EUR 24.345

USD 23.279

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 15.1 %

EUR 24.345

USD 23.279

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

01. 08. 2022

0 komentářů

Informaci o spotřebě tepla a teplé vody mají lidé dostávat každý měsíc, novela prošla prvním čtením

 

V červenci prošla prvním čtením novela zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Důvodem novelizace je transpozice evropské směrnice. Odběratelé centrálního tepla a teplé vody získají právo na přesnější a častější informace o spotřebě. 

Hlavní novinka: Informace o spotřebě tepla a teplé vody každý měsíc

Bytová měřidla mají v blízké době umožnit poskytovatelům tepla a teplé vody dálkové odečty. Poskytovatel služeb musí podle novely příjemci doručovat informace o spotřebě tepla a teplé vody každý měsíc.

„V době zdražování energií je tento zákon pro naše občany obzvlášť důležitý. Všichni, kteří odebírají centrálně připravované teplo a teplou vodu, budou ze zákona informováni přesně, spolehlivě a jasně o aktuální spotřebě, pokud mají dálkově odečitatelná měřidla nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění,“ vysvětluje ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Návrhem se tak upravuje povinnost poskytovatele služeb informovat odběratele o jeho spotřebě tepla a teplé vody v pravidelných, alespoň měsíčních intervalech,“ dodává ministr.

Náklady na papírová oznámení

Zvýšené náklady na předávání častějších informací si poskytovatel nesmí zahrnout do nákladů za služby. To může být podle Martina Hanáka ze Svazu českých a moravských bytových družstev problém. „Uživatelé bytů nemají povinnost sdělovat správci domu svou e-mailovou adresu ani další kontakty pro online komunikaci,“ připomíná Hanák. Měsíční zasílání papírových oznámení se tak bytovým družstvům a SVJ prodraží.

Podle navrhovaného § 8a odst. 5, resp. § 8b odst. 2 zákona může však poskytovatel povinnost splnit i tak, že zpřístupní příjemci informace o spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění příjemce pravidelně (tedy ve stanovených měsíčních intervalech) vyrozumí.

„Základním požadavkem je poskytování informací uživateli. To lze provést na papíře nebo elektronickými prostředky, jako je e-mail. Informace lze rovněž zpřístupnit prostřednictvím internetu (a pomocí rozhraní, jako je internetový portál nebo aplikace pro chytré telefony), ale v takových případech musí být konečný uživatel v uvedených pravidelných intervalech určitým způsobem upozorněn, jinak nelze informace považovat za poskytnuté konečnému uživateli s danou četností, ale pouze za zpřístupněné. Pouhé zpřístupnění informací, ale ponechání jejich vyhledání na konečném uživateli by nebylo v souladu s celkovým cílem této části revidované směrnice o energetické účinnosti, tj. zvýšit povědomí konečných uživatelů o jejich spotřebě, stojí v Doporučení Komise (EU) 2019/1660.

REKLAMA

Jsou-li informace poskytovány zpřístupněním umožňujícím dálkový přístup, může příjemce služeb písemně poskytovatele požádat o zasílání informací o spotřebě v listinné podobě. V takovém případě však musí uhradit související náklady.

Málo času na implementaci opatření?

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje účinnost novely 1. ledna 2023. Podle SČMBD je celkový počet měřidel a indikátorů tepla a teplé vody v bytech přibližně 7 milionů. Povinnost měsíčních odpočtů by se měla týkat zhruba poloviny, potřebnou technologií je však na základě informací SČMBD vybaveno pouze zhruba 30 – 40 % domácností.

Od počátku roku 2022 platí povinnost instalovat v domácnostech nově pouze dálkově odečitatelná měřidla, vyplývá ze zákona o hospodaření s energií. Od roku 2027 pak budou dálkově odečitatelná měřidla všude povinná. Svaz požaduje odklad účinnosti novely o dva roky.

„Důvodem pro posun účinnosti je jednak dlouhodobě avizovaný nedostatek příslušných zařízení, ale také vyjádření firem zabezpečujících související technická opatření, servis i služby. Podle nich totiž nemají na implementaci změn dostatek kapacit ani času,” vysvětluje Martin Hanák.

Formální vady vyúčtování nebudou mít vliv na splatnost nedoplatku

Návrh zakotvuje pravidlo, podle něhož splatnost nedoplatku neovlivní takové vady, které nemají vliv na vypočtenou výši nedoplatku. vrácení přeplatku na zálohách za služby.

REKLAMA

„Ministerstvo pro místní rozvoj tak reaguje na možné zpochybňování služeb a možné vyžadování penále za to, že družstvo nebo SVJ doručí vyúčtování s drobnou chybou,“ vysvětluje Veronika HešíkováMinisterstva pro místní rozvoj.

Totéž však platí pro splatnost přeplatku, poskytovatel nesmí příjemci služeb upírat včasné

Za vady, které mají vliv na vypočtenou výši nedoplatku, se považují kupříkladu chybné uvedení podlahové plochy, chybné údaje o odečtech na měřidlech, uvedení a použití chybných koeficientů pro přepočty odečtů, uvedení chybné částky nákladů na vytápění nebo poskytování teplé vody za celou zúčtovací jednotku, chybný výpočet průměrné výše spotřební složky nákladů na vytápění na 1 m2,  případně další matematické chyby ve výpočtu.

Naopak vliv na výpočet nemají prosté formální chyby. Návrh uvádí jako příklad chybně uvedené číslo bytu nebo jméno příjemce služeb. Také neuvedení informace o použité skladbě zdrojů a ročních emisí skleníkových plynů, a další, nemají na splatnost vliv.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.31 Aktuální výše Hypoindexu

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%
Historie vývoje


Související články

Mohou nemovitostní trh rozhýbat aukce?

Trh s nemovitostmi začal přibržďovat už ve 2. čtvrtletí letošního roku. Aktuálně je ve fázi zmražení, nicméně řada bytů začala již zlevňovat, což může dle odborníků trh rozhýbat. Snižování cen je markantní zejména na trhu starších neboli tzv. second-handových bytů.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

25. 11. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *