EUR 25.335

USD 23.337

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.335

USD 23.337

Text: Veronika Hejná

03. 02. 2020

0 komentářů

Ochrana majetku: Manželské smlouvy nabývají na oblibě

 

Jakmile dva uzavřou manželství, veškerý majetek a dluhy nabývají do společného jmění. Protože právě nemovitosti patří mezi nejhodnotnější majetek, který řada lidí ve svém životě získává, nabízí se úvaha, zda pro nabývání nemovitostí nesjednat odchylný režim.

Loading 

Nejdříve k notáři, pak teprve k oltáři

Ačkoliv občanský zákoník pojem předmanželská smlouva nepoužívá, je možné smlouvou upravit majetkový režim manželů pro dobu trvání manželství. Pokud by taková smlouva uzavřena nebyla, nabývají manželé, až na zákonem stanovené výjimky, majetek a dluhy do společného jmění manželů.
Předmanželská smlouva musí být ve formě notářského zápisu uzavřena mezi snoubenci ještě před vznikem manželství. Stále vyšší počet snoubenců této možnosti využívá, a to buď z důvodu ochrany majetku (jeden z manželů podniká), anebo pro zamezení případných budoucích sporů. Po uskutečnění sňatku musí být notáři doložen ještě oddací list.
I během trvání manželství mohou manželé uzavřít dohodu o odlišném majetkovém režimu. Notáři totiž nesepisují pouze předmanželské smlouvy, ale i jiné manželské smlouvy.

„Smlouvu je možné podepsat nejen před uzavřením sňatku, ale také během manželství, a i tuto možnost Češi využívají,“ potvrzuje prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Ochrana majetku před exekutorem

Předmanželské smlouvy je možné nechat zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Zápis není povinný. Tento seznam je veřejným seznamem, a tak se obsahu zapsaných smluv mohou manželé vůči třetím osobám vždy dovolávat, a to i tehdy, když třetí osoba nebyla s obsahem obeznámena.
V případě, že by pro dluhy jednoho z manželů byla nařízena exekuce, exekutor se obsahem zveřejněné smlouvy o majetkovém režimu musí řídit a smí postihovat pouze výlučný majetek povinného manžela. Nenechají-li manželé smlouvu do seznamu zapsat, exekutorovi by ji museli doložit.

„Lidé si manželskou smlouvu nechávají sepsat hlavně kvůli ochraně před odpovědností za dluhy svého protějšku. A to jak před těmi, o kterých již vědí, tak i před těmi, které teprve mohou vzniknout. Smlouvou si určí, že po svatbě žádné společné jmění vůbec nevznikne, a nehrozí tedy, že když kvůli neuhrazenému dluhu partnera přijde exekutor, zabaví majetek i toho z manželů, který dluh nezpůsobil,“ uvádí Radim Neubauer. „V takových případech dříve rozhodovaly různé soudní instance různě, nicméně Ústavní soud ČR potvrdil, že manželská smlouva nedlužícího partnera ochrání,“ dodává.

REKLAMA

Jiný režim než společné jmění manželů

Manželé i snoubenci mohou zúžit nebo rozšířit společné jmění manželů, od účinnosti nového občanského zákoníku je také možné sjednat i režim zcela oddělených jmění.
Režim oddělených jmění znamená, že společné jmění manželů nevzniká vůbec nevzniká. Pro případ rozvodu pak není nutné žádný majetek vypořádávat.
Při zúžení společného jmění manželé vyloučí konkrétní movité věci nebo často právě nemovitosti. Tento majetek (doposud ve společném jmění manželů) se tak stane výlučným majetkem jednoho z nich. Tuto úpravu je možné přijmout i ve vztahu k majetku, který některý z manželů plánuje nabýt až v budoucnu. Vyloučeno není ani nabytí některých součástí majetku do podílového spoluvlastnictví.

Obliba manželských smluv roste, notáři jich loni sepsali rekordní množství

Podle dat Notářské komory ČR v loňském roce sepsalo smlouvu o manželském majetkovém režimu 10 891 párů. Jedná se o nejvyšší počet smluv od roku 2014, kdy s účinností nové právní úpravy začala Notářská komora ČR statistiku sledovat. V posledních třech letech počet manželských smluv vždy přesáhl deset tisíc. Manželské smlouvy tak přestávají být vnímány jako projev nedůvěry vůči partnerovi, ale spíše jako nástroj uspořádání majetkových vztahů, jímž jsou.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

Rozvod a hypotéka: Vypořádání vnosu ze SJM

Platíte ze SJM hypotéku na byt ve výlučném vlastnictví manžela. Jaká máte při rozvodu práva?

Při rozvodu manželství dochází k vypořádání společného jmění manželů. Pokud ovšem manželé neuzavřeli manželskou smlouvu, kterou by upravili majetkový režim odlišně. Jestliže byly finanční prostředky ze společného jmění vynaloženy na výhradní majetek jednoho z manželů, musí se tyto finanční prostředky vypořádávat. Rozhodnutí Nejvyššího soudu z ledna 2021 ale upřesňuje pravidla.

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

27. 07. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *