Středa 12. května. Svátek má Pankrác.

Darování nemovitosti jako alternativa dědického řízení

darování nemovitosti

Veronika Hejná

Darování nemovitosti dětem je levnější i jednodušší než sepisování závěti a následné vypořádání dědického řízení. Jaké povinnosti má dárce a jaké obdarovaný a na co si dát pozor?

Jak darovat nemovitost

Při darování dochází mezi dárcem a obdarovaným k uzavření darovací smlouvy, jejíž podstatou je bezúplatný převod vlastnictví k věci. Pokud je smlouvou převáděno vlastnické právo k nemovité věci, musí mít tato smlouva písemnou formu. Podpisy na smlouvě je potřeba úředně ověřit, aby řízení o vkladu na katastru nemovitostí proběhlo bez problémů.

Vymezení nemovitosti v darovací smlouvě je potřeba provést dostatečně určitě. Nejčastější chybou, pro kterou katastr vkladovou smlouvu odmítne a řízení zastaví, je chybné označení podílu na společných částech domu nebo pozemku.

Vlastnické právo je převedeno až vkladem do katastru nemovitostí. Formulář návrhu na vklad je možné najít na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a návrh lze podat jak osobně, tak poštou nebo elektronicky.

Darovací daň byla zrušena, ale nahradila ji jiná daňová povinnost

Protože základním aspektem darovací smlouvy je bezúplatnost převodu nemovitosti, neplatí se daň z nabytí nemovitých věcí.

  • Darovací daň už v zákoně zakotvena není, ale i z bezúplatného získání nemovitosti se může v určitých případech platit daň, a to daň z příjmů. Tady bude záležet na tom, v jakém vztahu jsou dárce a obdarovaný.
  • Pokud jde o darování v linii hlavní (tj. mezi rodiči a dětmi nebo prarodiči a vnuky), je dar od daně z příjmu osvobozen.
  • linii vedlejší se osvobození uplatní při získání daru od sourozence, strýce nebo tety, synovce nebo neteře, manžela, zetě a snachy, tchána či tchýně nebo dítě manžela či manžela rodiče.
  • I v případě, že spolu dárce a obdarovaný žili alespoň po dobu jednoho roku před darováním ve společně hospodařící domácnosti, obdarovaný též nemusí daň z příjmu platit.
  • V ostatních případech by zaplatil daň z příjmů ve výši 15 %.

Pokud tedy dostanete od rodičů nemovitost, nepodléhá dani z příjmů nabytí nemovitosti. Pozor ale na to, chystáte-li nemovitost rovnou prodat. V případě prodeje během prvních let od nabytí nemovitosti jste totiž povinni zaplatit daň z příjmů z prodeje nemovitosti. Je proto vhodné zvážit, zda není možné, aby svou nemovitost prodal přímo rodič a vám daroval získané finanční prostředky.

Přiznání k dani z nemovitých věcí je nutné podat do konce ledna následujícího roku, přičemž daň je pak splatná do konce května.

Co s danajským darem?

Ačkoliv darem získáváte nemovitost bezplatně, nemělo by se jednat o dar danajský, který vám způsobí více škody než užitku. Vady nemovitosti mohou být jak právní, tak i faktické. Pokud by měla vzniknout obdarovanému škoda z důvodu vady, o které dárce věděl, ale neupozornil na ni, má dárce obdarovanému způsobenou škodu nahradit. Zákon uvádí, že v takových případech by mohl obdarovaný od smlouvy také odstoupit a dar vrátit.

Na druhou stranu, pokud dárce převádí nemovitost, ve které sám bydlí, a přitom už jinou nemovitost nevlastní, je lepší do darovací smlouvy zakotvit i zřízení věcného břemene, a to tzv. služebnosti doživotního užívání (někdy taky označované jako služebnost dožití). Ta zajistí, že dárce bude moci ve svém domově bydlet až do konce svého života. Služebnost dožití se jako věcné břemeno vážící se k nemovitosti zapisuje do katastru nemovitostí.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *