EUR 24.465

USD 23.214

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 8.5 %

EUR 24.465

USD 23.214

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

25. 07. 2022

1 komentář

Inflační doložka v nájemní smlouvě: Jak na ni?

 

Do smluvních vztahů – nájem bytu nevyjímaje – se po letech opět vrací inflační doložky. Podle dat Českého statistického úřadu totiž vzrostly spotřebitelské ceny v letošním červnu meziročně o 17,2 %. Jak inflační doložku do nájemní smlouvy zakotvit a jak postupovat, pokud s ní nájemce nesouhlasí?

Loading 

Zákonné limity smluvního navýšení nájemného u nájmu bytu

Mechanismus navyšování nájemného si smluvní strany mohou upravit přímo v nájemní smlouvě. Navýšit nájemné lze však pouze jednou za rok. Vycházíme přitom z ustanovení § 2248, podle něhož si strany mohou ujednat „každoroční“ zvyšování nájemného.

Jedním ze způsobů smluvního navýšení nájemného je včlenění inflační doložky. Jak konstatoval Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp. zn. 26 Cdo 1670/2018 z 22. května 2019, inflační doložku považujeme za dohodu o zvýšení nájemného.

Předpokladem platnosti inflační doložky je její jednoznačné určení, tedy vymezení toho, který index Českého statistického úřadu se ve výpočtu použije. Jasná formulace zamezí budoucím sporům, kdy nebude jasné, jak se navýšené nájemné má vůbec vypočítat. Často využíváme míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Využít lze ale také například průměrnou roční míru inflace.

„Dále musí být určeno datum, k jakému bude docházet ke zvyšování nájemného. Zvyšovat nájemné pomocí inflační doložky lze přitom jen jednou ročně, typicky se tak děje k 1. lednu příslušného roku nebo k datu výročí uzavření nájemní smlouvy,“ připomíná ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. „Ke zvýšení nájemného pak dochází automaticky, tedy pronajímatel nemusí nájemce k placení zvýšeného nájemného vyzvat,“ dodává.

Jelikož k vyhlášení indexů Českého statistického úřadu za předchozí rok dochází s určitým časovým zpožděním, jeví se vhodnějším nájemné měnit například s účinností k datu 1. května následujícího roku.

REKLAMA

Příklad inflační doložky může být následující:

„Smluvní strany si sjednávají inflační doložku, na jejímž základě je pronajímatel oprávněn každoročně vždy k 1. květnu příslušného roku jednostranně navýšit nájemné o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Co když nájemce se změnou nájemní smlouvy nesouhlasí?

Pokud pronajímatel na sjednání inflační doložky při uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou zapomněl, může mít nyní problém projednat začlenění této doložky do smlouvy. Nájemce se změnou smlouvy nemusí souhlasit.

Pro tento případ stanoví občanský zákoník postup v § 2249 odst. 1, který stanoví:

„Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž došlo již v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent

REKLAMA

Srovnatelné nájemné zjistíme postupem dle nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

Pokud nájemce souhlasí s návrhem na zvýšení, začne navýšené nájemné hradit počínaje třetím kalendářním měsícem. Do dvou měsíců od dojití návrhu však může nájemce písemně prohlásit, že s navýšením nesouhlasí. Pak má pronajímatel tři měsíce na to, aby podal k soudu návrh na určení výše nájemného soudem.

„Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklé s účinky ode dne podání návrhu soudu,“ stojí v občanském zákoníku.

Jestliže je sjednána inflační doložka anebo jiný způsob každoročního navyšování nájemného, není již nožné domáhat se zvýšení nájemného postupem dle § 2249 odst. 1.   

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.1 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%
Historie vývoje


Související články

Pronajímáte byt? Nájemce si může zřídit trvalý pobyt i bez vašeho souhlasu a vědomí

Nájemce, který je občanem České republiky, nepotřebuje ke zřízení trvalého pobytu v pronajaté nemovitosti souhlas majitele. Pronajímatel se o tom dokonce ani nemusí dozvědět. Úřad navíc trvalý pobyt zapíše, i kdyby to bylo v nájemní smlouvě výslovně zakázáno. Toto pravidlo přitom může přinést řadu rizik pro vlastníky nemovitostí.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

26. 09. 2023

Nastane konec dlouhých fixací hypoték?

Devět z deseti lidí s hypotékou preferuje dlouhodobější fixace úrokových sazeb, tedy na pět let a déle. Ty by ale mohly skončit kvůli nevyjasněné situaci u možností předčasného splácení hypoték. S nestabilitou úroků na trhu se totiž riziko pro banky stává neúměrným. Dlouhodobější fixace přitom přinášejí stabilitu do rodinného rozpočtu a chrání klienty před nečekaným zvyšováním měsíčních splátek.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

25. 09. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Jitka

  7 prosince, 2022

  Pokud uzavřu nájemní smlouvu 1.12.2022, a ve smlouvě je-
  Smluvní strany se dohodly na inflační doložce k výši nájemného tak, že pronajímatel je za trvání nájmu vždy k 1. únoru příslušného roku, počínaje nejbližším 1. únorem, oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení nájemného je pronajímatel povinen nájemci oznámit do 31.1. příslušného roku, jinak toto právo zaniká.
  Bude mi za dva měsíce zvýšen nájem?

  Odpovědět