EUR 24.740

USD 23.154

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.740

USD 23.154

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

30. 11. 2021

2 komentáře

Družstva mají už jen měsíc na aktualizaci stanov

 

Bytová družstva mají do konce letošního roku čas na uvedení stanov do souladu s novelou zákona o obchodních korporacích, která nabyla účinnosti 1. ledna 2021. Právní poradenství finančně zatíží hlavně menší družstva, míní Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev. Proto svaz připravil vzorové dokumenty.

Loading 

„Novelou zákona o obchodních korporacích a družstvech došlo ke změnám, které se dotknou i právní úpravy bytových družstev, přičemž některé změny vyžadují změnu stanov. Zákonodárce bytovým družstvům dává poměrně dostatek času, aby své stanovy uvedly do souladu s novým zněním zákona o obchodních korporacích účinným od 1. 1. 2021,“ uvádí právník Jan Eisenreich z advokátní kanceláře Pikes Legal.

Zakotvení možnosti hlasování členské schůze „per rollam“

Kromě povinných změn stanov, která přinesl zákon o obchodních korporacích odborníci doporučují zakotvení možnosti hlasování členské schůze jakožto vrcholného orgánu také dálkově – per rollam.

„Doporučuje se do stanov zavést přesná pravidla pro hlasování per rollam. Toto se akcentuje obzvláště v souvislosti s epidemiologickou situací,“ připomínají advokáti Štěpán Ciprýn a Pavel Kiršner.

Zákon možnost hlasování per rollam, tedy oběžníkem, výslovně připouští, družstvo by ji však muselo mít zakotvenu přímo ve stanovách. Podle zákona o obchodních korporacích musí návrh rozhodnutí pro hlasování per rollam obsahovat:

REKLAMA

 • text návrhu rozhodnutí a odůvodnění,
 • lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami (jinak je 15 dnů),
 • podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí,
 • další údaje, které určí stanovy.

Neplatná ustanovení stanov a pokuty rejstříkového soudu

Změna stanov musí být přijata ve formě notářského zápisu. Pokud družstva úpravu stanov nestihnou včas, části stanov odporující kogentním ustanovením zákona pozbydou účinnosti a uplatní se pouze zákon.

Řada družstev už stanovy upravila, jiná se teprve chystají. „Některá družstva se vyhnula nutnosti změny stanov tím, že mají původně ve stanovách zmíněné, že se řídí ustanoveními v zákoně. S tím se ale často nesetkáváme,” říká Jan Vysloužil předseda Svazu českých a moravských bytových družstev.

Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) doporučuje každopádně změnu provést. Jinak by totiž bylo nutno složitě přezkoumávat, jestli platí konkrétní ustanovení stanov, anebo se uplatní přímo zákon.

„Rejstříkový soud, který zjistí, že stanovy družstva neobsahují povinné náležitosti dané zákonem, vyzve družstvo v přiměřené lhůtě k nápravě. Lhůtu lze na základě žádosti družstva prodloužit. Pokud družstvo upravené stanovy v dané lhůtě nepředloží, může mu být ze strany rejstříkového soudu udělena pokuta,“ upozorňuje SČMBD.

REKLAMA

S problémy se potýkají hlavně menší družstva

Podle údajů SČMBD je v Česku více než osm tisíc bytových družstev, notářů je přitom však něco okolo 430. Navíc mají plné ruce práce s jinou agendou, jako třeba zápisem skutečných majitelů podle nového evidenčního zákona.

Členské schůze se často konají v bytovém domě ve večerních hodinách, a ne každý notář je ochoten se takové schůze účastnit.

„Menší družstva a družstva sídlící v menších městech musí často oslovit i několik notářů, než najdou takového, který bude ochotný přijet a průběh schůze osvědčit. Tyto skutečnosti pak v mnoha případech zvyšují náklady na účast,“ podotýká Jan Vysloužil.

Kromě nákladů na vyhotovení notářského zápisu zatíží rozpočet družstev i náklady na právní poradenství v souvislosti s aktualizací stanov. SČMBD proto nabízí vzorové stanovy.

„Povinná změna stanov může znamenat finanční problém především pro menší družstva, která hospodaří s nižšími rozpočty. Snažíme se proto našim členům změnu stanov co nejvíce usnadnit a připravili jsme pro každý ze tří typů družstev (velká, střední a malá) vzorové stanovy,“ uzavírá Jan Vysloužil.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Obavy z vytunelování družstva jsou zbytečné, majetek lze účinně ochránit

Družstevní bydlení má u nás tradici trvající více než 100 let, přesto developeři na výstavbu družstevních nemovitostí prakticky rezignovali. Jedním z důvodů je častá obava ze zpronevěření finančních prostředků družstva. To lze při financování bankou velmi dobře ošetřit. Z pohledu právní ochrany majetku nejsou obavy na místě.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

03. 08. 2023

bytová družstva

Zájem o družstevní bydlení roste: Online platforma propojí družstevní projekty a občany

Zdá se, že družstevní bydlení zažívá obrodu. Na sklonku loňského roku schválili představitelé hlavního města Prahy projekt Dostupného družstevního bydlení s podporou města. Praha pomůže s družstevní výstavbou poskytnutím pozemků, a to nejen družstvům, ale i speciálním občanským spolkům po vzoru německých Baugruppe. Zájem o družstevní bydlení je zřejmý i ze strany občanů. Platforma DoDružstva.cz již eviduje […]

Text: Veronika Hejná

10. 03. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • OLga

  26 února, 2023

  Prosím vás jsme bytové družstvo, mámee 25 členů. Naše předsednictvo ani loni a zatím ani letos o změnách neuvažuje, že prý se nás to netýká, ale to není možné? Prosím vás skutečně během r. 2023 musí být nové stanovy? Staré stanovy máme od r. 2014 beze změn, i když změny byly avizovány a myslím si že se nás i týkaly. Děkuji

  Odpovědět

 • OLga Páťalová

  26 února, 2023

  Prosím vás jsme bytové družstvo, mámee 25 členů. Naše předsednictvo ani loni a zatím ani letos o změnách neuvažuje, že prý se nás to netýká, ale to není možné? Prosím vás skutečně během r. 2023 musí být nové stanovy? Staré stanovy máme od r. 2014 beze změn, i když změny byly avizovány a myslím si že se nás i týkaly. Děkuji

  Odpovědět