EUR 24.495

USD 23.384

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 8.5 %

EUR 24.495

USD 23.384

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

24. 07. 2023

0 komentářů

Oddlužit během tří let se bude moci každý. Rizika se promítnou do cen, dopadnou na všechny

 

Vláda v druhé polovině června schválila návrh novely insolvenčního zákona. Předlohu mají nyní projednat poslanci. Došlo k zakotvení modelu, kdy se budou moci oddlužit všichni, jak podnikatelé, tak nepodnikatelé, během doby tří let, a to bez stanovení minimální výše procentuálního uspokojení věřitele. Tento krok může mít dopad na celou společnost, o peníze přijde státní rozpočet, i samotní věřitelé se mohou dostat do finančních obtíží. Podle ekonoma Lukáše Kovandy to povede k zohlednění rizik v cenách, což se opět promítne do celé ekonomiky.  

Loading 

Tříleté a pětileté oddlužení

Zatímco pro dlužníky je to dobrá zpráva, věřitelé se obávají důsledků na vlastní finanční zdraví. Evropská směrnice o preventivní restrukturalizaci a oddlužení požaduje, aby členské státy zavedly taková opatření, aby se podnikatelé mohli oddlužit již za tři roky.

Doposud je základní doba oddlužení pět let. Ponechává přitom na členských státech, zda zkrácené oddlužení umožní i spotřebitelům. Česká vláda zvolila variantu stejných podmínek pro všechny, ačkoliv řada expertů před takovým ukvapeným krokem varuje.

„My už dvě podoby tříletého oddlužení a jednu podobu pětiletého oddlužení máme. Máme tříleté oddlužení pro zvlášť zranitelné osoby, kterých je mezi dlužníky menšina – samoživitelé, invalidé ve II. A III. stupni a někteří mladiství. Ty se mohou oddlužit dnes, když zaplatí minimální částku,“ připomněl na odborné konferenci pořádané v červnu Ústavem státu a práva Akademie věd ČR advokát a insolvenční správce Michal Žižlavský. „Pak tady máme tříleté oddlužení pro lidi práceschopné, v produktivním věku, kteří se mohou oddlužit, už ne tedy za to to minimum, ale za tři roky se oddluží tehdy, pokud jsou schopni zaplatit věřitelům 60 % dluhu,“ dodává Žižlavský.

Poslední v současnosti platnou alternativou oddlužení je oddlužení pětileté – za pět let se dlužník oddluží, pokud během pěti let splatí alespoň 30 % dluhu, anebo dokonce i tehdy, pokud minimální procento neuhradí. Plnit musí pouze – zjednodušeně řečeno – 2 200 korun měsíčně.

V takovém případě by o splnění oddlužení na konci rozhodoval insolvenční soud, který posoudí, zda dlužník „neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů“. Doposud ale neuběhlo pět let od účinnosti novely, není tedy zřejmé, jak soudy k těmto případům budou přistupovat.

REKLAMA

Zmírnění požadavků v rámci tzv. oddlužovací novely v roce 2019 snížilo podíl splacených dluhů ke 20 %.

„Na celková data je ale třeba počkat do konce roku 2024, kdy uplyne první pětileté období po poslední novelizaci. Očekává se výrazný pokles z dříve splácené více než poloviny dluhu,“ píše InsolCentrum.

Fatální dopady snadného oddlužení

Podle analytika CETA a výzkumného pracovníka Univerzity J. E Purkyně Michaela Fanty je takovéto odpouštění dluhů morálním hazardem.

„Lidé, kteří platí vše, co musí, si jednoho dne prostě řeknou, že se jim to nevyplatí. Že mnohem snazší je půjčit si pár milionů a pak se na tři roky uskrovnit,“ varuje Fanta.

Proti návrhu novely oddlužení je podle ankety z přelomu roku 94 % starostů měst a obcí a 94 % insolvenčních správců. Nesouhlasí s ní také 87 % z celkového počtu 2100 dotazovaných občanů ve věku 18 až 65 let.

REKLAMA

„Aktuální návrh novely insolvenčního zákona, jejímž autorem je ministerstvo spravedlnosti, zvedá vlnu emocí“ konstatuje advokátka Saskie Krejčířová z advokátní kanceláře Rödl & Partner. „Podle návrhu zákona budou mít insolvenční soudy povinnost zkoumat, zda dlužník vykonává přiměřenou výdělečnou činnost a zajišťuje si tak adekvátní příjmy. Je však otázkou, do jaké míry budou mít soudy možnost a kapacitu tyto skutečnosti přezkoumávat,“ uvádí Krejčířová.

Hospodářská komora ČR uvádí, že zranitelné skupiny osob (senioři, invalidé, matky samoživitelky) tvoří pouze čtvrtinu z celkového počtu zadlužených lidí. Asi 380 tisíc adeptů na oddlužení jsou zdraví lidé v produktivním věku, téměř tři čtvrtiny z nich jsou muži. „Ochota dlužníků jít do oddlužení, setrvat v něm a chovat se svědomitě a poctivě, neustále klesá,“ potvrzuje zástupce Unie insolvenčních správců Lukáš Stoček.

„Návrh vysílá signál všem věřitelům, aby rezignovali na návratnost svých investic. Novela povede ke snížení vymahatelnosti práva v České republice a ke stanovení standardu, že dluhy není nutné splácet a není nutné se o jejich úhradu ani jakkoliv snažit, když postačí platit minimální částku zhruba 2000 korun měsíčně (odměna správce a ve stejné výši platby věřitelům),“ varuje ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič.

Zjednodušení oddlužení vnese do vztahu mezi dlužníky a věřiteli další dávku morálního hazardu, míní ekonom Lukáš Kovanda. To bude mít dopad na celou ekonomiku a společnost.

„Může jít například o nárůst rizika pronajímání nemovitostí, poskytování hypoték, úvěrů. Což samozřejmě ti dotyční, ať už věřitelé, banky, pronajímatelé a mnozí další zohlední ve svých cenách,“ připomíná Kovanda.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.1 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%
Historie vývoje


Související články

Nová hrozby pro fotovoltaické elektrárny – hackerské útoky

Nové fotovoltaické elektrárny rostou po celé Evropě stejně rychle jako houby po dešti. Jen na území České republiky se jich na konci roku 2022 nacházelo podle Solární asociace více než 84.000, přičemž v roce 2023 by jich měly další desetitisíce přibýt. Díky narůstajícímu množství instalovaných elektráren a skutečnosti, že jsou tyto elektrárny připojeny k internetu, […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

14. 09. 2023

Neplatiči v bytových domech už dluží svým sousedům 170 milionů Kč, řešení v nedohlednu

Celkový dluh vůči bytovým družstvům a SVJ se v roce 2022 vyšplhal na téměř 170 milionů korun. Více jak polovina této částky je dlouhodobě nevymahatelná. Obyvatelé bytových domů tak často musí nedoplatky za energie či další služby uhradit z vlastního a sami se tak mnohdy dostávají do finančních problémů.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

01. 09. 2023

Dotace obvykle pokryje čtvrtinu až třetinu nákladů rekonstrukce

Jedinou v praxi účinnou cestou, jak zabránit degradaci bytového fondu, je pokračovat v cílené podpoře renovací. Dotace mohou pokrýt čtvrtinu až třetinu nákladů rekonstrukce. Z dostupných průzkumů vyplývá, že dvě třetiny Čechů renovuje svoje domy po částech. Hlavní bariérou pro komplexní opravu je především nedostatek vlastních financí a obavy z náročnosti stavebních prací či z dočasného omezení komfortu bydlení.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

21. 08. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *