EUR 24.820

USD 23.164

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.820

USD 23.164

Kolik lidí může bydlet v pronájmu?

 

Počet osob žijících v jednom bytě není regulován zákonem, ale měl by být zohledněn v nájemní smlouvě. Podle občanského zákoníku platí, že nájemník může v bytě ubytovat kohokoliv. Je ale povinnen o tom informovat majitele bytu.

Loading 


Počet obyvatel nemovitosti bývá standardně uváděn v nájemní smlouvě, kterou podepisují pronajímatel a nájemce. Na počtu osob jsou pak dále většinou navázány poplatky, například za elektřinu, plyn nebo vodu. A majitel nemovitosti může ve smlouvě počet bydlících osob omezit tak, aby tento počet odpovídal podmínkám používání bytu z hlediska hygieny a pohodlí.

Pro každého nového nájemníka je nutný souhlas

Při zvýšení počtu bydlících osob je nutné informovat o této skutečnosti majitele bytu. Ten si navíc může ve smlouvě stanovit, že každou další bydlící osobu musí schválit. Pokud by tato osoba navíc nebyla přímým příbuzným pronajímatele, je nutné mít tento souhlas písemně.
Pokud dojde naopak ke snížení počtu obyvatel nemovitosti, není s tímto nutný přímý souhlas pronajímatele, je ale nutné ho bez zbytečného odkladu o tomto informovat. Pokud by nájemce dostatečně neinformoval o změně počtu bydlících osob a to ve lhůtě do dvou měsíců, považuje se toto dle občanského zákoníku za závažné porušení povinnosti. To může znamenat výpověď nájemní smlouvy ze strany pronajímatele.

Jde o bydlení, nebo o návštěvu?

Z hlediska bydlení další osoby je třeba také vyjasnit, kdy už se pobyt návštěvy považuje za bydlení. A kdy jde pouze o příbuzenskou či kamarádskou návštěvu. Neexistuje jasná definice, která by rozlišila návštěvu a spolubydlícího. Je tak otázkou, kdy už je třeba další bydlící osobu zohlednit při placení záloh na energie a vodu a také kdy se návštěva stává trvalou a je třeba ji ohlásit majiteli bytu.
Obecně platí, že návštěva by měla být pouze dočasná. Na jedno odpoledne, na víkend, či na pár dní. Návštěva ale může trvat třeba i pár týdnů a novou osobu do pronájmu hlásit nemusíte. Délka pobytu totiž není to jediné, co je třeba posoudit. A každá jedna konkrétní situace může mít při posouzení jiný výsledek. Záleží totiž také na tom, kde má návštěva své vlastní bydliště, jaké jsou okolnosti návštěvy, kde má návštěvník své osobní věci. To vše se bere v potaz.
Jinak pro návštěvu platí, že není nutno návštěvníka nahlašovat majiteli bytu. Pronajímatel má právo si pozvat do svého bytu kohokoliv a jakékoliv množství lidí.

Jak oznámit změnu počtu bydlících osob

Změnu počtu bydlících osob můžete majiteli oznámit ústně, pokud to majitel požaduje, tak bude nutná písemná forma. Zákon nepředpisuje žádnou závaznou formu takového oznámení, to může mít podobu i jen rukou napsaného dokumentu. Ten byl ale měl obsahovat tyto informace:

  • především o nájemní smlouvě: kdy byla uzavřena, případně její číslo a označení,
  • veškeré informace o nájemci uvedeném ve smlouvě: jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo OP,
  • informace o pronajímané nemovitosti: adresa nemovitosti a další údaje, které jsou v nájemní smlouvě,
  • datum, kdy došlo ke zvýšení osob v pronájmu,
  • informace o novém obyvateli: jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo OP,
  • podpis nájemce,
  • informace o pronajímateli: jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo OP,
  • případně podpis pronajímatele, že toto bere na vědomí.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

zakázat v nájemní smlouvě

Co vám může majitel bytu zakázat v nájemní smlouvě?

I když může mít majitel spoustu požadavků, jak by měl nájemník používat nebo naopak nepoužívat jeho nemovitost, tak dle občanského zákoníku nemá právo řadu věcí zakázat. Například nemůže ovlivnit, jestli bydliště v dané nemovitosti nahlásíte jako trvalé bydliště nebo vám nemůže zakázat chovat v bytě zvířata. A je něco, co vám majitel může zakázat v […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

02. 11. 2022

Předávací protokol

K čemu je předávací protokol při pronájmu bytu

Při nastěhování a přejímání nemovitosti je vhodné zaznamenat stav energií a také stav bytu, který se začíná pronajímat. Stejně tak je dobré zaznamenat stav energií a stav předávaného bytu při odstěhování nájemníka. Předejdete tak sporům při vyúčtování a také sporům o rozbité vybavení bytu či jiné škody.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shuttestock

21. 09. 2022

Notářský zápis vyklizení

Notářský zápis k vystěhování neplatiče v bytě: Jaká jsou pravidla?

Pokud chce pronajímatel nechat vystěhovat neplatícího nájemníka, musí nejprve disponovat tzv. exekučním titulem. Tím může být vykonatelné rozhodnutí soudu, ale variantou je také sepsání notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti. Nejvyšší soud ČR vydal v květnu 2020 rozhodnutí, v němž ohledně notářského zápisu k vyklizení nemovitosti upřesnil pravidla.

Text: Veronika Hejná

12. 08. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *