EUR 23.685

USD 22.154

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 12.7 %

EUR 23.685

USD 22.154

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

24. 09. 2021

1 komentář

Družstvo i SVJ v jednom domě: Na co si dát pozor?

 

Družstevní bydlení nejčastěji chápeme jako předstupeň bydlení vlastnického. Lidé chtějí bydlet ve svém. Není výjimkou, že v jednom domě působí jak původní družstvo, tak nově vzniklé společenství vlastníků jednotek. Důvodem je postupné převádění bytových jednotek do osobního vlastnictví. Jak fungují vedle sebe a na co si dát pozor?

Loading 

Dřívější převod bytů do osobního vlastnictví

Stejně jako banky umožňují předčasné splacení hypotečního úvěru, je možné, že někteří členové družstva uhradí finanční prostředky dříve. To pak povede k dřívějšímu převodu do osobního vlastnictví. Zásadní přitom bude znění stanov bytového družstva.

Předčasný převod některých jednotek do osobního vlastnictví tak mnohdy způsobí, že vedle fungují jak SVJ, tak družstvo.

„Osobně to nepovažuji za úplně optimální,“ uvádí předseda spolku DoDružstva Jan Eisenreich. „Tyto převody jsou hnány touhou lidí po vlastnickém bydlení, nepochopením družstevního bydlení a určitými mýty a negativními konotacemi, které okolo družstevního bydlení stále přetrvávají,“ dodává Eisenreich.

Ale i soužití bytového družstva a společenství vlastníků zvládnout dobře, míní Martin Kroh, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení. Na co pozor?

REKLAMA

Vznik společenství vlastníků jednotek: Přechod správy společných částí domu na SVJ

K založení společenství vlastníků jednotek má dojít tehdy, je-li v domě alespoň pět bytových jednotek, které jsou v rukou čtyř různých vlastníků.

„Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků,“ stojí v občanském zákoníku. Vlastníci zakládají společenství přijetím stanov a právně vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

„V okamžiku vzniku společenství vlastníků jednotek automaticky přechází správa společných částí bytového domu z družstva na SVJ. V tom se často chybuje a není výjimkou, že bytové družstvo chybně pokračuje ve správě bytového domu,“ upozorňuje předseda České společnosti pro rozvoj bydlení Martin Kroh.

Družstvo jako člen společenství vlastníků

Družstvo je po vzniku společenství vlastníků jednotek jedním z vlastníků jednotek, a tedy i členem SVJ. Na rozdíl od ostatních vlastníků pak vlastní více jednotek, čemuž odpovídá váha hlasu při hlasování na shromáždění společenství vlastníků.

REKLAMA

Družstvo zpravidla nejprve vlastní větší podíl bytových jednotek. Tento podíl se ale s každou další bytovou jednotkou převedenou do osobního vlastnictví snižuje.

Rozhodování a hospodaření SVJ a družstva

„Je důležité rozlišovat mezi hospodařením SVJ a bytového družstva, kterému už náleží toliko správa jeho bytových jednotek a na správě společných částí domu se podílí jen svým spoluvlastnickým podílem,“ vysvětluje Kroh, podle kterého bývají nákladové položky obou podobné. Členové bytového družstva musí počítat navíc s daní z nemovitosti. Daň platí družstvo za bytové jednotky ve svém vlastnictví, naproti tomu vlastníci sdružení v SVJ si daň platí každý samostatně.

„Měsíční náklady mohou být u družstva vyšší například o anuitní splátku úvěru na pořízení družstevního bytu, lišit se mohou i tím, že člen družstva bude muset ještě přispět na správu družstva nebo odměnu jeho statutárních orgánů, což už nečlen družstva pochopitelně nemusí,“ doplňuje Martin Kroh. Na druhou stranu i vlastník, pořídil-li si byt na hypotéku, musí splácet hypoteční úvěr. To se též promítne do jeho měsíčních výdajů.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.32 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%
Historie vývoje


Související články

Nájemní bydlení je investičně zajímavé

Účastníci konference Nájemní bydlení budoucnosti pořádané společnostmi BTR Consulting a Real Estate Academy se jednoznačně shodli, že rezidenční trh se proměňuje. Jasným trendem je nájemní bydlení jako aktuálně cenově dostupnější alternativa oproti vlastnickému bydlení a jako možnost zajímavá i z investičního pohledu.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

02. 06. 2023

Jak se může nájemce bránit nesprávnému vyúčtování energií?

Pronajímatel má povinnost zajistit služby související s užíváním bytu, na nichž se s nájemcem dohodne v nájemní smlouvě, jinak služby nezbytné. Tyto služby jsou zpravidla hrazeny ve formě záloh a následně vyúčtovány. Pokud vyúčtování nesplňuje stanovené požadavky, má nájemce několik možností, jak se bránit.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

01. 06. 2023

I přes pokles jsou ceny nemovitostí v ČR stále na relativně vysoké úrovni

Trh s nemovitostmi v České republice prochází v posledních měsících významnými změnami. Po dlouhém období růstu cen dochází k určité stabilizaci a mírnému poklesu. Z  aktuálních dat vyplývá, že ceny nemovitostí se za poslední tři měsíce vyvíjely různými směry.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

29. 05. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Zdeněk

  24 září, 2021

  Článek je velmi nedokonalý a trochu zavádějící. Konstatuje, že při vzniku SVJ se družstvo stává automaticky členem SVJ a zdůrazňuje potřebné platby družstevníků (např. člen družstva bude muset přispět na správu družstva).
  Zcela opomíjí, že SVJ musí mít také svého statutárního zástupce a správce, které vlastníci asi také budou muset platit.
  Zcela chybí řešení základního problému, na co si dát pozor, když někdo z VJ neplatí zálohy za faktury a do fondu oprav, neplatí za správu domu a dluží (splátky hypotéky, příspěvky na děti, půjčky aj.) Pohledávky u VJ se uspokojují v tom pořadí, v jakém bylo zahájeno exekuční řízení vůči vlastníkovi, a SVJ může přijít při tom zkrátka, musí ale platit dál vodné stočné, el, pokud nechce dům nechat odpojit. Na tuto situaci doplatilo SVJ z Opavy, které tak otálelo s vymáháním osmdesátitisícového dluhu, až nebylo z čeho nárok uspokojit. Je potřeba si uvědomit, že jestliže má dlužník hypotéku, tak jeho byt slouží jako zástava bance pro případ, že jí nebude řádně splácet. Společenství vlastníků a jiní dlužníci tedy přichází na řadu až poté, co jsou uspokojeny závazky vůči bance. Při kumulaci dlužníků, se mohou do problému dostat i jednotliví vlastníci bytů, neboť ručí za závazky společenství. U družstva dlužník nemůže ručit bance ani jiným družstevním bytem, a při dluzích za správu, faktury energií a za údržbu, dostane splátkový kalendář a pokud jej nedodržuje, družstvo ho může podle stanov zbavit členství i práva nájmu bytu, dát návrh na exekuci a byt může pronajmout novému členu družstva. O byt družstvo nepřijde. A na co si dát pozor je toho daleko víc ….

  Odpovědět