EUR 24.625

USD 24.495

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 17.5 %

EUR 24.625

USD 24.495

Text: Hana Bartušková

09. 12. 2020

0 komentářů

Kolik lidí může bydlet v pronájmu?

 

Počet osob žijících v jednom bytě není regulován zákonem, ale měl by být zohledněn v nájemní smlouvě. Podle občanského zákoníku platí, že nájemník může v bytě ubytovat kohokoliv. Je ale povinnen o tom informovat majitele bytu. 


Počet obyvatel nemovitosti bývá standardně uváděn v nájemní smlouvě, kterou podepisují pronajímatel a nájemce. Na počtu osob jsou pak dále většinou navázány poplatky, například za elektřinu, plyn nebo vodu. A majitel nemovitosti může ve smlouvě počet bydlících osob omezit tak, aby tento počet odpovídal podmínkám používání bytu z hlediska hygieny a pohodlí.

Pro každého nového nájemníka je nutný souhlas

Při zvýšení počtu bydlících osob je nutné informovat o této skutečnosti majitele bytu. Ten si navíc může ve smlouvě stanovit, že každou další bydlící osobu musí schválit. Pokud by tato osoba navíc nebyla přímým příbuzným pronajímatele, je nutné mít tento souhlas písemně.
Pokud dojde naopak ke snížení počtu obyvatel nemovitosti, není s tímto nutný přímý souhlas pronajímatele, je ale nutné ho bez zbytečného odkladu o tomto informovat. Pokud by nájemce dostatečně neinformoval o změně počtu bydlících osob a to ve lhůtě do dvou měsíců, považuje se toto dle občanského zákoníku za závažné porušení povinnosti. To může znamenat výpověď nájemní smlouvy ze strany pronajímatele.

Jde o bydlení, nebo o návštěvu?

Z hlediska bydlení další osoby je třeba také vyjasnit, kdy už se pobyt návštěvy považuje za bydlení. A kdy jde pouze o příbuzenskou či kamarádskou návštěvu. Neexistuje jasná definice, která by rozlišila návštěvu a spolubydlícího. Je tak otázkou, kdy už je třeba další bydlící osobu zohlednit při placení záloh na energie a vodu a také kdy se návštěva stává trvalou a je třeba ji ohlásit majiteli bytu.
Obecně platí, že návštěva by měla být pouze dočasná. Na jedno odpoledne, na víkend, či na pár dní. Návštěva ale může trvat třeba i pár týdnů a novou osobu do pronájmu hlásit nemusíte. Délka pobytu totiž není to jediné, co je třeba posoudit. A každá jedna konkrétní situace může mít při posouzení jiný výsledek. Záleží totiž také na tom, kde má návštěva své vlastní bydliště, jaké jsou okolnosti návštěvy, kde má návštěvník své osobní věci. To vše se bere v potaz.
Jinak pro návštěvu platí, že není nutno návštěvníka nahlašovat majiteli bytu. Pronajímatel má právo si pozvat do svého bytu kohokoliv a jakékoliv množství lidí.

Jak oznámit změnu počtu bydlících osob

Změnu počtu bydlících osob můžete majiteli oznámit ústně, pokud to majitel požaduje, tak bude nutná písemná forma. Zákon nepředpisuje žádnou závaznou formu takového oznámení, to může mít podobu i jen rukou napsaného dokumentu. Ten byl ale měl obsahovat tyto informace:

  • především o nájemní smlouvě: kdy byla uzavřena, případně její číslo a označení,
  • veškeré informace o nájemci uvedeném ve smlouvě: jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo OP,
  • informace o pronajímané nemovitosti: adresa nemovitosti a další údaje, které jsou v nájemní smlouvě,
  • datum, kdy došlo ke zvýšení osob v pronájmu,
  • informace o novém obyvateli: jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo OP,
  • podpis nájemce,
  • informace o pronajímateli: jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo OP,
  • případně podpis pronajímatele, že toto bere na vědomí.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.28 Aktuální výše Hypoindexu

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%
Historie vývoje


Související články

Notářský zápis vyklizení

Notářský zápis k vystěhování neplatiče v bytě: Jaká jsou pravidla?

Pokud chce pronajímatel nechat vystěhovat neplatícího nájemníka, musí nejprve disponovat tzv. exekučním titulem. Tím může být vykonatelné rozhodnutí soudu, ale variantou je také sepsání notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti. Nejvyšší soud ČR vydal v květnu 2020 rozhodnutí, v němž ohledně notářského zápisu k vyklizení nemovitosti upřesnil pravidla.

Text: Veronika Hejná

12. 08. 2022

Inflační doložka v nájemní smlouvě

Inflační doložka v nájemní smlouvě: Jak na ni?

Do smluvních vztahů – nájem bytu nevyjímaje – se po letech opět vrací inflační doložky. Podle dat Českého statistického úřadu totiž vzrostly spotřebitelské ceny v letošním červnu meziročně o 17,2 %. Jak inflační doložku do nájemní smlouvy zakotvit a jak postupovat, pokud s ní nájemce nesouhlasí?

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

25. 07. 2022

Co zařídit při konci pronájmu

Co zařídit při stěhování z pronájmu

Nájemní vztah se řídí nájemní smlouvou a také občanským zákoníkem, který upravuje základní podmínky pro nájemní vztah. Tento vztah končí ukončením smlouvy, která byla uzavřena na dobu určitou, nebo podáním výpovědi. Přičemž výpověď může být ze strany majitele nemovitosti i ze strany nájemníka.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

07. 06. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.