Pondělí 25. května. Svátek má Viola.

Jak na důchod při příjmech jen z pronájmu?

Petr Gola

Pravidelný pasivní příjem z pronájmu je výhodný i z daňového hlediska, neboť z příjmu z pronájmu se dle § 9 zákona o dani z příjmu neplatí povinné sociální a zdravotní pojištění. S čím je však potřeba počítat při neplacení sociálního pojištění? 

Občané mající pouze příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku musí počítat s tím, že nemají vyřešen svůj pojistný vztah s ohledem na sociální (důchodové) pojištění, jestliže současně nesplňují některou z podmínek, aby jim bylo toto období hodnoceno jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu). Co to v praxi může znamenat? Problémy s přiznáním státního důchodu, v lepším případě nižší státní důchod.

Důchodový věk nestačí

Pro přiznání státního důchodu nestačí pouze dosáhnout důchodového věku. Je nutné získat i potřebnou dobu pojištění. V roce 2015 činí potřebná doba pojištění pro přiznání státního důchodu 31 let. Doba pojištění se každoročně zvyšuje o jeden rok. Od roku 2019 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu 35 let. Do doby pojištění se započítávají roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, a náhradní doby pojištění. Většina náhradních dob se započítává ve zkráceném rozsahu – z 80 %.  

Kdo nesplní potřebnou dobu pojištění, tomu není státní důchod přiznán. Občané v důchodovém věku bez nároku na státní důchod jsou odkázáni pouze na sociální dávky.

Jaká jsou řešení při pronájmu?

Kdo má pouze příjmy z pronájmu a tato doba mu není hodnocena pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění, ten by si měl hlídat získání potřebné minimální doby pojištění. Jestliže by byl problém potřebnou dobu pojištění získat, tak je vhodné si platit dobrovolné důchodové pojištění.

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je legislativou omezena, proto nelze spoléhat na doplacení pojistného v budoucnu.

V roce 2015 činí minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění částku 1 863 Kč, s ohledem na výši státního důchodu je možné platit i více.

Bez vlastních prostředků to nepůjde

Pouze účast na dobrovolném důchodovém pojištění však nestačí. Minimální dobrovolné důchodové pojištění v roce 2015 odpovídá měsíčnímu příjmu ve výši 6 653 Kč. Tedy ani ne minimální mzdě. Při dlouhodobé účasti na dobrovolném důchodovém pojištění je tedy nutné počítat s velmi nízkým státním důchodem. Konkrétní výpočet záleží na předchozích příjmech podléhajících sociálnímu (důchodovému) pojištění a počtu let placení minimálního dobrovolného důchodového pojištění.

Vzhledem k principu redukce při výpočtu státního důchodu není přitom příliš výhodné platit na dobrovolném důchodovém pojištění více. Je však nutné již v produktivním věku co nejvíce maximalizovat vlastní investice a úspory na důchod, státní důchod může činit méně než 6 500 Kč.

Vlastní účast na dobrovolném důchodovém pojištění je však rozhodně žádoucí, aby byl státní důchod vůbec přiznán. Lepší je v důchodu pobírat nízký státní důchod a vlastní finanční prostředky než pouze vlastní peníze.

Pronájem je ideální pro přivýdělek

Příjem z pronájmu dle § 9 je výhodný pro přivýdělek. Jestliže se jedná o jediný zdroj příjmů, tak je potřeba počítat s tím, že je nutné platit dobrovolné důchodové pojištění a zvýšit vlastní investice a úspory na důchod, neboť státní důchod bude nízký.

Když je příjem z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu jediným příjmem, tak není současně vyřešen ani pojistný vztah vůči zdravotní pojišťovně. Každý občan musí být v registru své zdravotní pojišťovny veden jako zaměstnanec, OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), státní pojištěnec nebo OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). Kdo není veden v některé z prvních tří kategorií, ten je veden v informačním systému své zdravotní pojišťovny automaticky jako OBZP.

To je i případ občanů majících pouze příjmů z pronájmu, pokud nesplňují podmínku, aby za ně zdravotní pojištění platil stát (např. ženy na mateřské a rodičovské dovolené, studenti). OBZP si musí zdravotní pojištění platit samy. Za každý měsíc v roce 2015 ve výši 1 242 Kč (13,5 % z minimální mzdy 9 200 Kč).

Anketa: Máte příjmy z pronájmu?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

1 komentář k článku “Jak na důchod při příjmech jen z pronájmu?”

  1. setl napsal:

    Pozor na 10 let!!

    Dobrovolné důchodové pojištění může trvat pouze 10 let, což nic neřeší a pak jde fakticky o vyhozené peníze, protože doby pojištění 30–35 let člověk stejně nedosáhne.

    Takže pronajímatel má dvě možnosti: 1) na státní důchod zapomenout a volné prostředky investovat (do nákupu dalších nemovitostí, do dividendových akcií apod.) nebo 2) se registrovat jako OSVČ či zaměstnanec.

    Další otázka je, jakou částku měsíčně je třeba po dobu 30–35 let posílat na sociální pojištění, aby pak člověk v 65 lety dostal aspoň průměrný důchod (odpovídající dnešním 11000 Kč). Uvítal bych samostatný článek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *