EUR 25.265

USD 23.663

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.265

USD 23.663

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

08. 12. 2021

3 komentáře

Hlavní změny ve stanovách bytových družstev od 1. ledna 2022

 

Velká novela zákona o obchodních korporacích přijatá v loňském roce zavádí pro družstva řadu nových povinností, s nimiž je spojena nutnost upravit do 1. ledna 2022 stanovy družstev.  

Loading 

Obsah stanov bytových družstev

Povinné náležitosti stanov bytových družstev upravuje zákon o obchodních korporacích. Družstva si nad rámec těchto náležitostí mohou do stanov zakotvit i další podmínky. Například podmínky vzniku práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního podílu a práva a povinnosti s tímto právem spojená. A také práva a povinnosti související s užíváním družstevního bytu jako takového.

Stanovami lze vyloučit členství právnických osob v družstvu. V posledních dvou letech je též více než aktuální zavádění korespondenčního rozhodování členské schůze (per ŕollam, tedy oběžníkem). I možnost hlasování per rollam by družstvo muselo zakotvit do stanov, což odborníci důrazně doporučují.

„Stanovy nesmí omezit, natož pak vyloučit převod družstevního podílu, pokud osoba, na niž má být podíl v družstvu převáděn, splňuje předpoklady pro to stát se členem družstva. Rovněž rozdělení družstevního podílu nelze ve stanovách omezit ani vyloučit,“ vysvětluje právník Jan Eisenreich z advokátní kanceláře Pikes Legal.

Členská schůze a zákaz konkurence

Velká novela zákona o obchodních korporacích zavádí řadu novinek. Jde například o zákaz konkurence členů vedení bytových družstev (nově nebudou moci být společníkem nebo členem vedení jiné korporace se stejným předmětem činnosti). Ruší se omezení, že člen vedení družstva nesmí ze své funkce odstoupit v době pro družstvo nevhodné.

REKLAMA

Družstvo může ve stanovách také omezit zastoupení člena družstva na členské schůzi na základě plné moci zastoupit pouze jiným členem družstva. Představenstvu se zakotvuje povinnost zpřístupnit členům družstva účetní závěrku nejpozději 15 dnů před konáním členské schůze.

Ponovu postačuje uveřejnit pozvánku na členskou schůzi na informační desce družstva, lze ji také zaslat i elektronicky.

Rozdělení zisku a běžná údržba

Jan Eisenreich za nejzásadnější změnu považuje znovuzavedení možnosti bytových družstev rozdělit mezi členy družstva (za splnění určitých podmínek) až 33 % zisku a jiných vlastních zdrojů.

„Mezi zásadní změny lze zařadit taktéž zavedení nového hlasovacího kvóra členské schůze v případě rozhodování o podmínkách, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, a to z původních 100 % všech členů na ‚pouhých‘ 75 % všech členů družstva, což v budoucnu usnadní celý proces rozhodování v těchto záležitostech,“ dodává Eisenreich.

REKLAMA

Doposud družstva rozsah běžné údržby a drobných oprav mohla upřesňovat vnitřními předpisy, ponovu již odkaz na jiný dokument nepostačuje. Rozsah musí družstva vymezit přímo ve stanovách.

„Do stanov se nyní povinně musí zanést určení rozsahu běžné údržby a drobných oprav. Další novinkou je povinnost mít ve stanovách podmínky, podle kterých půjde stavebně upravovat družstevní byt nebo dům,“ uzavírají advokáti Štěpán Ciprýn a Pavel Kiršner.

Loading

Vstoupit do diskuze 3 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývoje


Související články

Obavy z vytunelování družstva jsou zbytečné, majetek lze účinně ochránit

Družstevní bydlení má u nás tradici trvající více než 100 let, přesto developeři na výstavbu družstevních nemovitostí prakticky rezignovali. Jedním z důvodů je častá obava ze zpronevěření finančních prostředků družstva. To lze při financování bankou velmi dobře ošetřit. Z pohledu právní ochrany majetku nejsou obavy na místě.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

03. 08. 2023

družstva změna stanov

Družstva mají už jen měsíc na aktualizaci stanov

Bytová družstva mají do konce letošního roku čas na uvedení stanov do souladu s novelou zákona o obchodních korporacích, která nabyla účinnosti 1. ledna 2021. Právní poradenství finančně zatíží hlavně menší družstva, míní Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev. Proto svaz připravil vzorové dokumenty.

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

30. 11. 2021

bytová družstva

Zájem o družstevní bydlení roste: Online platforma propojí družstevní projekty a občany

Zdá se, že družstevní bydlení zažívá obrodu. Na sklonku loňského roku schválili představitelé hlavního města Prahy projekt Dostupného družstevního bydlení s podporou města. Praha pomůže s družstevní výstavbou poskytnutím pozemků, a to nejen družstvům, ale i speciálním občanským spolkům po vzoru německých Baugruppe. Zájem o družstevní bydlení je zřejmý i ze strany občanů. Platforma DoDružstva.cz již eviduje […]

Text: Veronika Hejná

10. 03. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Jiří Mikulka

  13 prosince, 2021

  Jaké jsou odlišnosti v povinnostech SVJ a bytového družstva?

  Odpovědět

 • Petr Dvořáček

  29 června, 2023

  V bytovém družstvu v Hostěrádkách- Rešově jsou porušována povinná pravidla . Poslední členská schůze se uskutečnila dne 6.6.2022. Nedodržuje se informování 15 dnů předem o finančním stavu, které i před aktualizací nebylo prováděno nejméně 5 let. Předseda používá při hlasování kamarádství a nechuť členů cokoliv měnit. Navíc si pravděpodobně pomocí korupce přivlastnil část zahrádky, patřící jinému bytu. Protože usiluji o změnu do správné činnosti bytového družstva, jsem často šikanován, s čímž nechtějí mít nic společného ani policie ČR, ani nadřazený obecní úřad.
  Prosím o informaci, jakým způsobem lze dosáhnout nápravy.
  S pozdravem
  Ing. Petr Dvořáček, Hostěrádky-Rešov 319, tel.: 773031135

  Odpovědět

 • Vladislav

  9 listopadu, 2023

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, máme stanovy družstva staré více než 20 let, změnu stanov stačí schválit na úrovni družstva a zapsat do rejstříku, nebo se musí schůze učastnit notář ? Děkuji. Jde mi o vložení /úpravu stanov o podmínku schválení /souhlas / vyjádření nesouhlasu vedení družstva o dalším pronájmu, které jsme dosud měli na úrovni pouze oznámení družstvu o dalším pronájmu, ale začíná se z domu stávat nekontrolovaná ubytovna. Chci chránit stávající členy bružstva . Děkuji za odpověď

  Odpovědět