EUR 24.480

USD 24.828

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 17.2 %

EUR 24.480

USD 24.828

16. 09. 2022

0 komentářů

Každá druhá z největších českých firem se zdráhá zveřejnit uhlíkovou stopu

 

Zásadní výzva stojí před firmami působícími na domácím trhu. Součástí nefinančního reportingu, který budou muset firmy od roku 2025 zveřejňovat, bude i kalkulace vlastní uhlíkové stopy. Od roku 2028 budou navíc nefinanční data podléhat povinnému auditu. 

Podle průzkumu Carbon Tracker 2022, který přináší první komplexní přehled měření a stavu uhlíkové stopy u 150 největších českých společností podle obratu, představuje výpočet a zveřejnění vlastní uhlíkové stopy značnou výzvu. Každá druhá společnost se totiž zdráhá vlastní uhlíkovou stopu zveřejnit, anebo ji dosud nepočítá. Audit nefinančních dat zatím realizovaly jen tři společnosti.

Platforma Climate & Sustainable Leaders, která sdružuje společnosti z řady různých oborů, přináší vůbec první přehled, jak společnosti s největším obratem působící na domácím trhu přistupují k monitoringu a snižování uhlíkové stopy tak, aby dokázaly splnit budoucí regulační požadavky. Cílem přehledu, který má být zveřejňován každoročně, je pomoci domácím firmám sledovat celkový vývoj v jednotlivých sektorech.

„V přístupu domácích společností k problematice monitorování a snižování uhlíkové stopy nastává posun. Naším cílem je dát na stůl tvrdá data, být nestranným zdrojem nejen pro média a think tanky, ale i pro samotné firmy,“ zdůraznil Jakub Skavroň, předseda správní rady a zakladatel platformy Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z.s.

 K sestavení úvodního reportu Carbon Tracker 2022 byly použity údaje z dotazníků adresovaných 150 firmám s největším obratem a z veřejně dostupných zdrojů. Metodiku a vyhodnocení získaných dat zajistil expertní tým PwC Česká republika. Data zpracoval podle metodiky GHG protocol.

Jaká jsou hlavní zjištění?

  •  Kompletní data v rámci šetření vyplnilo 55 % oslovených společností.
  • 37 % z firem, které dotazník vyplnily, má svoji uhlíkovou stopu spočítanou (Scope 1+2 metodiky GHG protocol) a je ochotno data sdílet.
  • 35 % firem zveřejňuje nefinanční report.
  • 6 % firem uvedlo, že svoji uhlíkovou stopu spočítanou mají, avšak data nechtějí zveřejnit.
  • 11 % respondentů uvedlo, že svoji CO2 stopu teprve počítají.
  • 11 % dotázaných uvedlo, že žádná data o své produkci CO2 nemají a dekarbonizaci se v dohledné době neplánují věnovat. A to i přesto, že od 1. ledna 2025 vstoupí v platnost legislativa, která s sebou přinese zhruba 1500 společnostem v České republice povinnost zveřejňovat od roku 2025 také nefinanční reporting.
  • Uhlíkovou stopu pro Scope 3 podle metodiky GHG, tedy tu, která souvisí s dodavatelským řetězcem, má aktuálně spočítáno pouze 16 firem z těch, které poskytly svá data. Tyto firmy podnikají převážně v oblasti poskytování služeb.
  • Téměř všechny společnosti, které uhlíkovou stopu počítají, mají zároveň stanovené dekarbonizační cíle. Polovina z nich má ambici snížit svou CO2 stopu do pěti let o více než 10 %.

Alarmující je rozdělení přístupu firem podle jednotlivých odvětví. Vyplývá z něj, že nejdále pokročily v oblasti zveřejnění uhlíkové stopy a její plánované redukce společnosti z oborů, které generují nižší emisní stopu (bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví a technologické firmy včetně mobilních operátorů). Výpočtu uhlíkové stopy a dekarbonizaci se věnují i firmy v oblasti stavebnictví.

REKLAMA

Naopak v segmentu energetiky má výpočet uhlíkové stopy dokončený pouze 55 % firem. Právě tyto společnosti mají největší obavy ze zveřejnění environmentálních dat, protože ve srovnání s jinými sektory produkují větší emise CO2.

Dalším segmentem, který se výpočtu uhlíkové stopy a dekarbonizačním strategiím příliš nevěnuje, jsou výrobní firmy. Ty mají v porovnání se společnostmi poskytujícími služby výpočet uhlíkové stopy komplikovanější, proto řada z nich vyčkává, až bude zveřejnění nefinančních dat povinné nebo dokud nebudou dotlačeny odběratelsko-dodavatelskými vztahy.

Dosud nejednotná pravidla pro nefinanční reporting působí mnohým firmám komplikace a mohou je i odrazovat od zveřejňování dat. Potvrzuje to i Pavel Štefek, místopředseda spolku Climate & Sustainable Leaders a partner PwC Česká republika.

„Vytvořit studii bylo velmi obtížné. Přestože některé české firmy už data mají a dokonce je i v nefinančních zprávách dobrovolně reportují, pro nefinanční výkazy stále chybí přesné a jednoznačné zadání,“ říká Pavel Štefek.

Povinnost nefinančního reportingu by v Česku měla vstoupit v platnost od 1. ledna 2025, a to u firem, které splňují minimálně dvě ze tří následujících kritérií – mají více než 250 zaměstnanců, čistý výnos 40 milionů eur či více, nebo bilanční sumu rozvahy nad 20 milionů eur. Dopadnout by tak měla na zhruba 1 500 firem na českém trhu.

„Požadavek uvádět uhlíkovou stopu a definovat dekarbonizační cíle však dopadá již dnes i na další velké, střední i menší podniky. Jde především o ty se zahraniční majetkovou účastí,“ říká Jakub Skavroň a doplňuje, že povinnost reportovat nefinanční data na menší společnosti začíná dopadat také dodavatelsko-odběratelským řetězcem a absence těchto údajů může v budoucnu diskvalifikovat české firmy z mezinárodních výběrových řízení či prodražit financování projektů.

Od roku 2028 čeká české společnosti také povinný audit nefinančních dat. Carbon Tracker 2022 ukázal, že audit nefinančních dat realizovaly doposud pouze 3 ze 150 dotázaných českých společností.

Jak to vidí členové platformy Climate& Sustainable Leaders?

„Společensky odpovědné chování se pro nás stalo přirozenou a každodenní rutinou na všech úrovních banky. Dává nám smysl podporovat iniciativy, jejichž cílem je sjednocení pravidel, smysluplná diskuse a výměna informací vedoucí k prospěchu nás všech. Doufáme, že počet společností, které se chovají odpovědně, bude narůstat, protože to bude mít vliv nejen na jejich konkurenceschopnost a finanční sílu,“ říká Petr Fiala, ředitel divize financování pohledávek, obchodního a udržitelného financování Raiffeisenbank, která je jedním ze zakládajících členů spolku Climate & Sustainable Leaders Czech Republic.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.2 Aktuální výše Hypoindexu

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%
Historie vývoje


Související články

Komentář: Obleva na zamrzlém realitním trhu?

Neprodává se, obchody váznou. Inzerátů nabízejících reality přibývá. I když došli kupující, prodávající nechtějí slevit. Kdo prodat musí a chce to zrychlit, je nucen ustoupit, snížit cenu. Realitní obchody zamrzly. Ve světle všeobecné nejistoty a inflačních očekávání převládá neochota prodávat.

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

26. 09. 2022

Od chytrých domácností si většina lidí slibuje větší úspory

Trh s chytrými domácnostmi je jeden z nejrychleji rostoucích. Podle analýzy GlobalData se dokonce do roku 2025 hodnota chytrých domácností zdvojnásobí na 75 miliard dolarů oproti roku 2020. Kromě toho, že by se investice do chytrých technologií měla uživatelům vrátit v podobě větších úspor za energie, má umělá inteligence významný potenciál pomoci lidem s handicapem. Ti si již nyní […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

16. 09. 2022

Chystáte se investovat do obnovitelných zdrojů? Pozor na optimální výkon

Řada domácností nyní řeší instalaci fotovoltaických panelů. S ohledem na ceny energií a díky dotačním programům jde o zajímavé řešení energetické situace. Pořídit si ale odpovídající řešení je „docela věda“. Mnoho společností na trhu nabízí vlastní unifikované projekty, ve kterých ale nezohledňují specifika konkrétní domácnosti. Jak tomu předejít a na co si dát pozor?

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

12. 09. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.