Pondělí 30. listopadu. Svátek má Ondřej.

Analýza současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrhy variant řešení

11.06.2012 01:06 Tisková zpráva: Asociace realitních kanceláří České republiky

Na pokyn Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byla ustanovena pracovní skupina ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí ČR a pod vedením Ministerstva pro místní rozvoj, které bylo uloženo vypracovat analýzu současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a navrhnout varianty jejího řešení. Zástupci ARK ČR byli vyzváni, aby přispěli svými informacemi pracovní skupině k doplnění potřebných informací. Výsledkem se stal cca 100 stránkový materiál, který byl oficiálně zaslán k posouzení zadavateli. O jeho dalším osudu rozhodoval ve čtvrtek 7.června na své 11. schůzi Podvýbor pro podnikatelské prostředí Hospodářského výboru PSPČR, na jehož jednání byli přizváni také zástupci ARK ČR. Vzhledem k tomu, že je našim cílem hájit zájmy realitního trhu, tzn. spotřebitelů i všech typů seriozních realitních kanceláří, od jednotlivců, přes velké společnosti až po síťové realitní kanceláře, sestavili jsme podle toho také delegaci, která se jednání podvýboru účastnila. 

Na závěr jednání podvýboru vedeného jejím předsedou Janem Čechlovským, bylo rozhodnuto, že materiál, tak jak byl zpracován pracovní skupinou, může být považovaný za veřejný, aby tak bylo umožněno shromažďovat případné další připomínky od odborné veřejnosti, které by přispěly k dalšímu doplňování informací a námětů pro případné dopracování jednotlivých částí návrhu. Důležitou skutečností je, že většina účastníků jednání (např. všechna zúčastněná ministerstva – MMR, MPO, MF, MS i zástupci ARK ČR) se shodla na podpoře varianty č. 2 návrhu. Další projednávání by se mělo uskutečnit na některém ze zářijových jednání Hospodářského výboru PSP ČR. 

Věříme, že se konečně dočkáme situace, kdy se podaří podnikání realitních kanceláří upravit tak, aby jejich služby mělo zájem využívat více zákazníků, než tomu je v současnosti a to ke spokojenosti všech stran realitních transakcí u nás uskutečňovaných a že do budoucna zcela, či alespoň podstatně ubude kauz „proluxů“ a jim podobným na našem trhu. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *