EUR 25.445

USD 21.755

REPO sazba ČNB 0.75 %

Inflace 4.1 %

EUR 25.445

USD 21.755

Text: Jiří Havelka

13. 05. 2016

Robert Pelikán: Exekutoři budou zaplaceni dost a exekutorské úřady nezavřou

Exekutorská komora ČR svolala mimořádný sněm k plánovanému snížení exekutorských tarifů. Ministerstvo spravedlnosti ČR připravuje jejich postupné snížení až na jednu třetinu současné hodnoty. Exekutoři varují před kolapsem systému vymáhání soudních rozhodnutí a nevymahatelností práva v České republice.

„V systému soudních exekutorů je 70 % nevymahatelných pohledávek, za které exekutoři nedostanou zaplaceno, přestože se jimi musí zabývat. Průměrná exekuce trvá 2 roky. I s tím mají někteří věřitelé problém – matky čekající na výživné, živnostníci, kteří nemají zaplacené faktury,“ uvedla Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR, a dodala: „Vlastní exekuce bude odstavena na vedlejší kolej a exekuce se prodlouží o měsíce, možná roky.“

Stabilitu exekutorských úřadů na mimořádném sněmu podpořila Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie: „Jsem přesvědčená, že Soudcovská unie se vyjadřuje k otázkám odměny exekutorů z hlediska jejich nezávislosti a nestrannosti. Soudci nemohou opomenout, že exekučním řádem byla na exekutory přenesena pravomoc vymáhat vykonatelná soudní rozhodnutí. Exekutoři mají význam pro zdravou funkčnost státu. Narušení vymahatelnosti práva a pohledávek výrazně ovlivní sociální a právní život.“

Tip: Luboš Smrčka: Teritorialita soudních exekutorů sníží vymahatelnost pohledávek – rozhovor ke studii o dopadech teritoriality soudních exekutorů
  

„Jsem si jist, že tento stát nemá do budoucna žádnou jinou alternativu k vymáhání vykonatelných rozsudků než institut soukromých exekutorů,“ připojil se Jaroslav Bureš, předseda Vrchního soudu v Praze, a doplnil: „Odměna nesmí ztratit svůj motivační charakter.“

„Naším cílem je snížit exekutorům odměny,“ potvrdil Robert Pelikán, ministr spravedlnosti, ovšem připomněl: „Nikdo nemá v úmyslu ohrozit vymahatelnost práva v České republice ani připravit exekutory o spravedlivou odměnu.“

Ministerstvo spravedlnosti žádalo exekutory o zpřístupnění nákladů a výnosů jednotlivých exekutorských úřadů. Exekutorská komora ČR ale konkrétní data neposkytla. Ministerstvo tedy vycházelo z vlastních odhadů na základě dostupných dat.

Modelový úřad počítá ministerstvo spravedlnosti s nápadem 2 400 věcí. Takových je v současnosti přibližně 55 % úřadů. Počítá s 25% úspěšností vymožených exekucí, což je méně, než 30% úspěšnost, kterou udává Exekutorská komora. Náklady ministerstvo na základě dat Exekutorské komory spočítalo na 3 587 124 Kč a výnosy na 7 392 000 Kč. Ministerstvo počítá se 4 zaměstnanci a veškerými náklady, což v sále vyvolalo smích exekutorů.

„Korigovaly jsme pouze cenu obálek, protože Exekutorská komora udávala maloobchodní cenu,“ doplnil Robert Pelikán s tím, že pokud exekutoři nejsou schopni zajistit si obálky za velkoobchodní cenu, ministerstvo spravedlnosti jim je rádo odprodá.

Zisk exekutorů v modelovém příkladu vychází na 3 804 876 Kč ročně. Skutečný zisk exekutorských úřadů je podle daňových přiznání z finanční správy 4 184 136 Kč, tedy 348 678 Kč měsíčně.

Tabulka 1: Srovnání průměrných měsíčních příjmů právních povolání

Právní povolání

Průměrný příjem

Asistent

27 000 Kč

Advokát

60 000 Kč

Soudce

97 626 Kč

Exekutor dle modelového příkladu

317 073 Kč

Zdroj: Prezentace Roberta Pelikána

Plán na změnu exekutorského tarifu

„Vznikla nedorozumění a obavy, které jsou neoprávněné,“ uvedl svůj projev ministr Robert Pelikán a doplnil: „Exekutor je nutná součást každého systému práva. To si uvědomujeme.“ Masivnímu ukončování činnosti exekutorských úřadů se neobává. I po snížení tarifu by jim měl zůstat dostatečný zisk.

Snížení exekučního tarifu by mělo přijít ve dvou fázích. První z nich bude dána vyhláškou ještě před přípravou nového zákona. V této fázi dojde ke snížení základního tarifního pásma z 15 % na 10 % a minimální odměny z 3 000 Kč na 2 000 Kč. Již dnes mohou exekutoři vybírat zálohy na náklady a svou odměnu. To ale exekutorské úřady často z konkurenčních důvodů nedělají.

Ve druhém kroku spolu s povinným vybírání záloh od dobrovolných věřitelů, tedy od těch, kteří se dostali do věřitelského postavení vlastním rozhodnutím, dojde k dalšímu snížení exekutorského tarifu na 5 % a minimální odměny na 1 000 Kč.

„Dobrovolný věřitel by měl v případě nevymožení pohledávky nést náklady. Proto chceme zavést povinné zálohy,“ zdůvodnil Robert Pelikán. V současnosti pouze přibližně 25 až 30 % exekucí skončí vymožením nákladů od povinného. To znamená, že těchto 25 až 30 % povinných hradí veškeré náklady celého systému vymáhání pohledávek. Při zavedení povinných záloh by odpadlo také vymáhání bagatelních pohledávek a pohledávek, u nichž je předem zřejmé, že budou nevymahatelné pro nedostatek majetku dlužníka. 

Exekutorská komora ČR svolala mimořádný sněm k plánovanému snížení exekutorských tarifů. Ministerstvo spravedlnosti ČR připravuje jejich postupné snížení až na jednu třetinu současné hodnoty. Exekutoři varují před kolapsem systému vymáhání soudních rozhodnutí a nevymahatelností práva v České republice.

„V systému soudních exekutorů je 70 % nevymahatelných pohledávek, za které exekutoři nedostanou zaplaceno, přestože se jimi musí zabývat. Průměrná exekuce trvá 2 roky. I s tím mají někteří věřitelé problém – matky čekající na výživné, živnostníci, kteří nemají zaplacené faktury,“ uvedla Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR, a dodala: „Vlastní exekuce bude odstavena na vedlejší kolej a exekuce se prodlouží o měsíce, možná roky.“

Stabilitu exekutorských úřadů na mimořádném sněmu podpořila Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie: „Jsem přesvědčená, že Soudcovská unie se vyjadřuje k otázkám odměny exekutorů z hlediska jejich nezávislosti a nestrannosti. Soudci nemohou opomenout, že exekučním řádem byla na exekutory přenesena pravomoc vymáhat vykonatelná soudní rozhodnutí. Exekutoři mají význam pro zdravou funkčnost státu. Narušení vymahatelnosti práva a pohledávek výrazně ovlivní sociální a právní život.“

Tip: Luboš Smrčka: Teritorialita soudních exekutorů sníží vymahatelnost pohledávek – rozhovor ke studii o dopadech teritoriality soudních exekutorů
  

„Jsem si jist, že tento stát nemá do budoucna žádnou jinou alternativu k vymáhání vykonatelných rozsudků než institut soukromých exekutorů,“ připojil se Jaroslav Bureš, předseda Vrchního soudu v Praze, a doplnil: „Odměna nesmí ztratit svůj motivační charakter.“

„Naším cílem je snížit exekutorům odměny,“ potvrdil Robert Pelikán, ministr spravedlnosti, ovšem připomněl: „Nikdo nemá v úmyslu ohrozit vymahatelnost práva v České republice ani připravit exekutory o spravedlivou odměnu.“

Ministerstvo spravedlnosti žádalo exekutory o zpřístupnění nákladů a výnosů jednotlivých exekutorských úřadů. Exekutorská komora ČR ale konkrétní data neposkytla. Ministerstvo tedy vycházelo z vlastních odhadů na základě dostupných dat.

Modelový úřad počítá ministerstvo spravedlnosti s nápadem 2 400 věcí. Takových je v současnosti přibližně 55 % úřadů. Počítá s 25% úspěšností vymožených exekucí, což je méně, než 30% úspěšnost, kterou udává Exekutorská komora. Náklady ministerstvo na základě dat Exekutorské komory spočítalo na 3 587 124 Kč a výnosy na 7 392 000 Kč. Ministerstvo počítá se 4 zaměstnanci a veškerými náklady, což v sále vyvolalo smích exekutorů.

„Korigovaly jsme pouze cenu obálek, protože Exekutorská komora udávala maloobchodní cenu,“ doplnil Robert Pelikán s tím, že pokud exekutoři nejsou schopni zajistit si obálky za velkoobchodní cenu, ministerstvo spravedlnosti jim je rádo odprodá.

Zisk exekutorů v modelovém příkladu vychází na 3 804 876 Kč ročně. Skutečný zisk exekutorských úřadů je podle daňových přiznání z finanční správy 4 184 136 Kč, tedy 348 678 Kč měsíčně.

Tabulka 1: Srovnání průměrných měsíčních příjmů právních povolání

Právní povolání

Průměrný příjem

Asistent

27 000 Kč

Advokát

60 000 Kč

Soudce

97 626 Kč

Exekutor dle modelového příkladu

317 073 Kč

Zdroj: Prezentace Roberta Pelikána

Plán na změnu exekutorského tarifu

„Vznikla nedorozumění a obavy, které jsou neoprávněné,“ uvedl svůj projev ministr Robert Pelikán a doplnil: „Exekutor je nutná součást každého systému práva. To si uvědomujeme.“ Masivnímu ukončování činnosti exekutorských úřadů se neobává. I po snížení tarifu by jim měl zůstat dostatečný zisk.

Snížení exekučního tarifu by mělo přijít ve dvou fázích. První z nich bude dána vyhláškou ještě před přípravou nového zákona. V této fázi dojde ke snížení základního tarifního pásma z 15 % na 10 % a minimální odměny z 3 000 Kč na 2 000 Kč. Již dnes mohou exekutoři vybírat zálohy na náklady a svou odměnu. To ale exekutorské úřady často z konkurenčních důvodů nedělají.

Ve druhém kroku spolu s povinným vybírání záloh od dobrovolných věřitelů, tedy od těch, kteří se dostali do věřitelského postavení vlastním rozhodnutím, dojde k dalšímu snížení exekutorského tarifu na 5 % a minimální odměny na 1 000 Kč.

„Dobrovolný věřitel by měl v případě nevymožení pohledávky nést náklady. Proto chceme zavést povinné zálohy,“ zdůvodnil Robert Pelikán. V současnosti pouze přibližně 25 až 30 % exekucí skončí vymožením nákladů od povinného. To znamená, že těchto 25 až 30 % povinných hradí veškeré náklady celého systému vymáhání pohledávek. Při zavedení povinných záloh by odpadlo také vymáhání bagatelních pohledávek a pohledávek, u nichž je předem zřejmé, že budou nevymahatelné pro nedostatek majetku dlužníka.

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.32 Aktuální výše Hypoindexu

2.21%

2.15%

2.11%

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%
Historie vývoje


Související články

Novela exekučního řádu

Novela exekučního řádu může být krokem vzad, míní šéf Mezinárodní unie exekutorů

Foto: Shutterstock Právě dnes by měla Poslanecká sněmovna pokračovat v projednávání zásadní novely exekučního řádu. Na stole je i zavedení teritoriality exekutorů, které již v minulosti klíčový výbor nedoporučil. Spory se vedou o odpuštění dluhů, exekutoři též upozorňují, že další omezení mobiliárních exekucí sníží vymahatelnost práva.  

Text: Veronika Hejná

16. 04. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.