Čtvrtek 16. září. Svátek má Ludmila.

Ústavní soud ke smluvní pokutě ve spotřebitelských smlouvách

Zbyněk Drobiš

Ústavní soud ve své rozhodovací praxi klade důraz na ochranu práv spotřebitele. Dnes si představíme nález Ústavního soudu, který stanovil, že smluvní pokutu nelze platně sjednat v rámci všeobecných obchodních podmínek ke spotřebitelské smlouvě, avšak pouze samostatně v rámci samotné spotřebitelské smlouvy.

Smluvní pokuta ve všeobecných obchodních podmínkách

Případ, který v konečném stádiu rozhodoval Ústavní soud, vycházel ze sporu o 5.000 Kč příslušenstvím pro neuhrazení smluvní pokuty. Spor o smluvní pokutu byl veden mezi zákazníkem a společností, která poskytuje služby elektronické komunikace, jelikož zákazník nevrátil zapůjčený modem po ukončení smluvního vztahu. Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč pro nenavrácení modemu byla ujednána v rámci všeobecných obchodních podmínek, na které odkazovala hlavní smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi zákazníkem a společností.

Právo na spravedlivý proces

Okresní soud shledal smluvní pokutu za platně sjednanou a uložil zákazníkovi její zaplacení. Jelikož se jednalo o tzv. „bagatelní spor“, vůči kterému nebylo možné odvolání, rozhodnul se zákazník podat ústavní stížnosti k ochraně svých práv.

Zákazník argumentoval v ústavní stížnosti tím, že se okresní soud nezabýval jeho námitkami v soudním řízení, kdy okresní soud nebral v potaz ustanovení na ochranu spotřebitele. Zákazník dále poukazoval, že při podpisu hlavní smlouvy o poskytování služeb nebyly předloženy všeobecné obchodní podmínky vymezující povinnost úhrady smluvní pokuty. Občanský zákoník zakazuje v rámci ochrany spotřebitele ujednání, které zavazují neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž se spotřebitel neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy.

Nález Ústavního soudu

Ústavní soud vyhověl podané ústavní stížnosti a stanovil, že rozhodnutím okresního soudu bylo porušeno právo zákazníka na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a právo na ochranu vlastnictví dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Uvedené rozhodnutí Ústavní soud odůvodnil mimo jiné tím, že okresní soud nezohlednil ústavní aspekt materiální rovnosti mezi spotřebitelem a dodavatelem a principy důvěry a poctivosti ve smluvních vztazích, které se mají projevovat i v tom smyslu, že text spotřebitelské smlouvy je pro spotřebitele dostatečně čitelný, přehledný a logicky uspořádaný.

Ústavní soud stanovil, že „v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu (podobně jako rozhodčí doložka) zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis.“

Kompletní znění citovaného nálezu Ústavního soudu naleznete na jeho webových stránkách www.usoud.cz pod spisovou značkou I. ÚS 3512/11. Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme v případě nejasností ve věci ujednání ve spotřebitelských smlouvách konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to i s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *