EUR 25.330

USD 23.428

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.330

USD 23.428

Text: Zbyněk Drobiš

12. 11. 2015

0 komentářů

Ústavní soud ke smluvní pokutě ve spotřebitelských smlouvách

 


 

Smluvní pokuta ve všeobecných obchodních podmínkách

Případ, který v konečném stádiu rozhodoval Ústavní soud, vycházel ze sporu o 5.000 Kč příslušenstvím pro neuhrazení smluvní pokuty. Spor o smluvní pokutu byl veden mezi zákazníkem a společností, která poskytuje služby elektronické komunikace, jelikož zákazník nevrátil zapůjčený modem po ukončení smluvního vztahu. Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč pro nenavrácení modemu byla ujednána v rámci všeobecných obchodních podmínek, na které odkazovala hlavní smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi zákazníkem a společností.

Právo na spravedlivý proces

Okresní soud shledal smluvní pokutu za platně sjednanou a uložil zákazníkovi její zaplacení. Jelikož se jednalo o tzv. „bagatelní spor“, vůči kterému nebylo možné odvolání, rozhodnul se zákazník podat ústavní stížnosti k ochraně svých práv.

Zákazník argumentoval v ústavní stížnosti tím, že se okresní soud nezabýval jeho námitkami v soudním řízení, kdy okresní soud nebral v potaz ustanovení na ochranu spotřebitele. Zákazník dále poukazoval, že při podpisu hlavní smlouvy o poskytování služeb nebyly předloženy všeobecné obchodní podmínky vymezující povinnost úhrady smluvní pokuty. Občanský zákoník zakazuje v rámci ochrany spotřebitele ujednání, které zavazují neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž se spotřebitel neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy.

Nález Ústavního soudu

Ústavní soud vyhověl podané ústavní stížnosti a stanovil, že rozhodnutím okresního soudu bylo porušeno právo zákazníka na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a právo na ochranu vlastnictví dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Uvedené rozhodnutí Ústavní soud odůvodnil mimo jiné tím, že okresní soud nezohlednil ústavní aspekt materiální rovnosti mezi spotřebitelem a dodavatelem a principy důvěry a poctivosti ve smluvních vztazích, které se mají projevovat i v tom smyslu, že text spotřebitelské smlouvy je pro spotřebitele dostatečně čitelný, přehledný a logicky uspořádaný.

Ústavní soud stanovil, že „v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu (podobně jako rozhodčí doložka) zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis.“

REKLAMA

Kompletní znění citovaného nálezu Ústavního soudu naleznete na jeho webových stránkách www.usoud.cz pod spisovou značkou I. ÚS 3512/11. Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme v případě nejasností ve věci ujednání ve spotřebitelských smlouvách konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to i s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

Smluvní pokuta u nájmu

Jak na smluvní pokutu u nájmu bytu?

Od počátku července loňského roku je opět možné sjednat s nájemcem v nájemní smlouvě smluvní pokutu. Tu bude nájemce povinen zaplatit v případě porušení některé z povinností v nájemní smlouvě. Jak na smluvní pokutu u nájmu bytu a jak vysoká může být?

Text: Veronika Hejná

18. 02. 2021

Pokuta od dodavatele energií

Jak se bránit, když vás dodavatel energií pokutuje?

Od dodavatele vám ve schránce nemusí přistát jen faktura za spotřebovanou energii, ale také pokuta. Mnohdy v řádech tisíců. Zjistěte, zda je právo na vaší straně a braňte se. Existuje několik možností.

Text: Jana Poncarová

21. 12. 2020

smluvní pokuta novela

Do nájemních vztahů se má vrátit smluvní pokuta

Změna občanského zákoníku, která mimo jiné opět ruší předkupní právo spoluvlastníků, zamířila na konci února do senátu. Pokud ji i horní komora schválí ve stávajícím znění, vrátí se do nájemních smluv možnost požadovat po nájemci smluvní pokutu.

Text: Veronika Hejná

10. 03. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *