Čtvrtek 22. dubna. Svátek má Evžénie.

Kolik osob může žít v nájemním bytě?

Zdroj: sxc.hu

Zbyněk Drobiš

Nový občanský zákoník upravuje problematiku počtu osob žijících v bytě, a to stanovením jednotlivých práv a povinností nájemce a pronajímatele. Pojďme se blíže zaměřit na tuto zákonnou úpravu k lepší znalosti nájemního práva.

Oznámení počtu členů nájemcovy domácnosti

Občanský zákoník vymezuje obecné pravidlo, že nájemce je oprávněn přijímat ve své domácnosti kohokoli. Pokud však nájemce přijme nového člena domácnosti, oznámí takové zvýšení počtu osob žijících v bytě pronajímateli, a to bez zbytečného odkladu.

Pokud nájemce neučiní oznámení o zvýšení počtu osob v bytě ani do dvou měsíců, kdy změna počtu osob nastala, má se za to, že nájemce závažně porušil svou povinnost vyplývající z nájmu. Občanský zákoník rovněž stanovuje, že nájemce oznamuje pronajímateli bez zbytečného odkladu i snížení počtu členů domácnosti.

Účelem této zákonné úpravy je ochrana soukromého života nájemce a vlastnických práv pronajímatele. Zájem pronajímatele na zjištění celkového počtu osob v pronajatém bytě je oprávněný, zejména s ohledem na případné náklady spojené s poskytováním služeb souvisejících s užíváním bytu. Na druhou stranu nesmí být nájemci odebráno právo přijímat běžné návštěvy.

Právo pronajímatele k vyslovení souhlasu s novým členem domácnosti

Pronajímatel je oprávněn smluvně sjednat s nájemcem, že k přijetí nového člena do nájemcovy domácnosti se vyžaduje jeho souhlas. Uvedené ujednání by však neplatilo, pokud by novým členem nájemcovy domácnosti měla být osoba blízká anebo by se jednalo o případ zvláštního zřetele hodného. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy domácnosti se vyžaduje písemná forma.

Počet osob přiměřený velikosti bytu

Občanský zákoník dále stanovuje k ochraně vlastnického práva pronajímatele, že pronajímatel je oprávněn požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme v případě řešení obdobné problematiky konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to i s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Anketa: Má mít pronajímatel možnost zakázat ubytování další osoby v bytě?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *