EUR 23.570

USD 22.049

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 12.7 %

EUR 23.570

USD 22.049

09. 04. 2021

1 komentář

Datový nosič CD – přežitý symbol exekuční novely?

 

Novelou občanského soudního řádu a exekučního řádu se všemi uplatněnými pozměňovacími návrhy se bude zanedlouho již ve třetím čtení zabývat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Původním smyslem novely bylo modernizovat stávající exekuční systém, odstranit některé jeho systémové nedostatky a přežitky a uzpůsobit jej podmínkám 21. století. Cestou k tomuto proklamovanému cíli bohužel novela zabočila a zavítala do slepé uličky, v níž narazila na pozměňovací návrhy.

Loading 


Jistě, všichni usilují o moderní exekuční systém, v rámci kterého budou využívány moderní elektronické prostředky komunikace. Takový bohulibý záměr lze pouze s povděkem kvitovat. Exekutorská komora ČR v tomto ohledu ostatně zákonodárcům již drahně let nabízí mnoho konkrétních řešení, jimiž se dá dosáhnout efektivní digitalizace exekučních řízení, zjednodušení doručování exekučních písemností účastníkům řízení i vzájemné elektronické datové výměny mezi soudními exekutory, soudy a dohledovými orgány.
Soudní exekutoři si také drží pomyslnou první příčku mezi ostatními právnickými profesemi na poli elektronizace a digitalizace. Drtivá většina exekutorských úřadů používá elektronické informační systémy spisových služeb, v rámci kterých vedou elektronické spisy a vydávají elektronické písemnosti včetně všelijakých rozhodnutí. Písemnosti následně doručují elektronicky do datových schránek, elektronickou poštou nebo prostřednictvím systému hybridní pošty, díky níž si může každý adresát vyžádat stejnopis elektronické listiny z pohodlí domova. Součinnosti s ostatními subjekty probíhají téměř výhradně elektronicky a jsou prakticky limitovány pouze možnostmi a prostředky dotazované strany. O napojení na veškeré možné dostupné informační systémy veřejné správy i jiných subjektů ani nemluvě.
Tam, kde je to možné a druhá strana to technicky zvládá, využívají exekutoři téměř výhradně prostředky elektronické komunikace. A na tomto místě přichází v roce 2021 poslanecký pozměňovací návrh k novele občanského soudního řádu a exekučního řádu, na jehož základě má soudní exekutor oprávněným osobám zasílat poštou kopii exekučního spisu na datovém nosiči. Podle návrhu by tedy exekutor na žádost oprávněné osoby měl zaslat celý exekuční spis na disku CD nebo DVD a uvažujeme-li o modernějších médiích, pak se může jednat o různé dražší USB flash disky nebo paměťové karty. Poštou…
Celý spis obsahující osobní údaje účastníků řízení a dalších osob a informace o zjištěném majetku povinných osob, by se tak měl uložit například na disk CD, který představuje sám o sobě pro datovou výměnu spíš informačně technologickou prehistorii a který z povahy věci nebude moci exekutor zašifrovat nebo jinak zabezpečit, neboť žadatel do něj bude potřebovat nahlížet. Případně by musel žadateli nějakým zabezpečeným způsobem sdělit informace nezbytné k dešifrování zablokovaného média. To už ale hovoříme o vyšších nákladech, které bylo možné již od začátku použít na kompletní elektronickou komunikaci, s níž však pozměňovací návrh nepočítá. Naopak datový nosič se podle návrhu vloží do poštovní obálky, se kterou se (a to ruku na srdce) může v průběhu doručování stát cokoli, včetně ztráty či zneužití. Opravdu neexistuje bezpečnější, snazší, rychlejší a efektivnější řešení, jakým by mohli účastnici řízení a další oprávněné osoby nahlédnout do exekučního spisu?
V dnešním světě moderních technologií, mezi něž řadíme různorodé cloudové služby nebo externí datová úložiště, se návrh na zasílání exportů exekučních spisů na datovém nosiči poštou jeví jako holý nesmysl ne-li přímo jako špatný žert. Ostatně soudní exekutoři již nyní disponují prostředky, jimiž by mohli zpřístupnit ověřenému žadateli elektronický spis na dálku. Exekutorská komora ČR delší dobu navrhuje zavedení jistého centrálního úložiště dat, které by mohlo sloužit jako terminál pro přístup ke spisům či pro zasílání spisů od soudních exekutorů směrem k soudům či dohledovým orgánům. Tyto návrhy se však bohužel setkávají s nepřipraveností na straně státu na elektronickou datovou výměnu.
Zasílání spisů na CD či jiném datovém nosiči poštou představuje spíše krok zpět než snahu o efektivní právní úpravu problematiky do budoucna, a to ještě ani nezmiňuji, jaké nesmyslné náklady na straně soudních exekutorů by si tento způsob zasílání spisů vyžádal. Vezmeme-li v potaz poštovné, náklady na pořízení datového nosiče, časovou a personální dotaci na export spisu na CD snadno se podle rozsahu spisu dostaneme na částku cca 200 – 800 Kč na nákladech na zaslání jediného spisu. Příslušný pozměňovací návrh nicméně exekutorům nepřiznává žádnou náhradu těchto účelně vynaložených nákladů bez ohledu na to, že například soudy si dle aktuálního sazebníku poplatků mohou nárokovat 500 Kč za každý spis zaslaný jiném soudu, aby do něj mohl žadatel nahlédnout (a to zdůrazňuji – v listinné podobě), nebo 50 Kč za každý datový nosič, na nějž se nahraje pouze kopie elektronických dat, která jsou součástí spisu (nikoli celý spis).
Poslanecký pozměňovací návrh na zasílání spisů na datovém nosiči poštou se tak snadno stává patetickým a přežitým symbolem celé novely občanského soudního řádu a exekučního řádu (sněmovní tisk č. 545). Novela od počátku nebyla dokonalá a po přehlídce poslaneckých pozměňovacích návrhů je v ještě horší kondici. Proto by si, stejně jako předmětný pozměňovací návrh na používání přežitých datových nosičů, zasloužila zavítat spíše do propadliště dějin, neboť co je staré a rozbité, nemá smysl rozbíjet ještě více.
Jan Mlynarčík, Exekutorská komora ČR

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.32 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%
Historie vývoje


Související články

Daň z nemovitosti: Odvoláváme, co jsme slibovali, zato budeme pravidelně valorizovat

Zapomeňme na výrok současného ministra financí Zbyňka Stanjury ze srpna 2021, kdy v rámci předvolební kampaně Dáme Česko dohromady prohlašoval, že: „Nápad na zvýšení daně z nemovitostí je opravdu nebezpečný. Nechápu, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení. Kromě toho se vyšší zdanění promítne do ceny nájmů a jediný, kdo na […]

Text: Milan Vodička

Foto: Pixabay

15. 05. 2023

Družstevní bydlení z právního pohledu – řada výhod, ale i některá úskalí

Českou tradici družstevního bydlení vystřídalo v posledních desetiletích osobní vlastnictví. Současná vysoká regulace hypoték, díky které se pro řadu lidí staly nedostupnými, ale může tento trend opět obrátit. Kupující si totiž na pořízení nově postavené družstevní nemovitosti vůbec nemusí hypotéku pořizovat.

Text: Milan Vodička

Foto: Pixabay

27. 04. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Zubásek

    11 dubna, 2021

    Moderní notebooky již většinou nedisponují mechanikou CD-DVD.

    Odpovědět