EUR 24.380

USD 23.706

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 17.5 %

EUR 24.380

USD 23.706

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

29. 07. 2022

0 komentářů

Klid a pořádek v domě: Už máte domovní řád?

 

Ačkoliv není povinností společenství vlastníků (či bytových družstev) mít domovní řád zpracovaný, jeho přijetí lze jedině doporučit. Upravuje totiž dopodrobna pravidla chování v domě. Co jím regulovat nelze? 

Co lze domovním řádem regulovat

Domovní řád musí být v souladu s občanským zákoníkem i stanovami přijatými společenstvím vlastníků. K přijetí domovního řádu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů přítomných na příslušném shromáždění. Domovním řádem regulujeme nejčastěji chování ve společných prostorách, ochranu majetku, anebo klid a pořádek v domě.

Obyvatelé domu ocení bližší vymezení povinností při rekonstrukci – například povinnost vlastníka oznámit rekonstrukci s dostatečným předstihem všem obyvatelům prostřednictvím vývěsky v domě, anebo omezení prací brzy ráno, pozdě večer a ve dnech pracovního klidu.

Naproti tomu nelze například zakazovat kouření v bytě (to ostatně nelze zakotvit ani do stanov nebo nájemní smlouvy s nájemníkem). Kouření ve společných prostorách však domovní řád zakázat může. Ani domovní řád, ani stanovy také nemohou zakázat krátkodobé ubytování přes platformy typu Airbnb nebo Booking.

„V této souvislosti lze ovšem zakotvit jiné povinnosti a ty pak vymáhat. Např. u krátkodobých pronájmů lze do stanov doplnit povinnost majitele bytu oznámit ve velmi krátké lhůtě, když se změní obyvatelé jeho bytu,“ vysvětluje advokát Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupný advokát. „Společenství vlastníků jednotek tedy může drobně pronájmy ztížit a má zároveň přehled nad tím, co se v domě děje,“ dodává Preuss.

Pro koho je domovní řád závazný

Domovní řád je závazný nejen pro vlastníky bytových jednotek, ale též pro nájemce, jakékoliv návštěvy, anebo například řemeslníky, kteří v domě provádí opravy.

REKLAMA

Uvedené vyplývá z § 1176 občanského zákoníku, podle něhož vlastníkovi jednotce vzniká povinnost „řídit se pravidly pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu“.

Z tohoto důvodu je vhodné s pravidly v domovním řádu seznámit všechny osoby, jimž umožníme vstup do domu či bytu – vyvěsit znění domovního řádu na nástěnce, zahrnout jeho znění do nájemních smluv, případně instruovat ve smyslu přijatých pravidel řemeslníky pohybující se v domě.

Sankce za porušování pravidel

Za porušování domovního řádu obvykle společenství vlastníků ukládá peněžité sankce. Hrozba sankcí pak obyvatele domu od nežádoucího chování odrazuje, ačkoliv soudní vymahatelnost není zcela jistá. Bude záležet na okolnostech toho kterého případu.

„SVJ by muselo prokázat, že k porušení řádu došlo a že ho způsobil právě ten který vlastník nebo jeho návštěva. Jako důkazy můžou posloužit fotografie, záznam z bezpečnostní kamery nebo svědectví souseda,“ vysvětluje Ondřej Preuss.

Sankce by měly být zakotveny do stanov, míní Preuss. „Lze je nicméně uvádět i v domovním řádě, musí to však být ve stanovách předpokládáno,“ uzavírá advokát.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.28 Aktuální výše Hypoindexu

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%
Historie vývoje


Související články

Bydlení bude dále zdražovat. I kvůli podfinancovaným fondům oprav

Měsíční náklady potřebné k bydlení neustále rostou, například zálohy na energie se jen v posledním roce zvýšily hned několikrát. Trochu stranou doposud stály odvody do SVJ u bytových domů. Stávající pravidelné platby ale často nezohledňují nárůst nákladů nebo cen nutných i plánovaných stavebních úprav.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

05. 08. 2022

hospodaření svj

Co když společenství vlastníků nehospodaří tak, jak má?

Práce ve výboru společenství vlastníků je nevděčná, odměna za zodpovědnou práci bývá spíše symbolická. Přesto má statutární orgán nemálo povinností vůči vlastníkům. Jednou z povinností je vést rozpočet a předkládat každoročně zprávy o výsledku hospodaření shromáždění vlastníků. Co když to však statutární orgán neučiní a jak se vadnému postupu bránit? 

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

04. 08. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.