EUR 23.655

USD 21.982

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 12.7 %

EUR 23.655

USD 21.982

14. 04. 2023

0 komentářů

Kdo ve stavebnictví neřeší udržitelnost, bude o krok pozadu

 

Přestože podmínky udržitelnosti mohou být ve stavebnictví vnímané jako ekonomické riziko, jsou zároveň příležitostí. Kdo na ně správně zareaguje, může rázem získat vedoucí pozici na trhu a zajistit si ziskovost do budoucna. Udržitelným stavebnictvím rozumíme takové, při kterém jsou minimalizovány jeho negativní dopady, zejména v environmentální, ekonomické a sociální oblasti. Tématu se v článku věnuje Stanislav Klika, ředitel rizikového poradenství společnosti BDO.

Loading 

Strategie udržitelnosti by měla počítat s vyvážením tří P – people, planet, profit (lidé, planeta, zisk). Důležité je to i proto, že podle odhadů Světové rady pro šetrné budovy (WGBC) stavebnictví produkuje 39 % světových emisí uhlíku.

Provozní emise – z energie spotřebované na vytápění, chlazení a osvětlení budov – představují 28 %, zatímco 11 % pochází ze ztělesněných emisí uhlíku neboli počátečního uhlíku, který je spojen s materiály a stavebními procesy během celého životního cyklu budovy.

Vedle toho kanadská rada pro šetrné budovy zjistila, že budovy produkují 35 % skládkového odpadu a zároveň spotřebují až 70 % komunální vody.

Navíc má do roku 2030 vzrůst celosvětová stavební produkce o 42 %, jak předpovídá společnost Marsh, takže se dopad ještě zásadně zvýší.

Uvědomujeme si výzvy

REKLAMA

Stavebnictví je v jedinečné situaci, protože musí zohledňovat stále přísnější předpisy týkající se zdraví a bezpečnosti i udržitelnosti a zároveň se snaží kontrolovat náklady a udržovat efektivní procesy s mnoha dodavateli a subdodavateli.

Odvětví také vytváří špičkové postupy pro navrhování a vývoj staveb, které jsou škálovatelné, vyšší, ekologičtější, zdravější a technologicky vyspělejší. Zároveň se potýká s tlakem na snižování nákladů na energie a emisí uhlíku při používání energeticky náročných těžkých zařízení.

Mezi výzvy, kterým toto odvětví čelí, patří například nedostatečná viditelnost. Ačkoli mnoho strojírenských a stavebních společností přijalo plány a závazky v oblasti udržitelnosti, nedostatek viditelnosti je významným problémem, pokud jde o sledování udržitelných postupů ve vlastních procesech i u jejich subdodavatelů a dodavatelských řetězců. Udržitelné získávání potřebných surovin a etické získávání potřebné pracovní síly vyžaduje transparentní a ověřitelné informace o jejich vlastních procesech a o procesech jejich dodavatelů.

Další výzvou je nedostatečná schopnost měřit pokrok a podávat o něm zprávy. Náklady na udržitelnost se identifikují snadněji než pozitivní přínosy. Organizacím často chybí interní kontrolní mechanismy a rámce, které by umožnily správně ocenit přínosy řízení environmentální udržitelnosti, jako je snížení expozice vůči kolísání cen energií, rizikům spojeným s vodou a zlepšení dalších environmentálních dopadů provozu a závislostí v dodavatelském řetězci.

Neméně důležitou výzvou jsou legislativní a regulační očekávání s krátkým rozjezdem. Kanadská vláda stanovila legislativní očekávání kanadským zákonem o odpovědnosti za čisté nulové emise. Tento zákon vstoupil v platnost v roce 2021 a je součástí vládního plánu na dosažení čistých nulových emisí do roku 2050. Regulační agentury pro vykazování ve Spojených státech a Kanadě nařídily nebo se chystají nařídit požadavky na zveřejňování informací o udržitelnosti a změně klimatu počínaje rokem 2024. Vzhledem k tomu, že se objevují legislativní tlaky, čím déle budou organizace čekat se zahájením zavádění a měření strategií snižování emisí uhlíku, tím dražší budou uhlíkové kompenzace.

REKLAMA

Řízení rizik

Průmysl si uvědomuje potřebu řešit tyto naléhavé a často si konkurující problémy, zejména v rámci svých dodavatelských řetězců. Stavební průmysl má dobré předpoklady k tomu, aby se s těmito výzvami vypořádal – tím, že bude sledovat cíle udržitelnosti a měřit pokrok prostřednictvím environmentálního, sociálního a správního reportingu (ESG).

Ve skutečnosti je toto odvětví již dlouho lídrem v oblasti udržitelnosti a environmentálního vedení díky sdružením, jako je Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), což je jeden z celosvětově nejvýznamnějších programů certifikace budov.

Certifikace LEED zaznamenala obrovský růst s více než 96 000 projekty LEED ve 167 zemích. Podle Statisty bylo v roce 2006 v USA certifikováno pouze 296 projektů. To svědčí o tom, že organizace dokáží splnit měnící se očekávání spotřebitelů, zaměstnanců a investorů.

Mezi klíčové činnosti umožňující udržitelnost patří například přijetí strategií udržitelné výstavby plánováním a začleněním udržitelnosti do celého života stavebního projektu od začátku až do konce. Dále zavedení kontrolních mechanismů k zajištění etického původu materiálů a ověřování dodržování pracovních norem a spravedlivých humanitárních postupů u všech subdodavatelů a dodavatelů.

REKLAMA

Vyjma toho mezi ně patří i zavádění udržitelných projektových, inženýrských a stavebních postupů podpořených transparentními a relevantními daty pro měření, monitorování a snižování emisí a odpadů v průběhu celého životního cyklu projektu.

Zásadní je také plánování a zavádění strategické optimalizace logistických procesů, které optimalizují dodávky s cílem snížit počet ujetých kilometrů, emise a uhlíkovou stopu. Klíčové je i upřednostňování energetické účinnosti aktiv a zařízení, které jsou bezpečné pro životní prostředí i pracovníky.

A nelze opomenout, že s rostoucím tlakem spotřebitelů, regulačních orgánů a investorů na environmentální a společenský dopad organizací se ESG stalo obchodním imperativem. Výkonné týmy jsou motivovány k zavádění procesů a iniciativ, které prokazují ukazatele výkonnosti ESG a způsob, jakým dlouhodobě zabezpečují svůj obchodní úspěch.

Podnikání má dnes tudíž nové podmínky, protože společnosti a správní rady nyní musí myslet na své zainteresované strany, nejen na akcionáře. Pro stavebnictví jsou příležitosti, jak si vybojovat podíl na trhu jako udržitelný, sociálně uvědomělý podnik, značné. Ti, kteří v této oblasti dosáhnou uznání značky, budou mít dobrou pozici, aby v budoucnu využili vlny poptávky.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.32 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%
Historie vývoje


Související články

Nájemní bydlení je investičně zajímavé

Účastníci konference Nájemní bydlení budoucnosti pořádané společnostmi BTR Consulting a Real Estate Academy se jednoznačně shodli, že rezidenční trh se proměňuje. Jasným trendem je nájemní bydlení jako aktuálně cenově dostupnější alternativa oproti vlastnickému bydlení a jako možnost zajímavá i z investičního pohledu.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

02. 06. 2023

I přes pokles jsou ceny nemovitostí v ČR stále na relativně vysoké úrovni

Trh s nemovitostmi v České republice prochází v posledních měsících významnými změnami. Po dlouhém období růstu cen dochází k určité stabilizaci a mírnému poklesu. Z  aktuálních dat vyplývá, že ceny nemovitostí se za poslední tři měsíce vyvíjely různými směry.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

29. 05. 2023

Analýza: Poptávka po bytech stoupá

Trh s byty v Praze se probouzí. Po dlouhé stagnaci lze sledovat oživení prodejů. Kvalitní a prémiové nemovitosti si svou cenu drží, trvají však výrazné rozdíly v ceně nových a starších bytů. Rostou požadavky na kvalitu. Kupující mají stále vyšší nároky na standard vybavení bytů a nabízené doplňkové služby.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

24. 05. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *