EUR 24.460

USD 23.992

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 17.5 %

EUR 24.460

USD 23.992

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

12. 10. 2021

0 komentářů

Nová zelená úsporám startuje: Výhodnější při kombinaci opatření i širší nabídka dotací

 

O dotace z programu Nová zelená úsporám za období 2014-2021 bylo možné žádat do 11. října. Z úspěšného dotačního programu lze čerpat dotace například na zvýšení energetické účinnosti a snížení emisí, výměnu kotlů nebo podporu obnovitelných zdrojů energie. Již dnes startuje přijímání žádostí v novém programovém období.   

Novinky v programu

  • Spojení s programem „Dešťovka“

Nová zelená úsporám se spojuje s programem Dešťovka. Příjem žádostí o dotaci v samostatném programu pro vybudování systémů na dešťovou a vyčištěnou odpadní vodu tak skončila 11. října o půlnoci. Od 12. října je možné žádat o dešťovku prostřednictvím elektronického Agendového informačního systému (AIS) Státního fondu životního prostředí.

  • Bonusy při kombinaci opatření

Program nově zavádí tzv. kombinační bonus. Je-li v rámci jedné žádosti o podporu zkombinováno více podporovaných opatření, žadatel navíc obdrží bonus.

Za každé podporované opatření zkombinované při výstavbě nebo rekonstrukci rodinného domu (až na uvedené výjimky) se bonus zvyšuje o 10 tisíc korun. Pokud ale výš podpory v související podoblasti nedosáhla alespoň 20 tisíc korun, na bonus nedosáhnete. U bytových domů činí bonus 20 tisíc za každou kombinaci.

„Majitelé rodinných domů si tak mohou přilepšit až o 90 tisíc korun, vlastníci bytových domů až o 200 tisíc korun. Bonusy je totiž možné sčítat,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec. Dalších až 75 tisíc navíc dostanou žadatelé, kteří zkombinují dotace na zateplení s kotlíkovými dotacemi.

REKLAMA

  • Rozšíření podpory (např. dotace i pro trvale obývané rekreační objekty)

Má-li majitel stavby sloužící k rekreaci v tomto rekreačním objektu trvalé bydlení, může o dotaci požádat v souvislosti s rekreačním objektem. Doposud to možné nebylo.

  • Podpora bytových domů mimo Prahu, které doposud spadaly pod program IROP

Společenství vlastníků jednotek a družstva, resp. majitelé bytových domů, mohou ponovu žádat o podporu, ať se bytový dům nachází kdekoliv v České republice. Doposud byla dotace dostupná jen pro obyvatele Prahy – bytové domy z regionů museli žádat o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

  • Další novinky

Došlo i k navýšení některých dotací, jako například pro zateplení stávajících, anebo výstavbu nových domů.  Výhodnější podmínky získají i žadatelé o podporu pro solární systémy.

„Ve spolupráci s odborníky z ČVUT jsme připravili nový jednoduchý systém výpočtu dotace, který umožní žadatelům realizovat systém zcela podle jejich potřeb. V reakci na budoucí možnost zapojení nové FVE do energetických komunit byla zrušena podmínka, že 70 % vyrobené energie se musí využít pro vlastní spotřebu v daném místě. O podporu nepřijdou systémy kombinující FVE s tepelnými čerpadly a nově bude podpořena i elektromobilita pro domácnosti ve formě příspěvku 30 tisíc korun na pořízení nabíječky elektromobilů,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

REKLAMA

Zdroj: Nová zelená úsporám

Zdroj: Nová zelená úsporám

REKLAMA

Postup při čerpání dotace

Dotace jsou vypláceny až zpětně, nejprve je tedy třeba do rekonstrukce či výstavby vložit vlastní prostředky. Detailní podmínky dotačního programu naleznete v Závazných pokynech pro žadatele.

Splnění podmínek musíte prokázat prostřednictvím odborného posudku, který se skládá z projektové dokumentace zpracované projektantem a energetického hodnocení budovy (smí zpracovat pouze energetický specialista). Po vyplnění žádosti (elektronicky nebo v listinné podobě) a doložení potřebných dokumentů(odborného posudku a krycího listu) zasílá Státní fond životního prostředí žadateli tzv. akceptační dopis. Od doručení akceptačního dopisu začne žadateli běžet lhůta, během níž má žadatel čas realizovat podpořená opatření (lhůta činí 12 až 36 měsíců).

Nad realizací stavby by měl dohlížet technický dozor. Žádáte-li o dotaci na zateplení nebo výměnu oken a dveří, tvoří závěrečná zpráva technického dozoru jeden z povinných dokumentů. Po dokončení realizace opatření musíte Státního fondu životního prostředí také doložit dokumentaci o realizaci prací.

Jak podat žádost?

Příjem žádostí pro rok 2022 začíná 12. října 2021. Žádost je již možné jak elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí (novinka), tak v papírové podobě, pokud je to pro žadatele schůdnější.

O dotaci mohou žádat jak majitelé a stavebníci rodinných domů, tak společenství vlastníků a bytová družstva, obce i města. Příjem žádostí a jejich proplácení má na starosti Státní fond životního prostředí.

Od roku 2014 bylo z programu doposud vyplaceno přibližně 11 miliard korun, a to v rámci podpory 68 tisíc projektů. Průměrná výše dotace se pohybuje okolo 207 tisíc korun. Do roku 2030 se v rámci programu rozdělí minimálně ještě 39 miliard korun.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.28 Aktuální výše Hypoindexu

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%
Historie vývoje


Související články

Bydlení bude dále zdražovat. I kvůli podfinancovaným fondům oprav

Měsíční náklady potřebné k bydlení neustále rostou, například zálohy na energie se jen v posledním roce zvýšily hned několikrát. Trochu stranou doposud stály odvody do SVJ u bytových domů. Stávající pravidelné platby ale často nezohledňují nárůst nákladů nebo cen nutných i plánovaných stavebních úprav.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

05. 08. 2022

Hypoteční sazby začínají být neúnosné i pro střední třídu

Očekávání otočení vývoje hypotečních sazeb se stále posouvá. Na počátku roku se hovořilo o tom, že by sazby mohly začít klesat na začátku roku 2023. Dnes se už hovoří spíše o jeho konci. Dopady zvyšujících se úrokových sazeb jsou samozřejmě vidět na vývoji splátek hypoték, které už dnes dosahují takových čísel, že i pro střední […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

03. 08. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.