Pátek 23. dubna. Svátek má Vojtěch.

Na koho přechází nájem, když nájemce zemře?

Monika Lukešová

V případě, že zemře nájemce bytu, většinou přechází nájem na jiné osoby. Obvykle se novým nájemcem stane člen domácnosti zemřelého. Díky novému občanskému zákoníku přechází nájem na dědice zemřelého nájemce. Problém nastává tehdy, pokud zůstaly po zemřelém nájemci dluhy z nájmu.

Nájem může na člena nájemcovy domácnosti přejít tehdy, budou-li splněny dvě základní podmínky.

První je, že člen nájemcovy domácnosti žil v bytě nájemce ke dni jeho smrti. Druhou podmínkou je, že nemá v době úmrtí nájemce jiný vlastní byt. Tím se rozumí nejen byt v osobním vlastnictví, ale i nájem jiného bytu, služební byt či členství v bytovém družstvu,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Jestliže nájem přechází na člena rodiny, není potřeba souhlas pronajímatele. Novým nájemcem se tedy může stát manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnouče. Pokud ale příbuzný, na kterého by měl nájem přejít, byt nechce, musí to co nejdříve písemně sdělit pronajímateli. Nejpozději by ho o takovém rozhodnutí měl informovat jeden měsíc po smrti původního nájemce.

Jak je ale chráněn pronajímatel?

S přechodem nájmu na nového nájemce může mít problémy pronajímatel, hlavně v souvislosti s vymahatelností nájemného. Z tohoto důvodu může pronajímatel po novém nájemci požadovat kauci, která bývá obvyklá při uzavření nové nájemní smlouvy.  Kauci ale nemůže vyžadovat, pokud ji zemřelý nájemce při sjednávání smlouvy složil a pronajímatel mu ji ještě nevrátil.

Bez udání důvodů může pronajímatel vypovědět dědicům nájem, a to s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Učinit tak ale musí do tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, že nájem nepřešel na žádného člena jeho domácnosti a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost.

I dědic může nájem vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou do tří měsíců (nejpozději do šesti měsíců od smrti nájemce), co se dozvěděl o smrti nájemce. To samé má právo udělat i správce pozůstalosti zemřelého.

Významnou novinkou, kterou přinesl nový občanský zákoník, je přechod nájmu na dědice zemřelého nájemce. Pokud nájem bytu nepřešel na žádného člena nájemcovy domácnosti, přejdou práva a povinnosti z nájmu bytu na dědice,“ uvádí Lukáš Zelený. A dodává: „V tomto případě je však pronajímateli i dědicům umožněno nájem bytu jednoduše ukončit.“

Jestliže se ani po půl roce od smrti nájemce pronajímatel nedozví, kdo je dědicem, může byt vyklidit.

Pokud po sobě zemřelý nájemce zanechal dluhy z nájmu, je tyto dluhy povinen zaplatit dědic, na kterého přešel nájem, společně s osobami, které žily se zemřelým ve společné domácnosti. Naopak, pokud nájem bytu přejde na člena domácnosti a zemřelý zaplatil nájem předem, má dědic právo požadovat po novém nájemci zaplacení všeho, co tím ušetřil nebo co nabyl, například případný přeplatek z vyúčtování služeb,“ říká Zelený.

Anketa: Jakému typu bydlení dáváte přednost?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *