EUR 23.830

USD 22.271

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 15.8 %

EUR 23.830

USD 22.271

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

19. 01. 2023

0 komentářů

Daň z nemovitých věcí: Na co vše nezapomenout?

 

Pokud jste v minulém roce pořídili, zdědili nebo jinak nabyli byt, dům či jinou nemovitost, musíte letos zaplatit daň z nemovitých věcí. Na samotnou platbu máte spoustu času, ale podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí je možné nejdéle do úterý 31. ledna 2023. Na co vše nezapomenout? 

Daň z nemovitých věcí se týká také těch, u jejichž nemovitosti došlo v roce 2022 k zásadní změně, jako jsou například dokončení stavby, změna způsobu užívání pozemku nebo stavby nebo vynětí pozemku z půdního fondu. Povinnost platí ale také v případě úpravy výměry pozemku, nové přístavby, nástavby nebo naopak u částečné likvidace částí domu. Všechny tyto změny totiž ovlivňují výpočet výše daně.

Pokud jste v minulém roce vaši jedinou nemovitost darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musíte tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu do 31. ledna. V případě, že jste v konkrétním kraji nějakou nemovitost například prodali, ale jiná nemovitá věc vám v něm zůstala, musíte také podat daňové přiznání. Pokud došlo k 1. 1. 2023 ke změně koeficientu, daňové přiznání se nepodává, správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně.

„Pokud vlastníte nemovitosti na území více krajů, vzniká povinnost podat přiznání na finanční úřad v každém z těchto krajů. Bohužel není možné uvést všechny nemovité věci do jednoho daňového přiznání za celou ČR,“ vysvětluje Jan Kašpar, daňový poradce KODAP.

V případě nového spoluvlastnictví nemovité věci stačí, aby přiznání k dani podal jeden ze spoluvlastníků jako zástupce za všechny. Můžete tak ale učinit i samostatně, tedy podat každý daňové přiznání za svůj spoluvlastnický podíl.

Jak podat daňové přiznání?

Nejsnazším způsobem je využití online finančního úřadu, na kterém se přihlásíte do Daňové informační schránky plus (DIS+) a daňové přiznání podáte elektronicky. U daně z nemovitých věcí můžete využít předvyplnění daňového přiznání údaji z posledního přiznání. Pro případ, že budete daňové přiznání podávat poprvé je k dispozici návodný průvodce.

REKLAMA

Do kdy a jak je nutné daň uhradit?

Zatímco u většiny daní vzniká povinnost uhradit daň ve lhůtě pro podání přiznání, u daně z nemovitých věcí mají poplatníci ještě určitý čas k dobru. Daň je splatná pro většinu poplatníků ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Poplatníci, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb, hradí daň rovněž ve dvou stejných splátkách, nicméně ty jsou splatné až v termínech 31. srpna a 30. listopadu.

O této povinnosti vás bude Finanční správa informovat tradičně formou složenky. Majitelé datových schránek dostanou namísto složenky informace pro placení daně z nemovitých věcí do svých datových schránek. Obdobně je tomu i v případě uživatelů DIS+, kteří najdou informace pro placení daně v DIS+ v sekci NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU → Daň z nemovitých věcí a nebude jim již zasílána složenka.

Pokud byste chtěli informace k dani obdržet prostřednictvím e-mailu, je nutné si o toto požádat. Jen pozor na termín, žádost lze na příslušném finančním úřadě podat nejpozději do 15. března 2023. U poplatníků, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, bude provedena úhrada daně tímto způsobem.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.34 Aktuální výše Hypoindexu

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%
Historie vývoje


Související články

Komentář: Zvýšení daně z nemovitosti rozevře příjmové nůžky

Už od příštího roku se v Česku podle všeho zvedne daň z nemovitosti. S myšlenkou jejího zvýšení si vážně pohrává ministerstvo financí. Někteří politici vládní pětikoalice pak přibližují, že by se mohla zvýšit na dvojnásobek stávající úrovně. Česko by i tak patřilo mezi ty země OECD, které nemovitosti zdaňují vůbec nejméně.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

07. 02. 2023

Češi platí jedny z nejnižších daní z nemovitostí v Evropě

V České republice převažuje vlastnictví nemovitých věcí nad nájmem nemovitých věcí. Přesto výnos z daně z nemovitých věcí tvoří v České republice pouze 0,5 % na celkových daňových výnosech (včetně sociálního a zdravotního pojištění). Nižší podíl mají jen v Rakousku, Lucembursku a na Maltě (podrobnější porovnání v tabulce níže). Průměr v EU jsou 3 %.

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

27. 01. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *