Úterý 03. srpna. Svátek má Miluše.

Dnešním dnem dochází ke změně Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic

01.06.2020 03:06 Tisková zpráva: Státní fond rozvoje bydlení

Od 1. června 2020 dochází ke změně názvu Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic (SFPI), a to v souladu se zákonem č. 113/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Státním fondem rozvoje bydlení a jeho klienty nebo partnery nebudou nikterak dotčeny, v platnosti zůstávají veškeré dosud uzavřené smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení s tím, že smluvní stranou těchto smluv se s účinností ke dni 1. 6. 2020 stane Státní fond podpory investic.

„Základní činnost Státního fondu podpory investic se nezmění. Fond bude i nadále poskytovat podpory na rozvoj bydlení, a to opět prostřednictvím nařízení vlády. Jeho činnost se postupně rozšíří
i do oblastí regionální politiky a cestovního ruchu, čemuž se nová nařízení vlády postupně přizpůsobí, ale bude se jednat o proces dlouhodobý,“ říká ředitelka SFPI Hana Pejpalová.

První program, který se nebude primárně týkat bydlení, bude podpora poskytovaná na revitalizaci brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Z programu budou moci obce získat podporu formou dotace a zvýhodněného úvěru na revitalizaci pozemků a na nich se nacházejících staveb, které ničemu neslouží, a území je tak nevyužívané. Podpora bude nejen na revitalizaci tohoto území, ale i na výstavbu objektů pro budoucí využití, jakými jsou například školská, sportovní nebo kulturní zařízení. Tento program by měl být otevřen na přelomu letošního roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *