EUR 24.745

USD 22.792

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.745

USD 22.792

Text: Veronika Hejná

23. 08. 2021

1 komentář

Nový stavební zákon – 1. díl: Jak bude probíhat stavební řízení?

 

Foto: Shutterstock

Jak dnes probíhá stavební řízení a jaké změny přinese s účinností o poloviny roku 2023 nový stavební zákon?

Loading 

Dnes je prvním krokem územní řízení

Pro realizaci některých stavebních záměrů postačí ohlášení stavby, u jiných je třeba získání stavebního povolení. Ve většině případů (kromě staveb, u nichž výjimky stanoví stavební zákon), musí stavební úřad nejprve rozhodnout o umístění stavby v územním řízení.

V územním řízení stavební úřad rozhoduje, zda je stavební záměr v souladu s územním plánem, případně jaký bude dopad na životní prostředí. Vyjadřovat se mohou jak sousedé, tak obec. „Po zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření souhlasů vlastníků dotčené infrastruktury a pořízení projektové dokumentace zažádá stavebník o vydání územního rozhodnutí,“ vysvětluje advokát Jan Tomíšek z advokátní kanceláře Rowan Legal.

Zatímco dříve trvalo vydání závazných stanovisek i několik měsíců, dnes mají dotčené orgány na vydání stanoviska 30 (resp. 60) dnů. Nevydají-li stanovisko v určené lhůtě, má se za to, že se záměrem souhlasí. Ačkoliv zákon předjímá vydání územního rozhodnutí do 30 (resp. 60) dnů od podání kompletní žádosti, v praxi však nebyly tyto lhůty dodržovány.

A druhé kolo: Stavební řízení

Po vydání územního rozhodnutí čeká stavebníka druhé kolo. Opět musí předložit projektovou dokumentaci a získat závazná stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury. A i ve stavebním řízení se mohou k záměru vyjadřovat jak sousedé, tak obec.

REKLAMA

„Stavební zákon počítá se zjednodušenými procedurami, kdy se územní a stavební řízení řeší současně, nicméně ty nejsou příliš využívány,“ připomíná Tomíšek.

Jednotné řízení od roku 2023

Nový stavební zákon počítá s tím, že od poloviny roku 2023 bude vedeno pouze jedno řízení. Dochází ke zrušení institutu „ohlášení“, stavební úřad na konci jednotného řízení vydá rozhodnutí o povolení záměru.

Navíc si bude stavební úřad obstarávat závazná vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů sám. „Stavebník přesto stále může úřady obejít sám,“ doplňuje Jan Tomíšek. „Pokud se dotčený orgán ve stanovené lhůtě nevyjádří, platí fikce bezpodmínečného souhlasu,“ dodává advokát.

Bude ale existovat i tzv. zrychlené řízení. Pokud stavebník doloží veškeré potřebné podklady, souhlasy všech účastníků řízení a projektovou dokumentaci, může být stavební povolení vydáno jako první úkon stavebního úřadu. Povolení stavby v takovém případě úřad oznámí účastníkům a také zveřejní na úřední desce.

REKLAMA

Elektronická podání a online přehled

Pro komunikaci se stavebním úřadem bude lidem sloužit Portál stavebníka. Veškeré úkony vůči stavebnímu úřadu budou lidé moci učinit elektronicky a sledovat v portálu vývoj řízení.

Nový stavební zákon zavádí dvě elektronické evidence – evidenci stavebních postupů (právě v ní bude stavebník moci získat veškeré informace o stavu řízení a vydaných rozhodnutích) a evidenci elektronických dokumentací. Pokud nemusí být dokumentace k povolení záměru zpracována projektantem, vloží ji do evidence elektronických dokumentací sám stavební úřad.

K žádosti o stavební povolení musí dnes stavebník doložit souhlasy vlastníků sítí. Podle Ministerstva pro místní rozvoj je takových subjektů v celé České republice více než dvacet tisíc. V tomto ohledu má stavebníkovi pomoci hromadná podatelna, kterou ministerstvo plánuje pro občany zprovoznit už na počátku příštího roku. Aktuálně probíhá proces výběru dodavatele digitální služby.

„Klíčovými službami bude jednak hromadná podatelna, která umožní jednoduše a v jednom kroku oslovit všechny vlastníky a správce technické infrastruktury, jejichž stanovisko musí mít stavebník při podání například žádosti o stavební povolení, a jednak služba elektronických formulářů, které umožní vyplnit a podat vybrané žádosti elektronicky,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Služba by měla umět automaticky doplnit i některé údaje o žadateli a stavbě ze státních informačních systémů, a také identifikovat, komu má být žádost o vyjádření a stanovisko zaslána. Stavebník pouze vyplní formulář na stránkách ministerstva.

Lhůty pro vydání rozhodnutí o stavebním záměru

Do roka máte vědět, zda můžete stavět. Od července 2023 bude mít totiž stavební úřad stanovené závazné lhůty pro vydání rozhodnutí. U jednoduchých staveb bude muset rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení, v ostatních případech bude lhůta 60ti denní. Ve zvlášť složitých případech může úřad lhůty prodloužit až o 30 dnů. Pokud je v řízení velký počet účastníků nebo je nutno doručovat veřejnou vyhláškou nebo do ciziny, lze lhůtu prodloužit až o 60 dnů.

Povolení záměru bude ze zákona platit (stejně jako dnes) dva roky od právní moci povolení (v některých specifických případech to může být i déle). Pokud stavebník započne s realizací včas, prodlouží se platnost povolení na deset let od právní moci.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 


Související články

Stavební povolení

Kdy musíte zažádat o stavební povolení?

Stavební povolení je dokument, který potřebujete mít vystaven od státu při výstavbě či stavební úpravě nemovitosti. Stavební povolení nepotřebujete pro veškeré stavební úpravy, může vám stačit jen ohlášení nebo je možné dané úpravy provádět i bez ohlášení. Jaké jsou podmínky pro stavební povolení a pro stavební úpravy v Česku?

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

14. 11. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • PetrSulc

    1 října, 2021

    Velmi přehledně napsaný článek, který mi velmi pomohl ujasnit si některé informace. Stavební řízení se také díky digitalizaci budou moci absolvovat elektronicky z domova ( https://www.cikr.cz/v-polovine-roku-2023-ma-vstoupit-v-ucinnost-novy-stavebni-zakon/ ) což určitě usnadní spoustu lidem jejich plány se stavěním domu. Každopádně nikdy není na škodu nechat si poradit od některých dobrých právníků a zajít si pro radu, která usnadní spoustu času. Já tak učinil u advokátů z Cikr a díky nim mám teď čas na spoustu dalších věcí.

    Odpovědět