EUR 25.445

USD 21.755

REPO sazba ČNB 0.75 %

Inflace 4.1 %

EUR 25.445

USD 21.755

Text: Veronika Hejná

29. 01. 2020

Darování nemovitosti jako alternativa dědického řízení

Darování nemovitosti dětem je levnější i jednodušší než sepisování závěti a následné vypořádání dědického řízení. Jaké povinnosti má dárce a jaké obdarovaný a na co si dát pozor?



 

Jak darovat nemovitost

Při darování dochází mezi dárcem a obdarovaným k uzavření darovací smlouvy, jejíž podstatou je bezúplatný převod vlastnictví k věci. Pokud je smlouvou převáděno vlastnické právo k nemovité věci, musí mít tato smlouva písemnou formu. Podpisy na smlouvě je potřeba úředně ověřit, aby řízení o vkladu na katastru nemovitostí proběhlo bez problémů.
Vymezení nemovitosti v darovací smlouvě je potřeba provést dostatečně určitě. Nejčastější chybou, pro kterou katastr vkladovou smlouvu odmítne a řízení zastaví, je chybné označení podílu na společných částech domu nebo pozemku.
Vlastnické právo je převedeno až vkladem do katastru nemovitostí. Formulář návrhu na vklad je možné najít na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a návrh lze podat jak osobně, tak poštou nebo elektronicky.

Darovací daň byla zrušena, ale nahradila ji jiná daňová povinnost

Protože základním aspektem darovací smlouvy je bezúplatnost převodu nemovitosti, neplatí se daň z nabytí nemovitých věcí.

  • Darovací daň už v zákoně zakotvena není, ale i z bezúplatného získání nemovitosti se může v určitých případech platit daň, a to daň z příjmů. Tady bude záležet na tom, v jakém vztahu jsou dárce a obdarovaný.
  • Pokud jde o darování v linii hlavní (tj. mezi rodiči a dětmi nebo prarodiči a vnuky), je dar od daně z příjmu osvobozen.
  • linii vedlejší se osvobození uplatní při získání daru od sourozence, strýce nebo tety, synovce nebo neteře, manžela, zetě a snachy, tchána či tchýně nebo dítě manžela či manžela rodiče.
  • I v případě, že spolu dárce a obdarovaný žili alespoň po dobu jednoho roku před darováním ve společně hospodařící domácnosti, obdarovaný též nemusí daň z příjmu platit.
  • V ostatních případech by zaplatil daň z příjmů ve výši 15 %.

Pokud tedy dostanete od rodičů nemovitost, nepodléhá dani z příjmů nabytí nemovitosti. Pozor ale na to, chystáte-li nemovitost rovnou prodat. V případě prodeje během prvních let od nabytí nemovitosti jste totiž povinni zaplatit daň z příjmů z prodeje nemovitosti. Je proto vhodné zvážit, zda není možné, aby svou nemovitost prodal přímo rodič a vám daroval získané finanční prostředky.
Přiznání k dani z nemovitých věcí je nutné podat do konce ledna následujícího roku, přičemž daň je pak splatná do konce května.

Co s danajským darem?

Ačkoliv darem získáváte nemovitost bezplatně, nemělo by se jednat o dar danajský, který vám způsobí více škody než užitku. Vady nemovitosti mohou být jak právní, tak i faktické. Pokud by měla vzniknout obdarovanému škoda z důvodu vady, o které dárce věděl, ale neupozornil na ni, má dárce obdarovanému způsobenou škodu nahradit. Zákon uvádí, že v takových případech by mohl obdarovaný od smlouvy také odstoupit a dar vrátit.
Na druhou stranu, pokud dárce převádí nemovitost, ve které sám bydlí, a přitom už jinou nemovitost nevlastní, je lepší do darovací smlouvy zakotvit i zřízení věcného břemene, a to tzv. služebnosti doživotního užívání (někdy taky označované jako služebnost dožití). Ta zajistí, že dárce bude moci ve svém domově bydlet až do konce svého života. Služebnost dožití se jako věcné břemeno vážící se k nemovitosti zapisuje do katastru nemovitostí.

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.32 Aktuální výše Hypoindexu

2.21%

2.15%

2.11%

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%
Historie vývoje


Související články

Darovani nemovitosti: náležitosti a pravidla

Darování nemovitosti: Můžete dar odmítnout, nebo odvolat, co obsahuje věcné břemeno dožití a jak je to s daněmi?

Darování nemovitosti je poměrně častou alternativou zejména k dědickému řízení. Dárce tak dostává možnost rozdělit svůj majetek ještě za života a podle svých představ, obdarovaní se zase vyhnou mnohdy zdlouhavým dědickým řízením. I s ohledem na tento fakt tak k darování nemovitosti nejběžněji dochází mezi rodinou či příbuznými. Ve srovnání s ostatními formami převodu nemovitosti jde o velmi levnou […]

Text: redakce hypoindex.cz

15. 12. 2020

Darování nemovitosti: odvolání a odmítnutí daru

Darování nemovitosti: odvolání a odmítnutí daru

Darování nemovitosti je štědrý dárek. Nejčastěji darujeme nemovitost svým dětem, manželce či manželovi, případně rodičům. Za jakých podmínek může obdarovaný darovanou nemovitost odmítnout? A kdy můžeme požadovat, aby nám dar vrátil, protože třeba nejsme spokojení, jak se k nemovitosti obdarovaný chová?

Text: Hana Bartušková

30. 01. 2020

Barevné domy - okna - reality - byty - bytový dům - vzroste cena nemovitosti

Darování nemovitosti: Věcné břemeno, nebo nájem bytu?

Při darování nemovitosti často dárce žádá zajištění dosavadního užívání nemovitosti na dobu neurčitou. Dárce někdy zvažuje, že namísto zřízení obvyklého věcného břemene uzavře nájemní smlouvu s obdarovaným jako novým vlastníkem nemovitosti. Jaká je výhodnější právní ochrana pro dárce?

Text: Petr Zámečník

02. 08. 2018


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 



Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.