Čtvrtek 05. srpna. Svátek má Kristián.

Jak platně odstoupit od spotřebitelského úvěru

Zbyněk Drobiš

Zákon o spotřebitelském úvěru umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Jakým způsobem zákon o spotřebitelském úvěru upravuje tuto problematiku?

Právo spotřebitele na odstoupení

Zákon o spotřebitelském úvěru vymezuje právo spotřebitele na odstoupení tak, že spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Úvěrová smlouva musí obsahovat informace o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lhůtě, během níž může být toto právo vykonáno, a dalších podmínkách pro výkon tohoto práva, tedy jak a kam učinit odstoupení. Pokud úvěrová smlouva tyto informace neobsahuje, pak lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy věřitel spotřebiteli chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Tip: Jiří Fröhlich: Zprostředkovatelé porušují zákon o úvěrech

Písemné odstoupení

Spotřebitel je povinen učinit odstoupení od úvěrové smlouvy písemně, a to v souladu s informacemi uvedenými v úvěrové smlouvě o právu na odstoupení. Zákon o spotřebitelském úvěru dále stanovuje, že lhůta pro odstoupení je zachována, jestliže je odstoupení odesláno věřiteli nejpozději v poslední den lhůty.

Tip: Úvěr přes drahou telefonní linku? Zakázáno

Zaplacení jistiny

Po uskutečnění odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli jistinu nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení. Spotřebitel je povinen k zaplacení úroku pouze ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.

Věřitel nemá po odstoupení právo požadovat žádná další plnění vyjma věřitelem zaplacených nevratných poplatků orgánům veřejné správy, např. poplatek za vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

Tip: Spotřebitelský úvěr zajištěný směnkou?

Složitost sporů

Spotřebitel by měl být při učinění tohoto právního jednání velmi obezřetný, kdy v případě nejistoty by měl konzultovat s odborníky. Nesprávně učiněné odstoupení od smlouvy by mohlo zapříčinit zbytečné, nejisté a zdlouhavé spory.

Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme v obdobné situaci konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Tip: Monika Nedelková: Nejčastější jsou spory o poplatky za zprostředkování smlouvy o úvěru

Anketa: Využíváte spotřebitelské úvěry?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *