EUR 23.685

USD 22.154

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 12.7 %

EUR 23.685

USD 22.154

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

11. 04. 2022

0 komentářů

Dostali jste darem nemovitost? Kdy vám může hrozit mastná pokuta od finančáku?

 

Převody nemovitostí na základě darovací smlouvy v rámci rodiny jsou poměrně běžnou praxí. Nemalou výhodou je skutečnost, že dary od příbuzných v přímé i nepřímé linii jsou osvobozeny od daně z příjmu, která činí 15 %. I tak ale po vás v určitých případech může příslušný finanční úřad oněch 15 % vymáhat, ovšem nikoli jako daň.

Loading 

Háček je v oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než pět milionů korun Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Tak praví paragraf 38v zákona o daních z příjmů.

V případě, že jste například minulý rok dostali třeba od svých prarodičů, strýčka nebo rodičů manžela či manželky nemovitost, jejíž hodnota překračuje uvedenou částku pěti milionů korun, vznikla vám povinnost oznámit do konce letošního března tuto skutečnost příslušnému finančnímu úřadu.

V tomto oznámení je potřeba uvést cenu nemovitosti, popsat okolnosti nabytí a datum, kdy k nabití nemovitosti došlo. Zjistí-li správce daně nesplnění této povinnosti, vyzve vás k jejímu dodatečnému splnění a stanoví k tomu náhradní lhůtu. To už se pravděpodobně nevyhnete pokutě.

Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu

Pokuty za nesplnění této oznamovací povinnosti jsou poměrně mastné. Nejmírnější variantou je 0,1 % z hodnoty nemovitosti. Tu vám finanční úřad napaří v případě, že jste sice svoji povinnost do konce března nesplnili, ale udělali jste to třeba v dubnu ještě před tím, než vás ke splnění této povinnosti finančák vyzval.

Pokud ovšem nastane případ, kdy vás už správce daně vyzve k dodání oznámení o osvobozených příjmech, činí pokuta už desetinu z hodnoty nemovitosti. Pokud svoji povinnost nesplníte ani v náhradní lhůtě stanovené finančním úřadem, je pokuta dokonce 15 %.

REKLAMA

Jen malou útěchou může být skutečnost, že správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu. V tomto případě bude nutné doložit důvody, kterými lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit povinnost obdarovaného.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.32 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%
Historie vývoje


Související články

Nájemní bydlení je investičně zajímavé

Účastníci konference Nájemní bydlení budoucnosti pořádané společnostmi BTR Consulting a Real Estate Academy se jednoznačně shodli, že rezidenční trh se proměňuje. Jasným trendem je nájemní bydlení jako aktuálně cenově dostupnější alternativa oproti vlastnickému bydlení a jako možnost zajímavá i z investičního pohledu.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

02. 06. 2023

Jak se může nájemce bránit nesprávnému vyúčtování energií?

Pronajímatel má povinnost zajistit služby související s užíváním bytu, na nichž se s nájemcem dohodne v nájemní smlouvě, jinak služby nezbytné. Tyto služby jsou zpravidla hrazeny ve formě záloh a následně vyúčtovány. Pokud vyúčtování nesplňuje stanovené požadavky, má nájemce několik možností, jak se bránit.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

01. 06. 2023

I přes pokles jsou ceny nemovitostí v ČR stále na relativně vysoké úrovni

Trh s nemovitostmi v České republice prochází v posledních měsících významnými změnami. Po dlouhém období růstu cen dochází k určité stabilizaci a mírnému poklesu. Z  aktuálních dat vyplývá, že ceny nemovitostí se za poslední tři měsíce vyvíjely různými směry.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

29. 05. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *