EUR 25.265

USD 23.663

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.265

USD 23.663

Text: Zbyněk Drobiš

16. 02. 2015

0 komentářů

Helclová: „Naším cílem je podporovat rozvoj bydlení v ČR“

 


 

Mohla byste čtenářům představit Státní fond rozvoje bydlení?
Státní fond rozvoje bydlení byl zřízen v červenci 2000 zákonem č. 211/2000 Sb., sídlí v Praze a další regionální pracoviště má v Olomouci. Fond je jedním z nástrojů plnění Koncepce bytové politiky do roku 2020 schválené vládou. Naším cílem je podporovat rozvoj bydlení v ČR. Snažíme se tedy motivovat vlastníky k investicím do zvyšování kvality a prodlužování životnosti bytového fondu a snižování jeho energetické náročnosti. Dále podporujeme posilování dostupnosti bydlení především pro sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné občany, ale i mladé rodiny. V průběhu let transformoval SFRB formu podpory z dotačních, nevratných podpor na nástroje revolvingové, především zvýhodněné úvěry, čímž se snaží zajistit dlouhodobou udržitelnost podpory bydlení, pro více zájemců bez omezení stavu státního rozpočtu.

Za poměrně zajímavé projekty Státního fondu rozvoje bydlení považuji podporu mladých rodin. Jaký program pro mladé lidi letos nabízíte?
Stejně jako v loňském roce, tak i letos je otevřený program pro mladé rodiny a jednotlivce, Program 150. Pro letošní rok je v programu připraveno k čerpání 100 mil. Kč.

Jaké jsou tedy specifika Programu 150?
Jak název programu napovídá, je možné žádat o úvěr do výše 150 000 Kč. Úrok je fixován po celou dobu splácení na 2% p. a. a to po dobu 10 let s měsíční splátkou 1 380 Kč. Program je určený pro mladé rodiny či jednotlivce, kteří pečují o nezletilé dítě. Podmínkou pro čerpání úvěru je vlastnictví nebo alespoň spoluvlastnictví na nemovitosti a žadatel nesmí v roce podání žádosti dovršit 36 let. Využít program mohou např. na rozšíření bytu o další místnost, modernizaci koupelny, kuchyně či bytového jádra, ale také na dveře, podlahy, schodiště, ústřední topení nebo připojení domu k sítím – vodovod, plyn, kanalizace, elektřina apod. Úvěr lze využít také na zateplení, výměnu oken, instalaci venkovních žaluzií nebo garážových vrat. Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 28/2006 Sb., kde zájemci naleznou kompletní výčet prací, na které lze finanční prostředky využít včetně dokumentů a potřebných žádostí.

Rovněž by naše čtenáře zajímaly další programy Státního fondu rozvoje bydlení…
Další program, který je v letošním roce otevřený, je program na opravu a modernizaci bytových domů. Tento program budou čtenáři znát spíše pod názvem Panel 2013+ a v letošním roce je pro žadatele připraveno k čerpání 600 mil. Kč. Dále je to program na Výstavbu nájemních bytů, kde je připraveno 300 mil. Kč.

Představte blíže program Panel 2013+ , jaké jsou podmínky k jeho získání?
Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové) a mohou jej využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce. V programu poskytujeme nízkoúročené úvěry na revitalizaci bytového fondu, kdy je kladen důraz na komplexní opravy, tak aby vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. Z programu je možné podpořit rekonstrukce vedoucí k prodloužení životnosti domu, ale i zvýšení jeho kvality a snížení energetické náročnosti. Program je unikátní i v tom, že nabízí možnost fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na 30 let. Úrok je poskytován od 0,75% při fixací na 10 let. Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

REKLAMA

….a program na Výstavbu nájemních bytů?
Zde je podpora poskytována formou nízkoúročeného úvěru na výstavbu nájemních bytů, který kryje až 70 % rozhodných výdajů na stavbu. Úroková sazba je stanovena od 2% p. a. v případě výstavby bytů pro vymezené skupiny. Do této skupiny spadají senioři (od 65 let), sociálně, zdravotně či jinak znevýhodnění občané. V případě výstavby standardních nájemních bytů bez omezení uživatelů je úroková sazba od 3,5% p. a. po celou dobu splatnosti úvěru. Splatnost může být sjednána až na 30 let. Vázací lhůta pro dodržení podmínek užívání bytu po kolaudaci je stanovena na 10 let. Příjemcem podpory může být investor jak z veřejnoprávní oblasti, nezisková organizace nebo soukromý investor. Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 284/2011 Sb.

Podporuje Státní fond rozvoje bydlení i další finanční programy?
Jistě musím zmínit program JESSICA, který je v podstatě ověřuje možnost využití revolvingových nástrojů i v rámci evropských fondů. Program je pilotně testován ve znevýhodněných zónách měst s Integrovaným plánem rozvoje měst a je určen pro vlastníky bytových domů na opravy a modernizace bytového fondu.

Nově pro rok 2015 otevíráme program Živel. Tento program poskytuje finanční prostředky na obnovu bytu nebo domu postiženého živelní pohromou, jako jsou kroupy, přívalové deště, vichřice nebo povodně, umožňuje však i podporu protipovodňových opatření. Dosud byla podpora možná pouze na odstraňování následků povodní.

Podporu pro lepší bydlení neposkytujeme pouze v podobě úvěrových programů, ale snažíme se občanům poskytovat i praktické informace a rady, které s bydlením souvisí. Proto byla spuštěna informační platforma Portál o bydlení. V lednu 2014 SFRB spustil internetový portál www.portalobydleni.cz. Cílem portálu je soustředit rozsáhlé informace z oblasti bydlení na jednom místě, přehledně je strukturovat, ověřovat a ručit za jejich relevantnost, aby pomohly občanům vyřešit jejich bytovou situaci. V loňském roce portál především pomáhal s aplikací nového občanského zákoníku. V tomto roce se chceme zaměřit na jednotlivé cílové skupiny a poskytnout jim informace, které hledají.  V první fázi spouštíme sekci pro seniory, která se bude poskytovat praktické informace, které pomohou řešit životní situace seniorů, dostupný bude přehled seniorských domů, pečovatelské služby a v neposlední řadě bude poskytováno aktuální zpravodajství zaměřené na seniory.

Jakým způsobem se na vás mohou čtenáři obracet s dotazy k jednotlivým programům?
Na webových stránkách SFRB jsou uvedeny kontakty, ať už telefonické nebo e-mailové, které mohou čtenáři využít. Samozřejmostí jsou také osobní konzultace, které sekce podpor poskytuje po předchozí domluvě. Tyto konzultace jsou poskytovány zdarma a žadatelé je mohou využít jak Praze, tak i na pracovišti v Olomouci.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývoje


Související články

Státní půjčky pro mladé nejsou lékem na nedostupnost bydlení

Mladí do 36 let mohou od dnešního dne zasílat své žádosti o státní půjčku na bydlení. Stát jim půjčí maximálně dva miliony korun. To na bydlení v Praze a větších městech ale nestačí. Rozpůjčovat navíc hodlá jen 650 milionů korun. Na půjčku tak dosáhne jen hrstka vyvolených. Problém s dostupností bydlení se rozhodně nevyřeší.

Text: Jana Zámečníková

15. 08. 2018

Lidovci mají lék na předražené bydlení

Ceny nemovitostí i nájemného rostou. Pro stále více lidí se bydlení stává nedostupným. Lidovci se proto rozhodli umravnit trh s nemovitostmi. V pátek na tiskové konferenci ve sněmovně představili řešení na předražené bydlení. Z nevyužitých nemovitostí by měl byty vybudovat stát a města.

Text: Jana Zámečníková

28. 05. 2018


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *