EUR 25.405

USD 21.896

REPO sazba ČNB 1.50 %

Inflace 4.9 %

EUR 25.405

USD 21.896

Text: Veronika Hejná

31. 08. 2021

O čem musí pronajímatel poučit nájemce ve výpovědi z nájmu bytu?

 

Foto: Shutterstock

Nájemce bytu nebo domu je slabší smluvní stranou. Z toho důvodu mu občanský zákoník přiznává některá zvláštní práva. Mezi tato práva patří také právo na poučení o možnosti podat proti výpovědi z nájmu bytu námitky a navrhnout soudní přezkum platnosti výpovědi. 

Kdy je možné vypovědět nájem bytu?

Ze zákona je možné vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou tehdy, pokud má být byt nebo dům užíván pronajímatelem nebo jeho exmanželem, případně některou z blízkých osob uvedených v § 2288 odst. 2 b).

Jak nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou, tak neurčitou lze vypovědět také tehdy, pokud nájemce hrubě porušuje své povinnosti, anebo byl nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, členu jeho domácnosti či osobě bydlící v domě, anebo proti cizímu majetku v domě, pokud má být byt vyklizen z důvodu veřejného zájmu (tehdy, kdy již nebude možné dům nebo byt vůbec užívat), anebo je zde jiný obdobně závažný důvod pro výpověď.

V obou výše uvedených případech je výpovědní doba tříměsíční. Pronajímatel se ale může s nájemcem rozloučit i bez výpovědní doby, pokud nájemce porušuje povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy zvlášť závažným způsobem. Za takové závažné porušení se považuje například dluh na nájemném a službách za dobu alespoň tří měsíců, anebo situace, kdy nájemce poškozuje byt nebo dům a takové poškození je závažné nebo neopravitelné. Využívá-li nájemce byt k jinému než sjednanému účelu, hrozí mu výpověď také. I kdyby jednotlivý skutek nájemce nebyl „zvlášť závažný“, v souhrnu se zvlášť závažným stát může. Příklad je třeba rušení nočního klidu, které je opakované.

Náležitosti výpovědi

REKLAMA

Výpověď z nájmu bytu může pronajímatel podat pouze písemně. Do výpovědi uvede také výpovědní důvod.

U výpovědi pro závažné porušování povinností musí dát pronajímatel nájemci šanci napravit své chování. K této nápravě ho pronajímatel vyzve a poskytne mu přiměřenou dobu – pokud své chování napraví, výpovědní důvod pomine. „Výzva nemusí být písemná, ale aby tato hmotněprávní podmínka byla splněna, musí obsahovat specifikaci (popis) závadného chování (protiprávního stavu) a k nápravě musí pronajímatel nájemci stanovit přiměřenou dobu,“ uvádí Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí 26 Cdo 4249/2016.

Až tehdy, kdy nájemce své chování či jiné nedostatky neodstranil, může pronajímatel přistoupit k podání výpovědi bez výpovědní doby. Ve výpovědi musí pronajímatel uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení povinností.

Pronajímatel musí také nájemce poučit o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout soudní přezkum oprávněnosti výpovědi.

Rozdíl mezi námitkami a soudním přezkumem

REKLAMA

Námitky proti výpovědi z nájmu bytu uplatňuje nájemce přímo proti pronajímateli, o návrhu na přezkum oprávněnosti výpovědi rozhoduje soud.

„Neobsahuje-li výpověď z nájmu bytu poučení nájemce o jeho právu vznést proti ní námitky, není z tohoto důvodu neplatná. Tento závěr nezhoršuje ani postavení nájemce, jehož obrana proti výpovědi z nájmu bytu je dostatečně zajištěna právem domáhat se přezkoumání její oprávněnosti soudem,“ vyslovil Nejvyšší soud ČR v rozsudku 26 Cdo 2199/2018.

Naproti tomu absence poučení o možnosti soudního přezkumu oprávněnosti výpovědi způsobí, že jevýpověď z nájmu bytu nebo domu neplatná. Ze zákona má nájemce právo podat návrhu soudu, aby přezkoumal oprávněnost výpovědi, a to v prekluzívní lhůtě dvou měsíců od data doručení. Soud v rámci přezkoumání oprávněnosti výpovědi hodnotí jak naplnění tvrzeného výpovědního důvodu, tak veškeré formální náležitosti výpovědi včetně správnosti poučení.

  

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.32 Aktuální výše Hypoindexu

2.21%

2.15%

2.11%

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%
Historie vývoje


Související články

Státní nájemní byty? Stát plánuje stavět v partnerství se soukromým sektorem

Ministerstvo pro místní rozvoj připouští, že stimulace poptávkové strany, tedy dotace pro obyvatele, současnou krizi bydlení nevyřeší. Připravuje proto modelový projekt výstavby nájemního bydlení ve spolupráci se soukromým sektorem. Projekt má být vhodný adept pro spolupráci s Národním rozvojovým fondem.

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

14. 10. 2021

Nova zelená úsporám startuje

Nová zelená úsporám startuje: Výhodnější při kombinaci opatření i širší nabídka dotací

O dotace z programu Nová zelená úsporám za období 2014-2021 bylo možné žádat do 11. října. Z úspěšného dotačního programu lze čerpat dotace například na zvýšení energetické účinnosti a snížení emisí, výměnu kotlů nebo podporu obnovitelných zdrojů energie. Již dnes startuje přijímání žádostí v novém programovém období.  

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

12. 10. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.