Pátek 23. dubna. Svátek má Vojtěch.

Některé státní fondy neplní své poslání a NKÚ doporučuje zvážit jejich zrušení nebo sloučení

13.08.2012 02:08 Tisková zpráva:

Kontroloři se zaměřili na roky 2008–2010 a došli k závěru, že kontrolované státní fondy více či méně neplní své poslání. Například SFK už od roku 2006 neposkytl ani jedinou dotaci na kulturní projekty, přestože právě to je podle zákona jeho hlavním posláním. NKÚ proto doporučuje zvážit sloučení nebo úplné zrušení některých fondů. Kontroloři navíc našli v hospodaření státních fondů pochybení:

  • Například SFŽP nedokázal dohledat mobilní telefony, notebooky, nábytek a další věci v hodnotě 2,8 milionu korun. SFŽP se rozhodl manko odepsat, aniž by se pokusil majetek dohledat nebo najít viníka.
  • SFK pronajal památkově chráněný objekt u Hybernů s tím, že nájemce do konce září 2005 dům zrekonstruuje a zkolauduje. Pokud by to nestihl, měl SFK právo na pokutu 200 milionů korun. Tři dny před plánovanou kolaudací ale ministr kultury podepsal dodatek, kterým termín kolaudace o rok prodloužil a případnou smluvní pokutu navíc snížil na 38 milionů korun.

Neuspokojivé fungování státních fondů z části pramení z obecnosti zákonů, kterými byly jednotlivé fondy zřízeny. Nekladou důraz na to, aby byly zajištěny dostatečné příjmy fondů, a ty tak nespoléhaly na dotace státu, které by měly být jen mimořádným zdrojem příjmů. Zákony také velmi široce vymezují samotné využití peněz fondů.

Podrobnosti ke kontrole naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 11/33

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *