EUR 25.235

USD 23.616

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.235

USD 23.616

Text: Petr Bukač

19. 07. 2012

0 komentářů

Dovolená a pojištění domácnosti: Pozor na podmínky pojišťovny!

 


 

Zamknout dveře nestačí

Ve shonu před odjezdem na dovolenou si na pojištění domácnosti vzpomene málokdo. Ten, kdo pojistku má, většinou spoléhá na to, že případně vzniklou škodu mu nahradí pojišťovna. Málokdo si ale uvědomí, že při likvidaci pojistné události se pojišťovny obvykle zabývají i tím, zda majitel či uživatel bytu řádně plnil povinnosti, které mu z pojistné smlouvy vyplývají. Podle míry jejich případného zanedbání pak pojišťovna může pojistné plnění přiměřeně snížit nebo dokonce odmítnout vyplatit.

Obecně platí, že pojistná událost musí být nahodilá a nesmí nastat v důsledku úmyslného jednání nebo opomenutí pojištěného. V pojistných podmínkách lze v různých textových podobách nalézt povinnost pojištěného dbát na to, aby pojistná událost nenastala, tedy mj. neporušovat povinnosti uložené mu právními předpisy nebo pojistnou smlouvou a činit preventivní opatření snižující nebezpečí vzniku pojistné události a minimalizující její případné důsledky. Co to podle pojišťoven přesně znamená? Ledacos!

Řádné zabezpečení bytu či domu například může znamenat nejen řádné uzamčení vstupních dveří a oken v přízemí, ale i na lodžiích, a to bez ohledu na výšku jejich umístění. Za preventivní opatření předcházející vzniku škody způsobených vodou unikající z vodovodního potrubí lze považovat uzavření hlavních uzávěrů na přívodu vody do bytu či domu. Například UNIQA pojišťovna tuto povinnost ve svých smluvních podmínkách výslovně stanoví při opuštění rodinného domu na dobu delší než 72 hodin.

Z preventivních důvodů se vyplatí uzavřít i uzávěr plynu, je-li domácnost plynofikována. Vypnutím jističů je vhodné odpojit přívod elektřiny do těch elektrických obvodů, které nebudou používány. Od těch, které zůstanou pod napětím, se vyplatí odpojit nevyužívané spotřebiče, zejména nejsou-li chráněny přepěťovou ochranou. Totéž platí i pro anténní a datové přípojky. Elektronická zařízení totiž zpravidla patří k nejcennějšímu a zároveň nejzranitelnějšímu vybavení moderních domácností.

Pozor na výluky z pojištění a pojistné limity

Úskalím pojistek domácností bývá existence různých výluk a pojistných limitů, jimiž pojišťovny předem omezují svá plnění. Obtíže s tím mohou mít zejména domácnosti, které své pojistky sice dlouhodobě platí, ale neaktualizují. Pojistka, která poskytovala dobrou pojistnou ochranu v době jejího sjednání, po několika letech nemusí být dostatečná, zvláště pokud se vybavení domácnosti rozrostlo a obměnilo. Nejde přitom jen o rozpor mezi celkovou pojistnou částkou a aktuální hodnotou vybavení domácnosti.

REKLAMA

V pojistných smlouvách a pojistných podmínkách je vždy stanoveno, co pojištěno je a co nikoliv. Z pojištění domácnosti tak například bývají vyloučeny věci používané k podnikání, věci případných podnájemníků nebo osob ubytovaných za úplatu, věci převzaté do úschovy, motorová vozidla a jejich součástky atd.  Další výluky z pojištění se u jednotlivých pojišťoven liší. Například Česká pojišťovna v pojistných podmínkách pro pojištění domácnosti mj. výslovně stanoví, že se toto pojištění nevztahuje na směnky.

Zvláště v případě levnějších pojistek bývá omezen i rozsah pojistné ochrany ve vztahu k pojistným rizikům. V rámci živelních nebezpečí například bývají pojištěny škody způsobené přímým úderem blesku, ale bez příslušného připojištění ne vždy škody vzniklé indukovaným přepětím v elektrické síti. Dojde-li ke zničení elektroniky v důsledku přepětí a neprokáže-li se přímá souvislost vzniku přepětí s úderem blesku, pojišťovna škodu uhradí, jen pokud jí tato povinnost vyplývá z pojistné smlouvy.

V pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách také bývají stanoveny limity pojistného plnění pro jednotlivé druhy majetku, pojistná nebezpečí a místa pojištění. Zpravidla se to týká zejména peněžní hotovosti, šperků a dalších cenností, nejsou-li uloženy v trezoru, dále elektroniky, uměleckých předmětů atd. Limitováno bývá také pojistné plnění v případě škod na majetku uloženém mimo byt. Před odjezdem na dovolenou se tedy vyplatí cennější věci raději dočasně přemístit z komory, sklepní kóje nebo lodžie přímo do bytu.

Důležité pojištění odpovědnosti

Vznik škody na vybavení vlastní domácnosti nemusí být to nejhorší, co majitele bytu může potkat. Například požár nebo poškozené vodovodní potrubí v bytě ve vyšším podlaží bytového domu dokáže způsobit velké škody na majetku třetích osob. Bez pojištění odpovědnosti za škodu může povinnost úhrady třeba i několika stovek tisíc korun představovat až likvidační finanční závazek. Toto pojištění, zpravidla ve formě připojištění k pojištění domácnosti, případně i samostatně, přitom nebývá nijak drahé.

Ani pojištění odpovědnosti ale nemusí pomoci ve všech případech. Vznikne-li pojistná událost v důsledku špatného stavu stavební součásti nebo technického zařízení bytu, jeho majitel může prožít horké chvilky. Pokud by se totiž prokázalo, že bez zanedbání řádné péče o majetek by ke vzniku škody nedošlo, pojišťovna by měla právo výplatu pojistného plnění snížit nebo i odmítnout. K tomu ale většinou nedojde, nejedná-li se o zásadní nedostatky. Pojišťovny bývají nekompromisní spíše jen v případě zjištění pokusu o pojistný podvod.

Tradičním slabým místem v domácnostech bývají například zpuchřelé a zkorodované přívodní hadičky k vodovodním bateriím a splachovačům na WC. Vydrží sice spolehlivě sloužit řadu let, ale ne věčně. K jejich výměně ovšem lidé zpravidla přikročí až po té, co prasknou. Stane-li se tak v době dovolených, důsledky pro vybavení bytu, kde hadička praskla, ale i bytů v patrech pod ním, bývají tragické. Návrat do důkladně vytopeného a třeba čtrnáct dnů nevysušeného a nevětraného bytu není nic pro slabé nátury.

V souvislosti s připojištěním odpovědnosti k pojištění domácnosti a dobou dovolených je třeba zmínit, že toto připojištění se vztahuje i na škody způsobené na majetku, životě nebo zdraví třetích osob při běžných činnostech a rekreačních aktivitách v občanském životě, a to i v místě pobytu na dovolené, obvykle s omezením na území Evropy. Pojištěny jsou škody způsobené osobami žijícími ve společné domácnosti, případně jejich zvířaty. Konkrétní rozsah pojištění a výluky z něj se u jednotlivých pojišťoven liší.

Nenechávat majetek bez dozoru

K nepříjemné mimořádné události v domácnosti může dojít kdykoliv bez ohledu na roční dobu. Stane-li se tak v době, kdy je tato domácnost na několik dnů nebo i týdnů ponechána svému osudu, znamená to pro její obyvatele řadu komplikací. Buď jim špatná zpráva pokazí dovolenou, nebo je o to větší překvapení čeká až po návratu z ní. Zjednávat nápravu na dálku po telefonu odněkud ze zahraničí bývá složité a nákladné. Časová prodleva zase může vzniklé škody zbytečně znásobit.

Součástí preventivních opatření pro zabezpečení domácnosti pro dobu dlouhodobější nepřítomnosti by proto mělo být zajištění osoby, která na opuštěný majetek dohlédne a v případě potřeby bude ochotna a schopna zajistit vyřešení případně vzniklých problémů. Dohled nad opuštěnou domácností sice lze do určité míry zajistit i s pomocí elektroniky nebo asistenční služby, ale příbuzný, kamarád nebo důvěryhodný soused, který by občas obhlédl situaci, je k nezaplacení.

Pokud člověk nikoho takového nemá, může využít nabídky asistenčních služeb, které pojišťovny v různém rozsahu nabízejí k pojištění domácnosti. Pro ty, kdo toto pojištění nemají a z nějakého důvodu si ho natrvalo sjednávat nechtějí, existuje možnost objednat si na dobu své nepřítomnosti technické asistenční služby v rámci tzv. komplexního pojištění opuštěné domácnosti od České pojišťovny, které tato pojišťovna nabízí jako jedno z volitelných připojištění k cestovnímu pojištění.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývoje


Související články

Nemovitosti: chaty a chalupy a koronavirus

Dovolená v bytě? Díky, nechci. Češi touží po chatách takřka kdekoliv

Další lockdown, rok žádná pořádná dovolená a světlo v temném tunelu v nedohlednu. Vypadá to, že letošní rok budeme znovu trávit převážně v České republice. To není černý scénář, ale realita, se kterou počítá mnoho Čechů. Proto také raketově roste zájem o chaty, chalupy, ale i pozemky, kde se rekreační nemovitost dá postavit.

Text: Monika Lukešová

04. 03. 2021

Pojištění nemovitosti a domácnosti

Víte, jak si správně pojistit své bydlení?

Klient si pojistí dům, ale po případném neštěstí (požár/vichřice) mu pojišťovna odmítne vyplatit pojistné plnění – takový scénář se nám může zdát nepravděpodobný, ale přesně takové situace se nejednou stávají.

Text: Peter Balko

08. 10. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *