EUR 23.640

USD 22.060

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 12.7 %

EUR 23.640

USD 22.060

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

20. 09. 2021

1 komentář

Nový stavební zákon – 4. díl: Je třeba stavební povolení pro přístavbu verandy, terasy nebo odstranění drobné stavby?

 

Foto: Shutterstock

Potřebujete stavební povolení pro přístavbu terasy či verandy, anebo zbourání staré kůlny? A jak to bude od roku 2023 podle nového stavebního zákona?

Loading 

Nový stavební zákon ruší rozlišení mezi ohlášením stavebního záměru a stavebním povolením. Stavby nově rozděluje na drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní.

Pouze u drobných staveb není povolovací proces nutný. Ve všech ostatních případech musí stavebník získat povolení k realizaci stavebního záměru. Pokud si ale předem sežene souhlasy všech dotčených, je možné povolovací proces realizovat zrychleně v režimu § 212 nového stavebního zákona. Jak to bude s přístavbami nebo odstraněním stavby?

Přístavba verandy a terasy

Do 30. června 2023:

Pro přístavbu verandy a terasy platí obdobné. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu dokončené stavby – jde o přístavbu, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou (ve smyslu § 2 odst. 5 písmeno b) stavebního zákona), bude pro změnu nutné vydání územního souhlasu a ohlášenístavebnímu úřadu.

Je možné realizovat také zjednodušený postup. Pokud stavebník podá společné oznámení záměru (oznámení podle § 96 a ohlášení podle § 105), stavební úřad při splnění zákonem stanovených podmínek vydá společný souhlas.

REKLAMA

Od 1. července 2023:

S účinností nového stavebního zákona bude nutné posoudit, o jaký typ stavby se v rámci přístavby jedná. Podle advokáta Jana Tomíška se v případě přístaveb verand či teras bude jednat o stavbu neuvedenou v přílohách, a tak bude nutné podat žádost o povolení záměru podle § 171 a následujících nového stavebního zákona.

„Přístavbou verandy se mění vzhled rodinného domu, a tedy takovouto změnu nelze podřadit pod odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k novému stavebnímu zákonu. Ten za jednoduché stavby považuje stavební úpravy pro změnu v užívání stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se její vzhled,“ vysvětluje JanTomíšek z advokátní kanceláře Rowan Legal.

Odstranění drobné stavby – chléva, kůlny, garáže

Do 30. června 2023:

U drobných vedlejších staveb je v současné době zásadním kritériem plocha. Pro zbourání kůlny, chléva nebo garáže o rozměrech do 25 metrů čtverečních není potřeba povolení k odstranění stavby.

„V případě, kdy by taková vedlejší stavba byla větší než 25 metrů čtverečních, bude zapotřebí požádat stavební úřad o povolení odstranění stavby, ke kterému je zapotřebí přiložit minimálně základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby a identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací,“ upřesňuje Tomíšek.

REKLAMA

Od 1. července 2023:

Podle nového stavebního zákona musíme rozlišovat, zda stavba vyžadovala povolení. „U kůlny nebo chléva bude záležet na rozměru a přesném způsobu využití, většinou však nebudou vyžadovat povolení k výstavbě, tedy nebude nutné povolení ani k jejich zbourání,“ přibližuje advokát Tomíšek. Pokud by však stavba vyžadovala povolení, anebo obsahuje azbest, povolení k odstranění stavby je nutné získat.

Odlišná bude situace u garáže. Podle nového stavebního zákona nelze garáž nikdy považovat za drobnou stavbu, vždy bude tedy nutné získat povolení ke stavbě i k odstranění.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.3 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%
Historie vývoje


Související články

nový stavební zákon

Nový stavební zákon: Pro koho a kdy začne platit?

Nový stavební zákon v odložené účinnosti začne již od července letošního roku platit pro stavby dopravní a technické infrastruktury. O rok později se jím začnou řídit i „běžné stavby“. V poslanecké sněmovně se však nachází další (tzv. věcná) novela. Tento pátek má novelu ve třetím čtení projednávat Poslanecká sněmovna. Co nového přinese? 

Text: Veronika Hejná

23. 03. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • kokotleo

    13 prosince, 2022

    Máte to pěkně na píču

    Odpovědět