Sobota 22. února. Svátek má Petr.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA PŘICHÁZÍ S NOVÝM POJIŠTĚNÍM „MŮJ MAJETEK“

14.10.2016 09:10 Tisková zpráva: Česká pojišťovna

 „Jedním z benefitů nového produktu je jeho přehlednost a transparentnost. To se týká i dokumentů, jako jsou pojistné podmínky a pojistné smlouvy. Zásadní novinkou je pak vyplacení pojistného plnění v nových cenách, tedy bez ohledu na skutečné stáří movité věci či stavby,“ popisuje nový produkt David Vosika, ředitel Útvaru produktového managementu neživotního pojištění České pojišťovny.   

Stavba nebo domácnost? Obojí!

V rámci pojištění Můj majetek je možné sjednat pojištění domácnosti i stavby. Pojištění domácnosti kryje nejen její vybavení, ale také věci osobní potřeby, jízdní kola či invalidní vozíky a vybrané kompenzační pomůcky, a to na území celé Evropy. V základní ceně pojištění stavby jsou pak zahrnuty i tzv. vedlejší stavby, jakými jsou třeba garáže, bazény či skleníky. Ty jsou automaticky pojištěny na 10 % pojistné částky hlavní stavby. „Pro nadšené zahrádkáře a pěstitele může být zajímavé pojištění zahradní techniky, porostů a architektury,“ vyjmenovává možnosti nového pojištění David Vosika.  

Jaké novinky jsou nyní k dispozici?

Nový koncept majetkového pojištění České pojišťovny přináší řadu zajímavých možností. Jedná se například o:

–  Pojištění věcí osobní potřeby na území Evropy

Pojišťovna uhradí škodu vzniklou v souvislosti s živly, vodovodními škodami či loupežným přepadením. Pokud jsou věci uloženy v uzamčeném prostoru, hrazena je i škoda vzniklá vloupáním. Věci osobní potřeby jsou pojištěny i pro případ poškození, zničení nebo ztráty při dopravní nehodě.

–  Pojištění přenosné elektroniky

V rámci pojištění domácnosti je k dispozici připojištění přenosné elektroniky pro případ poškození či zničení vzniklých v důsledku nahodilých událostí. Připojištění je platné na území Evropy a vztahuje se např. na přenosné počítače, tablety či mobilní telefony.

–  Pojištění stavebních součástí

V rámci pojištění rodinných domů a bytů je možné sjednat all riskové připojištění stavebních součástí. Připojištění kryje například i škody způsobené větrem, který nedosahuje síly vichřice.

–  Pojištění pro případ ztráty nájmu v souvislosti s pojistnou událostí

Připojistit lze ztrátu nájmu u bytů a domů, které se v důsledku např. živelní škody stanou neobyvatelnými, a není tak možné je pronajímat. Pojišťovna uhradí nájem až do částky, kterou by majitel bytu či domu získal, pokud by k pojistné události nedošlo.

Služby na míru

Pojištění je k dispozici ve třech základních variantách – Start, Standard a Exclusive, které lze dále přizpůsobovat podle individuálních potřeb klientů. Tři roky trvání majetkového pojištění beze škod pak představují pro pojištěné nulovou finanční spoluúčast při první škodě.

Asistenční služby jsou také k dispozici v různých variantách – základní technická asistence je v ceně pojištění a poskytne pomoc například v případě zabouchnutých dveří, vodovodních škod či úniku plynu. Nadstandardní asistenční služba pak obsahuje navíc například právní asistenci, IT asistence vám může pomoci při úniku či ztrátě dat, Osobní asistence pak s odklízením sněhové nadílky či úklidem domácnosti v případě vaší imobility.  

Doma i na cestách

„Klienti, kteří pravidelně cestují do zahraničí, mohou využít Chytré cestovní pojištění, které platí po celou dobu platnosti majetkové pojistné smlouvy. Nemusí se tak před každou cestou za hranice znovu pojišťovat,“ popisuje David Vosika a dodává: „Do pojištění mohou zahrnout i své rodinné příslušníky. Pojištění se vztahuje na cesty po celém světě a počítá i s rekreačními sportovními aktivitami.“ 

Nezapomeňte na odpovědnost

Novinky zavedla Česká pojišťovna i v oblasti pojištění odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se vztahuje na škody na zdraví, majetku a zvířatech, ale také na škody finanční a nemajetkové (mají-li povahu zásahu do práv na ochranu osobnosti) a regresní nároky pojišťoven. „Nově se také rozšířil základní rozsah pojištěných činností o odpovědnost vlastníka zbraní nebo příležitostnou výdělečnou činnost v zemědělské a řemeslné rukodělné výrobě,“ informuje o novinkách David Vosika.

K pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě lze nyní sjednat čtyři připojištění:

1/ Připojištění pronajímatele – užitečný pomocník pro ty, kteří pronajímají svou nemovitost a chtějí být chráněni před škodami způsobenými nájemníkům. Pojištění pomůže i v případě škod, které nájemník způsobí třetím osobám.

2/ Připojištění sport plus – pojištění pro sportovce, kteří se účastní organizovaných závodů nebo provozují sport na poloprofesionální úrovni.

3/ Připojištění statutárů – pojištění pro členy voleného orgánu spolku nebo společenství vlastníků.

4/ Připojištění odpovědnosti za velká domácí a hospodářská zvířata – pojištění pro případ škod, které způsobí třetím osobám větší domácí nebo hospodářské zvíře např. kůň, kráva, apod.

K dispozici je také pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti a pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti či díla ve stavbě či demolici.

Tweet 20

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *