280

 2644

2706

   208

 2498 

5

2804

291

2513

2679

244

2435

2827

   225

  2602 

6

2898

290

2608

3025

272

2753

2575

 193

2382 

7

 3110

 335

 2775

2606

250

2356

 

 

 

8

 2618

 248

 2370

2234

218

2016

 

 

 

9

 2885

 285

2600

2445

190

2255

 

 

 

10

2998

284

2714

 2741

250

 2491

 

 

 

11

2768

282

2486

 2599

 208

 2391

 

 

 

12

2929

311

2618

 2640

 235

 2405

 

 

 

celkem

35140

3563

31577

32353

3004

29349

15614

1296

14318

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

3.5.2016 podala insolvenční návrh sama na sebe společnost OKD a.s.. Jedná se o firmu s obratem 17 mld. a s 9.700 zaměstnanci. Její hlavní činností je těžba uhlí. Již 9.5.2016 vydal soud usnesení o úpadku.

Další významnou firmou v insolvenci je společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. a její sesterská společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. je ve fázi před rozhodnutím o úpadku. Je to firma s tržbami kolem 6 mld. a s 1.600 zaměstnanci. U firmy VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. soud insolvenční návrh odmítl, neboť z něj neměl osvědčen úpadek dlužníka.

Před rozhodnutím o úpadku je i společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. (obrat za rok 2015 2,5 mld. a 285 zaměstnanců), Aircraft Industries, a. s. a AUTOTRANS PETROL s.r.o.. Insolvenční návrh na stavební společnost Zlínstav a.s. byl soudem odmítnut, protože neosvědčuje úpadek dlužníka. Společnostem POLDI s. r. o. a MOTORPAL, a.s. byla soudem povolena reorganizace.

Z pohledu regionů byl k 30.6.2016 nejvyšší počet insolvencí na 1000 registrovaných firem stejně jako v pololetí roku 2015 a 2014 v hlavním městě Praze. Následuje Jihomoravský kraj a tradičně Moravskoslezský kraj. Středočeský kraj se v pololetí 2016 opět vrací na pozici oblasti s nízkým počtem insolvenčních návrhů a spolu s Plzeňským a Královéhradeckým krajem představují z hlediska frekvence výskytu insolvenčních návrhů oblasti nejméně rizikového podnikání.

Tabulka 2: Insolvence firem* podle regionů

pololetí 2015

pololetí 2016

Kraj

počet firem v INSOLV

počet registrovaných IČ v krajích

Insolvence na 1000 registrovaných firem

počet firem v INSOLV

počet registrovaných IČ v krajích

Insolvence na 1000 registrovaných firem

HM Praha

393

561873

0,70

352

576264

0,61

Jihomoravský

161

300855

0,54

179

305328

0,59

Moravskoslezský

134

249741

0,54

112

250526

0,45

Olomoucký

64

138464

0,46

62

139294

0,45

Jihočeský

73

160886

0,45

71

162225

0,44

Pardubický

71

116522

0,61

42

117877

0,36

Zlínský

68

139021

0,49

38

110838

0,34

Liberecký

48

115383

0,42

39

116098

0,34

Ústecký

74

173196

0,43

57

173846

0,33

Vysočina

39

108990

0,36

34

110838

0,31

Karlovarský

34

76460

0,44

22

75790

0,29

Královehradecký

51

134999

0,38

39

136615

0,29

Středočeský

153

320636

0,48

91

325928

0,28

Plzeňský

60

142436

0,42

44

163371

0,27

*/ jedná se o firmy, na které byl podán insolvenční návrh, očištěno o nepodnikající živnostníky

zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

Způsobem řešení úpadku firem je konkurz nebo reorganizace.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Konkurzů bylo v červnu 2016 prohlášeno 219, z toho počet konkurzů živnostníků činil 106.

Pokles počtu konkurzů zahájený již začátkem roku 2015 pokračoval i letos. Celkový pokles počtu konkurzů činí proti pololetí 2015 10,69%. Pokles v roce 2015 byl proti roku 2014 poloviční, jen 5,66%.

I přes červnový nárůst klesají zejména počty právnických osob v konkurzu (pokles 13,8% proti pololetí 2015). Snížení počtu živnostníků v konkurzu k 30.6.2016 proti pololetí 2015 činí 7,8%%.

Tabulka č. 3: Konkurzy právnických osob a živnostníků

Konkurzy podnikatelů

měsíc

2013

2014

2015

2016

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

200

55

193

76

163

73

170

96

2

180

59

227

100

180

89

172

96

3

180

71

193

94

203

102

146

74

4

190

61

206

94

209

110

157

 85

5

181

62

185

85

191

106

164

 89

6

167

52

216

91

205

112

219

 106

7

191

78

228

105

174

97

 

 

8

165

83

187

91

163

80

 

 

9

179

69

207

94

185

107

 

 

10

196

78

200

102

190

100

 

 

11

212

87

175

87

187

105

 

 

12

183

94

186

91

141

77

 

 

celkem

2224

849

2403

1110

2191

1158

1028

546

zdroj: Creditreform

Tabulka č. 4: Firmy v konkurzu dle obratu (pololetí 2016)

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Poslední obrat

63489821

Tabák Plus, spol. s r.o.

Velkoobchod s tabákovými výrobky, potravinami a cukrovinkami

85

2 542 818 000

01685716

Clear conception s.r.o.

Velkoobchod s rudami, kovy a hutními vy´robky

6

1 848 520 000

26168545

BRUTO a.s.

velkoobchod s palivy a mazivy

0

1 128 141 000

27138399

STATSCHECHIA spol. s r.o.

silniční nákladní doprava

382

1 122 600 000

25170961

KAMION TRANSPORT s.r.o.

silniční nákladní doprava

252

872 583 000

24843318

KRATOLIA Trade a.s.

výroba bionafty

32

754 053 000

25504878

FRIGOPRIMA spol. s r.o.

Výroba a velkoobchodní prodej mražených polotovarů

55

343 456 000

63145057

Interma, akciová společnost

stavební činnost

116

260 090 000

29269199

PIXMANIA s.r.o.

IT služby

108

29 269 199

zdroj: Creditreform

Druhým způsobem řešení úpadku  je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,– Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců.

Novela Insolvenčního zákona platná od 1.1.2014 reagovala na skutečnost, že řada menších firem tyto podmínky nesplňuje a nemůže reorganizaci k řešení svého úpadku využít. Snížila tedy kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy se snižuje na50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií.

Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do pololetí 2016 soudem povoleno 138 reorganizací. Aktivních reorganizací je k 30.6. 2016 42. Restartovat byznys se pokouší např.  společnost POLDI s. r. o., OSA – INVEST s.r.o. a MOTORPAL, a.s..

I počty insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů pokračují v poklesu, který byl zahájen v roce 2015. V pololetí 2016 je počet insolvenčních návrhů spotřebitelů nižší proti stejnému období roku 2015 o 8,48%.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddluženíprobíhábuďformouzpeněženímajetkudlužníkaneboplněnímsplátkovéhokalendáře,kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V červnu 2016 požádalo o oddlužení celkem  2334 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 2047 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v červnu 2016 57 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

Počet návrhů na oddlužení klesl za období 1 – 6 2016 proti stejnému období 2015 o 6%. Klesl i počet schválených oddlužení o 1,6% a počet dlužníků, kteří řeší oddlužení zpeněžením majetku o 16,53%.

Ministerstvo spravedlnosti připravuje další novelu Insolvenčního zákona. Ta má umožnit širšímu okruhu dlužníků využít nástroj oddlužení. Zatím je připravena pouze pracovní verze, v níž se uvažuje o možnosti prodloužit celkovou dobu oddlužení a odstranit současnou spodní hranici nutnou pro vstup do oddlužení. Nyní jsou v platnosti podmínky, že dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. 

Optimistická očekávání společnosti Creditreform pro rok 2016 se potvrzují. 

Segment firem se v minulých letech prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil. Optimismus na trhu a rostoucí zakázky firem umožňují predikovat klesající počty insolvenčních návrhů v segmentu firem i pro druhé pololetí roku 2016. 

Situaci u spotřebitelů však nelze odhodnout tak jednoznačně. Vzhledem k ekonomickému vývoji očekáváme také spíš klesající tendence v počtu insolvenčních návrhů spotřebitelů. Paradoxně situaci v této skupině může negativně ovlivnit rostoucí poptávka domácností. Vyšší důvěra spotřebitelů v ekonomiku a trh práce může opět roztočit úvěrovou spirálu, kterou část spotřebitelů nemusí ustát. Permanentní zadlužování potvrzují i data ČNB.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

srážky ze mzdy 2023

Exekuční srážky ze mzdy v roce 2023

Na konci loňského roku schválila vláda na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR novelizaci nařízení o nezabavitelných částkách. Od lednové výplaty budou exekuční srážky ze mzdy počítány opět jinak. Kolik dlužníkovi zbyde?

Text: Veronika Hejná

04. 01. 2023

Exekuční a insolvenční srážky ze mzdy v roce 2021

Od ledna 2021 se opět mění exekuční a insolvenční srážky ze mzdy, a tak dlužníkům zůstane o trochu více. Je to jednak v důsledku navýšení jedné ze složek výpočtu tzv. nezabavitelné částky – normativních nákladů bydlení. Vliv má ale i zrušení superhrubé mzdy a navýšení slevy na poplatníky. Ty totiž vedou ke zvýšení čisté mzdy jako […]

Text: Veronika Hejná

04. 02. 2021

Oddlužení za tři roky

Tříleté oddlužení pro všechny?

Oddlužení by mohlo být pro všechny dostupné za pouhé tři roky, namísto stávajících pěti.  Krátce po oddlužovací novele z roku 2019 přichází vláda s dalším návrhem novely insolvenčního zákona. Předloha má do našeho právního řádu implementovat evropskou směrnici o restrukturalizaci a insolvenci.

Text: Veronika Hejná

18. 01. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *