Neděle 15. prosince. Svátek má Radana.

Příjem z pronájmu: kdy můžete použít paušál na dopravu?

Paušál na dopravu a příjem z pronájmu

Hana Bartušková

Pokud vlastníte nemovitost a pronajímáte ji, tak příjmy z pronájmu je možné danit dvěma způsoby. Můžete využít 30% paušální náklady, nebo uplatnit reálné náklady. Při uplatnění reálných nákladů lze pak mimo jiné využít paušální náklady na dopravu, které můžou činit až 48 000 Kč za rok.

Jak se daní příjmy z pronájmu?

Příjmu z pronájmu se uvádí do daňového přiznání dle §9 zákona o daních z příjmu. Pokud nemovitost pronajímáte jako fyzická osoba, není nutné mít speciální povolení nebo živnostenský list, stačí příjmy uvést do daňového přiznání do přílohy č.2.

Příjmy z pronájmu se poté daní jako 15% daň z hrubého zisku, tedy z příjmů z pronájmu po odečtení nákladů na získání těchto příjmů. Náklady můžete počítat buďto paušálně, jako 30% paušál, nebo uplatňovat reálné náklady. Do reálných nákladů patří například: odpisy nemovitosti, úroky z úvěru (hypotéky nebo ze stavebního spoření), náklady na vybavení, poplatky realitní kanceláři, daň z nemovitosti a jiné. Mezi reálné náklady také patří tzv. paušál na dopravu.

Také si přečtěte: Jak se daní příjmy z pronájmu?

Co jsou paušální výdaje na dopravu?

Paušál na náklady na cesty automobilem je až 5 000 Kč měsíčně, tedy 60 000 Kč ročně. Tyto paušální výdaje může použít:

  • fyzická osoba, která auto využívá pro získání příjmů z podnikání nebo příjmů z pronájmu,
  • právnická osoba, která používá auto ke služebním účelům.

Pro paušální výdaje při příjmu z pronájmu platí, že pokud používáte auto pouze k záležitostem kolem pronájmu, můžete využít celý paušální výdaj. Pokud používáte auto i k soukromým účelům, výdajový paušál se krátí na 80 %, měsíčně tak můžete uplatnit 4 000 Kč, za rok to dělá 48 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že výjezdů v souvislosti s pronájmem nemovitostí se nekoná až tolik, tak jako fyzická osoba nejspíš nebudete mít vozidlo určené speciálně jen k obstarání pronájmu, v takovém případě můžete využít pouze zkrácený paušál 4 000 Kč.

Jaké podmínky je nutno splnit pro uplatnění paušálu na dopravu při danění příjmu z pronájmu nemovitosti?

Jako fyzická osoba musíte být vlastníkem automobilu, tento automobil nesmí být součástí obchodního majetku. U vozidla není nutné platit silniční daň, pokud je paušál na dopravu uplatňován pouze u příjmů z pronájmu. Pro příjmy z podnikání a uplatnění paušálu na dopravu je nutné platit silniční daň.

Jako vozidlo se počítá osobní automobil, motocykl, tříkolka, čtyřkolka, autobus, nákladní automobil a další. Paušál na dopravu ovšem není možné použít, pokud máte vozidlo půjčené bezplatně (například od někoho z rodiny), stejně tak nemůžete vozidlo přenechávat i jen na část měsíce jiné osobě k užívání. Paušální výdaj můžete klidně použít i u vozidla na leasing nebo v úplatném nájmu.

Paušál na dopravu se uplatňuje zásadně za celé měsíce a celý měsíc je nutné mít vlastní vozidlo k vlastnímu užívání. Pokud dojde k pořízení nového vozidla, je možné paušál uplatnit jen za část měsíce poměrným výpočtem podle počtu dnů používání vozidla. Paušál se uplatňuje na vozidlo. Pokud tak pronajímáte více nemovitostí, tak paušál je možné uplatnit pouze jednou.

Příjem z pronájmu: platí se silniční daň na auto?

Pronájem bytu jako takový není dle §9 zákona o daních z příjmu podnikáním. Není nutno na něj mít živnostenské povolení. Dle definice podnikání v obchodním zákoníku nebo živnostenském zákoně se nejedná o podnikatelskou činnost a vozidlo využívané pro získání příjmů z pronájmu nesplňuje definici pro auto k podnikání. A za takové vozidlo není nutné platit silniční daň, ani podávat daňové přiznání k silniční dani.

Reálné výdaje na provoz auta a paušál na dopravu

Pokud uplatňujete paušál na dopravu, není už možné využít žádné další výdaje při provozu auta. Jako například výdaje na pohonné hmoty nebo poplatky zaplacené za parkování. Má se za to, že tyto výdaje jsou už zahrnuty do paušálu.

Při příjmech pouze z pronájmu není v autě nutné vést deník jízd.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *