EUR 25.235

USD 23.713

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.235

USD 23.713

12. 12. 2019

48 komentářů

Odborníci radí: Daň z příjmu z prodeje nemovitosti nemusíte platit v pěti případech

 

Prodáváte nemovitost? Potom peníze, které za ni získáte, představují váš příjem a ten jste povinni zdanit podle zákona o daních z příjmu. Existují ale případy, kdy jste od této povinnosti osvobozeni. Pět zákonných výjimek, při kterých nemusíte platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti a nejzáludnější otázky spojené s daňovou povinností zveřejnil portál FÉRmakléři.cz.

Loading 


Příjem z prodeje či převodu nemovitosti fyzických osob se daní sazbou ve výši 15 procent, váš příjem zároveň musíte uvést do běžného daňového přiznání. Pokud však splníte některou z následujících podmínek, jste od povinnosti platit daň i podat daňové přiznání osvobozeni. Podmínky se odvíjí například od délky vlastnictví či způsobu, jakým se získanými penězi naložíte.

Nemovitost vlastníte déle než 5 let

Povinnost platit daň odpadá v případě, že jste nemovitost nebo podíl na bytovém družstvu vlastnili alespoň 5 let. V případě dědictví se lhůta zkracuje o dobu, po kterou ji vlastnil předchozí majitel v linii přímé (prarodiče, rodiče, děti) či manžel. Osvobození však neplatí, pokud prodávaná nemovitost je nebo 5 let před prodejem byla zařazena do obchodního majetku.

Bydlíte alespoň 2 roky

Pokud jste vlastníkem nemovitosti a měli jste v ní bydliště alespoň 2 roky bezprostředně před prodejem, pak jste od daně osvobozeni. “Bydliště v tomto případě neznamená přihlášení k trvalému pobytu, rozumí se jím místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Tedy tam, kde člověk svým jménem například hradí energie a služby, kam si nechává posílat poštu či kde jeho pobyt dosvědčí sousedé,” uvádí právník Ondřej Kolář. Výjimka v tomto případě neplatí pro družstevní byty a nemovitost zahrnutou do obchodního majetku 2 roky před jejím vyřazením.

Prodej za účelem zajištění bytové potřeby

Daň neplatíte ani tehdy, pokud jste v nemovitosti bydleli a příjem z jejího prodeje použijete k řešení vlastní bytové situace. Tedy například ke koupi nového bydlení či k rekonstrukci. Dávejte ale pozor na termíny. Zisk z prodané nemovitosti musíte totiž investovat nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž jste peníze z prodeje obdrželi. Pokud je příjem z prodeje větší, než kolik investujete do nového, je od daně osvobozena pouze ta část, kterou jste využili na uspokojení bytové potřeby. Zbytek podléhá zdanění v běžné patnáctiprocentní sazbě.

“Povinnosti platit daň se vyhnete i v případě, že odpovídající částku utratíte na zajištění bytové potřeby také 1 rok před prodejem nemovitosti. To však pouze za předpokladu, že jste přijetí peněz z prodeje oznámili příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení je nutné provést do konce kalendářního roku, ve kterém jste přijali peníze, jež hodláte využít na zajištění bytové potřeby,” uvádí specialista na daňovou problematiku Ing. Ondřej Antoš, LL.M. ze společnosti Yourtaxes.

REKLAMA

Dědictví

Nabytí nemovitosti formou dědictví je vždy osvobozeno od daně. Není přitom podstatné, zda se dědí v rámci přímé či vedlejší linie nebo bez rodinné vazby. Dědici však mohou vzniknout další povinnosti. V případě, že předmětem dědictví je nemovitost v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, je dědic povinen oznámit tuto skutečnost správci daně, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok), ve kterém příjem obdržel. Oznámení se nepodává formou daňového přiznání a ani nemá předepsaný vzor. Pokud ale nemovitost z dědictví prodáváte, tak jste povinni platit daň z příjmu, pokud nebyl splněn časový test (5leté vlastnictví, nebo 2leté stálé bydliště zemřelého).

Dar

Pokud jste obdrželi nemovitost darem od příbuzného v přímé nebo vedlejší linii nebo od osoby, se kterou jste žili nejméně 1 rok bezprostředně před darováním ve společné domácnosti, je tento příjem od daně z příjmu osvobozen. U nemovitostí s hodnotou vyšší než 5 milionů korun zůstává oznamovací povinnost vůči správci daně. Tu není radno brát na lehkou váhu, jelikož s ní jsou spjaté, stejně jako v případě dědictví, pokuty ve výši 0,1%, 10% a 15% z hodnoty nemovitosti. Pokud ale darovanou nemovitost budete opět prodávat, jste povinni podat daňové přiznání a platit daň z příjmu.

Otázky spojené s daňovou povinností, které Čechy nejčastěji trápí

Jak vyplývá ze statistik portálu FÉRmakléři.cz, který lidem pomáhá usnadňovat prodej nemovitosti prostřednictvím ověřených makléřů, jsou právě daňové povinnosti spojené s převodem nemovitosti pro Čechy velkou neznámou. “Lidé zpravidla netuší, ve kterých situacích daň platit musí a kdy naopak tato povinnost odpadá. Dále se ptají na termíny rozhodné pro převody vlastnických práv, které určují daňovou povinnost. Dotazů dostáváme stovky, zejména od těch, kteří spolupracují se špatným makléřem nebo řeší realitní věci na vlastní pěst,” komentuje Jan Boruta z portálu doporučujícího ověřené makléře FÉRmakléři.cz.

1) Syn vlastní se svou manželkou v rámci SJM byt a chtěl by ho převést na svou sestru. Co bude z daňového hlediska výhodnější, prodej nebo darování?
V tomto případě by bylo výhodnější darování. Jelikož je sestra vašeho syna vůči němu v tzv. vedlejší příbuzenské linii, nebude muset platit daň z příjmu fyzických osob. Zároveň se bude jednat o tzv. bezúplatné nabytí, se kterým se nepojí ani daň z nabytí (4%). Upozorním však, že pokud je cena nemovitosti větší než 5 milionů korun, bude mít sestra oznamovací povinnost vůči FÚ.

REKLAMA

2) Bude se vztahovat osvobození na příjem z prodeje nemovitosti, který jsem částečně použila (a dále budu používat při splácení hypotéky) na pořízení bytu. Musíte v něm mít trvalé bydliště?
Trvalé bydliště není rozhodující. Rozhodující je, zda-li jste v prodávané nemovitosti skutečně žila, a tudíž to bylo vaše skutečné bydliště a dále pak, zda-li v pořízeném bytu žít skutečně budete. Pokud ano, budete osvobozena z příjmu z prodeje nemovitosti ve výši příjmu, který jste reálně utratila (ve vašem případě na splácení hypotéky) v době do 1 roku od konce roku, ve kterém jste přijala příjem z prodeje.

3) V červnu 2019 jsem prodala byt (ve vlastnictví méně než 5 let a bydlení méně než 2 roky) a příjem z prodeje hodlám využít k řešení vlastní bytové situace. Jelikož pro osvobození musím peníze z prodeje utratit do konce roku 2020, znamená to, že k 31. 3. 2020 musím zaplatit 15% daň z prodejní ceny?
Správně byste měla do konce roku 2019 oznámit FÚ svůj úmysl využít příjem pro zajištění bytové potřeby. Následně byste nemusela daný příjem do 31. 3. 2020 danit. Pokud se však již stalo a příjem jste zdanila, je třeba podat dodatečné daňové přiznání a sdělit, kolik prostředků bylo využito na bytovou potřebu a finanční úřad vám tento osvobozený příjem na dani vrátí.

4) Matka chce prodat nemovitost a chce být osvobozena od daně z příjmu (nevlastnila 5 let, bydlela méně než 2 roky). Z příjmu z prodeje chce řešit svou vlastní bytovou situaci. Je osvobozena, pokud by koupila byt na jejího syna, ve kterém by pak žila?  (resp. na někoho v přímé linii)?
Matka by byla osvobozena od daně z příjmu pouze v případě, že by byt byl koupen na její jméno a v bytě by bydlela ona. Pokud by ale byt koupil syn a matce jej pronajal, byla by matka osvobozena od daně z příjmu, pokud by prostředky využila na rekonstrukci daného bytu. Co přesně se rozumí bytovými potřebami naleznete v zákoně o dani z příjmu § 15, odst. 3, písm. e).

5) Od kdy přesně započíná běžet pětileté vlastnění nemovitosti pro uplatnění osvobození od daně z příjmu?
Vlastníkem dané věci se stáváte dnem nabytí nemovité věci, tedy v den vkladu (zápisu) vlastnického práva do katastru nemovitostí. Právní účinky však nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu, nikoliv v den, kdy byla uzavřena kupní smlouva nebo kdy nemovitou věc kupující zaplatil či kdy byla sepsána smlouva darovací. Odpověď na vaši otázku je tedy den, kdy katastrální úřad obdržel návrh na zápis vlastnického práva. V rámci družstevního podílu je rozhodným termínem den účinnosti smlouvy o převodu družstevního podílu.

Loading

Vstoupit do diskuze 48 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývoje


Související články

Během prvního čtvrtletí se v Brně prodalo nejvíce bytů za dva roky

Za první kvartál roku 2024 našlo své kupce celkem 246 brněnských novostaveb. Oproti průměru za předchozí rok, který byl poznamenán utlumenou poptávkou v důsledku vysokých úrokových sazeb, se jedná o 100% nárůst. Jak vyplývá z dat společnosti Trikaya, začátek letošního roku byl natolik úspěšný, že dokonce překonal dlouhodobý průměr. Ceny zatím stoupají pozvolna, pohybují se […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

17. 04. 2024

Analýza: Budou v Praze nájmy opět srovnatelné se splátkami hypoték?

Doba, kdy bude v Praze opět srovnatelné splácet vlastní byt a bydlet v nájmu, se pravděpodobně rychle blíží. V následujících dvou letech by se ceny nových bytů měly zvyšovat o 5 % ročně, postupně klest sazby hypoték ke 3 % a růst nájemné v průměrně o 10 % za rok. Vyplývá to z aktuální analýzy Central Group.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

16. 04. 2024

Hypoteční trh oživuje, meziročně stoupnul v březnu o polovinu

Z meziročního pohledu byl objem poskytnutých hypoték v březnu vyšší téměř o 50 %, zatímco v únoru rostl trh meziročně ještě o dvojnásobek. Nižší meziroční dynamika souvisí s vyšší srovnávací základnou z loňského roku, kdy začala hypoteční aktivita od března oživovat. Byplývá to z aktuálních dat ČBA Hypomonitoru.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

15. 04. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Pavel

  25 března, 2019

  Dobrý den ,
  chci se zeptat v 2 měsíci roku 2015 jsem koupil nemovitost teď mám možnost jí výhodně prodat ale nemovitost nevlastním 5 let ale 4 roky jsem tam bydlel mel uvedenou trvalou adresu kam mi chodila pošta i energie jsem na to místo platil budu muset zaplatit daň z příjmu 15% nebo jsem od ní osvobozen?
  děkuji

  Odpovědět

 • Libuše

  23 března, 2023

  Dobrý den ,
  chci se zeptat v roce 2006 jsem prodali dům,který vlastnil manžel 30 roků.Zaplatili jsme daň z prodej nemovitosti FU.
  Peníze z prodeje jsme využili na dostavbu rodiného domu pro nás oba.Mam otázku,jestli byl tento prodej osvobozen od daně z prodeje nemovitosti?
  A lze po FU žádat o vrácení daňe .
  Děkuji

  Odpovědět

 • Jarmila

  31 března, 2019

  Dobrý den, dle závěti nevlastní maminky jsem jedinou dědičkou bytu,který budu po zapsání do katastru obratem prodávat za odhadní cenu. Jestli tomu dobře rozumím, nemusím v
  roce 2020 platit 15% daň z příjmu , neboť tam není žádný rozdíl mezi odhadní a kupní cenou.
  Děkuji Jarmila

  Odpovědět

 • Iva Andělová

  26 června, 2019

  Dobrý den, v roce 2017 jsme společně se sestrou obdrželi řadový domek (darovací smlouva zapsaná do katastru 22.2.2017) a ještě v tomto roce jej hodláme prodat. Cca rok před tímto darem jsme se střídali se sestrou v ošetřování matky i otce přímo u nich doma. Matka zemřela v 6/2017 a otec v únoro 2019 a již musel žít s nám mimo uvedený dům. Mám dotaz zda musíme platit daň z příjmu ve výši 15%.
  Děkuji Iva

  Odpovědět

 • vladimirsviecka

  30 října, 2019

  co vse plati do rekonstrukce domu patri i pripojka statni vody nebi i nakup novych spotrebicu

  Odpovědět

 • vladimir sviecka

  30 října, 2019

  potrebuji poradit klidne danovym poradcem

  Odpovědět

 • Frkal Radomír

  8 ledna, 2020

  Maminka mi darovala pozemek ,který následně povodí Moravy vykoupilo pro výstavbu vodního díla Skalička. Povodí Moravy jako kupující zaplatil daň musím platit daň i já.

  Odpovědět

 • Marie

  3 února, 2020

  Dobry den, chtela bych se zeptat, zda budu platit dan z prijmu prodeje nemovitosti. Prodavany byt vlastnim/mam hypoteku od 2007, do roku 2915 jsem tam bydlela, od pokoviny roku 2015 ale pronajimam, ziju dlouhodobe v zahranici. Pokud byt prodam, budu olatit dan? Dekuji za informaci

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  3 února, 2020

  dobrý den, nemovitost vlastněná pět let je při prodeji od daně z příjmu osvobozena.

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  8 ledna, 2020

  dobrý den, kupující platí daň z nabytí nemovitosti, pokud není od této osvobozen. prodávající je pak povinen platit daň z příjmu při prodeji nemovitosti, pokud nesplňuje podmínky pro osvobození od této daně.

  Odpovědět

 • Placení daně z příjmu při prodeji a rozvodů manželů

  18 srpna, 2020

  Dobrý den. S manželem jsme koupili pozemek a postavili dům, který je před kolaudací. Nyní se rozvádíme a dohodli jsme se na prodeji domu a rozdělení nabyté částky napůl. Každý svůj díl použijeme k uspokojení vlastní bytové potřeby. Týká se nás v tomto případě zaplacení daně z příjmu? Rozdíl mezi cenou domu a cenou dvou budoucích bytů bude samozřejmě dvojnásobný. Pamatuje zákon i na tuhle životní variantu?

  Odpovědět

 • Ivana Nováková

  18 února, 2020

  Dobrý den.Chtela bych se zeptat.Mam ve vladtnictvi dva byty v jednom bydlim ja a v druhém dcera.Byt kde bydli dcera bych chtěla prodat z ducodu stěhování jinam.Byt mam koupený tři roky.Budu muset platit daň 15%když ho chci prodat(Dekuji Nováková

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  20 února, 2020

  dobrý den, od daně z příjmu jste osvobozena po 5letém vlastnictví nebo po 2letém bydlišti v nemovitosti. podle všeho ani jednu z těchto podmínek nesplňujete.

  Odpovědět

 • Hlaváčková Eva

  6 ledna, 2021

  Zdravím prosím platím daň při podání části orné půdy za účelem výstavby dálnice?

  Odpovědět

 • Jitka Mladá

  26 ledna, 2020

  Dobrý den,
  prosím Vás o cennou radu za kterou Vám předem moc děkuji.
  Byla jsem vlastníkem 1/2 baráku po dobu 10 ti let, stejně tak jako i má sestra vlastní 1/2 stejné nemovitosti 10 let (od rodičů).
  Sestra mi darovala svou 1/2 nemovitosti. Tedy teď vlastním 100% baráku a chci nemovitost prodat. Budu muset platit daň z příjmu?
  Mnohokrát Vám děkuji za rady. Jitka M.

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  31 ledna, 2020

  při darování nemovitosti a jejím následném prodeji jste pravděpodobně povinni daň z příjmu platit. nevím, ale další podrobnosti, poraďte se se svým daňovým poradcem.

  Odpovědět

 • Lukas

  1 února, 2020

  Dobrý den, v roce 2017 jsem koupil stavební pozemek, který jsem v roce 2019 prodal. Chtěl jsem se zeptat, zda musím platit daň z příjmu z prodeje pozemku, když jsem peníze ze zisku z prodeje použil na stavbu RD pro vlastní bytovou potřebu.

  Odpovědět

 • Adrian

  3 srpna, 2020

  Dobrý den, řeším těď podobný případ, proto jsem se chtěl zeptat zda jste nakonec musel platit daň, či nikoliv.

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  2 února, 2020

  dobrý den, při použití příjmu z prodeje pro vlastní bytovou potřebu je tento příjem od daně osvobozen. pokud stavba stála méně než příjem z prodeje, tak se daní pouze rozdíl mezi příjmem z prodeje a nákladem na stavbu. dále je nutné splnit podmínku maximálně jednoho roku mezi časovým okamžikem příjmu a okamžikem výdaje na vlastní bytovou potřebu.

  Odpovědět

 • Jana

  12 února, 2020

  Dobrý den, vztahuje se osvobození od daně z příjmu v případě prodeje objektu pro rodinnou rekreaci, které máme ve vlastnictví déle než 5 let. Děkuji

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  12 února, 2020

  dobrý den, osvobození se vztahuje na jakoukoliv nemovitost, kterou vlastníte 5 let a déle.

  Odpovědět

 • Milan

  19 února, 2020

  Dobry den,
  chtel bych se zeptat, jak je to s osvobozenim dane z prodeje nemovitosti, pokud bych jednu cast pouzival k umoreni soucasne hypoteky na prodavanou nemovitost. Je tato cast take osvobozena?

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  20 února, 2020

  dobrý den, daň z příjmu se platí z rozdílu mezi prodejní a pořizovací cenou. jistina hypotéky použitá na pořízení nemovitosti je součástí pořizovací ceny.

  Odpovědět

 • Martin

  23 února, 2020

  Dobrý den, dostal jsem darem od otce pozemky, prodal jsem jedno pole a tyto peníze mám v plánu investovat na výstavbu rodinného domu na jiném darovaném pozemku od otce. Je toto také případ, kdy se můžu vyhnout placení daně z příjmů po prodeji pole? Jak se pak řeší prokazování mých výdajů na uspokojení mé bytové potřeby, již vlastním pozemek a chci na něm stavět z těchto peněz, to se pak počítají moje náklady na projektovou dokumentaci, základovou desku apod. (plno dílčích výdajů na stavbu, nikoliv jednorázová koupě pozemku nebo bytu) jako uspokojení mé bytové potřeby?

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  24 února, 2020

  dobrý den, tento článek bohužel neslouží jako bezplatná poradna k identifikaci výdajů. obraťte se prosím na svého daňového poradce.

  Odpovědět

 • Prodej pozemku jehož hranice byla v roce 2018 upravena bezúplatnou směnnou smlouvou

  2 března, 2020

  Dobrý den,
  vlastním pozemek od roku 2011. V roce 2018 jsem se sousedem směnila 100m2 za 100m2 bezúplatně, aby pozemek měl celistvější tvar. Nyní bych chtěla část tohoto pozemku prodat. Prodej by se týkal i části směňované plochy. Musela bych platit po prodeji daň z příjmu? Děkuji Vám za odpověď.

  Odpovědět

 • Daň z příjmu

  12 března, 2020

  Dobrý den, prosím o radu.. Chystáme se prodat domek, ve kterém bydlíme se ženou více než deset let, ale do nedávna na nás nebyl zapsaný a ani jsme tam neměli trvalý pobyt. Domek je na ženu zapsaný cca dva měsíce. Budeme osvobozeni od daně z příjmu 15%, když dokážeme doložit, že na tomto místě bydlíme již přes deset let?
  Děkuji za radu

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  12 března, 2020

  dobrý den, tak to Vám doporučím se obrátit na FÚ či daňového poradce.

  Odpovědět

 • Mohu zdanit pouze část příjmu z prodeje nemovitosti, nebo celý příjem?

  12 března, 2020

  Dobrý den,
  V roce 2018 jsme spolu s dalšími příbuznými zdědili nemovitost po mém bratranci. Tu jsme v roce 2019 prodali. Zhruba polovinu svého výtěžku z prodeje jsem využila ještě v roce 2019 pro pořízení vlastního bydlení. Jsem povinna hradit 15% daň z celého mého výtěžku z prodeje nebo jen z nevyužité částky?

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  15 března, 2020

  dobrý den, pokud dobře chápu dotaz, tak jen z nevyužité částky. pro přesnější odpověď prosím kontaktujte svého daňového poradce.

  Odpovědět

 • monika.hegerova@seznam.cz

  21 března, 2020

  Prodej 1/2 bytu rodičům bývalého přítele

  Odpovědět

 • Prosba o radu

  21 března, 2020

  Prodej 1/2 bytu rodičům bývalého přítele

  Odpovědět

 • Co dělat?

  17 dubna, 2020

  Hodlám prodat být kde bydlím rok a půl a koupit dražší. Pokud prodám po koupi, raději bych se přestěhoval do nového {a starý nechal být či pronajmul} Budu muset dožít ve starém půl roku abych neplatil daň?

  Odpovědět

 • Základ daně při prodeji darované nemovitosti

  22 dubna, 2020

  Když prodávám dříve koupenou nemovitost, je základem daně z příjmu rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. Jaký je základ daně, když jsem nemovitost dostal darem, tedy za ni nic neplatil a ani nebylo provedeno žádné ocenění?

  Odpovědět

 • Daň

  30 dubna, 2020

  Dobrý den, před nějakou dobou (méně než pět let) babička přepsala (darovala) byt mezi děti a vnuky, aktuálně bych tento byt chtěla odkoupit od ostatních spolumajitelů a zajímalo by mě, zda v tomto případě budou mí příbuzní platit 15% daň nebo ne. Děkuji

  Odpovědět

 • Prodej novostavby - osvobozeni od dane z prijmu pri porizeni stavebniho pozemku

  14 května, 2020

  Dobry den, chtel bych se zeptat kdyz jsem s pritelkyni postavil dum ve kterem jsme spolu zili jen jeden mesic a rozesli jsme se a nyni by jsme domek prodali a penize z prodeje bych pouzil na nakup stavebniho pozemku kde bych pote postavil dum. Bude se to povazovat za Prodej za účelem zajištění bytové potřeby? Nebo budu muset odvest 15% dan?
  Predem dekuji za odpoved

  Odpovědět

 • Prodej bytu s hypotékou a daň z příjmu

  19 května, 2020

  Dobrý den,
  v dubnu letošního roku 2020 jsem prodala byt, na který jsem měla hypotéku. Část ze získané částky šla na doplacení hypotéky a zbývající část bych chtěla použít na snížení hypotéky na dům, který jsme si s manželem pořídili, a na jeho rekonstrukci. Byt jsem vlastnila 4 roky, poslední dva roky jsem v něm platila služby a částečně vedla domácnost (byla jsem cca půl měsíce v bytě, půl měsíce v domě), ale trvalé bydliště jsem tam hlášené neměla. Dům jsme pořizovali s teď už manželem, ale v době pořízení domu, jsme manželé ještě nebyli, každopádně hypotéka na dům, je psaná na nás oba rovným dílem. V katastru jsme zapsaní jako majitelé od 22.8. 2018. Jak je to v tomto případě s daní z příjmu a případně co vše dokládat?
  Děkuji, Lenka K.

  Odpovědět

 • formulář pro FÚ

  22 června, 2020

  Dobrý den,
  budeme prodávat nemovitost, kterou nevlastníme 5 let a nemáme trvalé bydliště 2 roky. Část peněz z prodeje použijeme na splacení hypotéky a zbylou část bychom chtěli použít na stavbu novostavby. V textu máte uveden formulář pro FÚ, který se má použít pro tuto situaci (bohužel mi odkaz nejde). Chtěl bych tedy požádat o zaslání tohoto formuláře. Dále bych se chtěl zeptat, zda se musí nějak dokládat faktury ze stavby FÚ jako důkaz, že byly peníze vynaloženy na stavbu domu.
  Děkuji
  S pozdravem
  Michal Rozlívka

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  22 června, 2020

  dobrý den, odkaz již není aktivní. pro bližší informace a pro oznámení této skutečnosti prosím kontaktujte svůj finanční úřad.

  Odpovědět

 • Prodej chaty

  23 července, 2020

  Dobrý den,
  chci prodat chatu, kterou vlastním dva roky a peníze chci použít na nákup nemovitosti, ve které budu trvale bydlet. Je i tento prodej osvobozen, nebo ne?
  Mockrát děkuji
  Jiří Rakušan

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  24 července, 2020

  dobrý den, pokud peníze použijete k zajištění vlastní bytové potřeby, tak je tento příjem od daně osvobozen.

  Odpovědět

 • Zákon o prodeji pozemku

  25 srpna, 2020

  Prodej pozemku získané dědictvím.

  Odpovědět

 • Osvobození při prodeji nemovitosti

  3 září, 2020

  Dobrý den, mám pocit, že použití časového testu (použití období, kdy zůstavitel vlastnil nemovitost) při dani z příjmu u prodeje nemovitosti není možné použít při dědictví získané jinak než děděním v řadě přímé. Např. teta vlastnila byt více než 10 let. nyní byt získali v dědictví synovec a neteř. Příjem z prodeje takového bytu není osvobozen. Nebo je to jinak ? Děkuji

  Odpovědět

 • prodej nemovitosti a nákup nové,

  24 září, 2020

  dobrý den,
  Prodal jsem nemovitost a z peněz jsem splatil hypotéku a zbytek penez jsem použil na koupi poloviny domu mojí přítelkyně, celkové náklady splacení hypotéky +kupní smlouva = prodejní cena nemovitosti. musím platit z nějaké částky dan z príjmu.
  děkuji za odpověď.

  Odpovědět

 • Karolína

  4 ledna, 2021

  pavelkovi@centrum.cz

  Odpovědět

 • Míša

  28 března, 2022

  Dobrý den , prosím nevěděla jsem , že se platí daň z příjmu prodali jsme dům . Akorát daň už měla být zaplacena v roce 2018 a veškeré papíry už bohužel nedohledam. Jednalo se o novostavbu před kolaudací . Prosím poradíte co by mohlo jít třeba zpětně získat a uplatnit? Vztahovala se na to i hypotéka. Děkuji

  Odpovědět

 • J. Veselý

  25 května, 2022

  Chci prodat byt. 2 roky byl mestsky (druzstva). Koupili jsme jej a po 2 letech nam byl preveden do os. vlastnictvi. Nyi ho mame v SJM 4 roky. Budu platit dan, nebo ne? Logicky scitam 2 +4 roky

  Odpovědět

 • Tereza

  6 února, 2023

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s osvobozením od daně z příjmu z prodeje nemovitosti při uspokojení vlastní bytové potřeby.
  Prodala jsem nemovitost dle kupní smlouvy z prosince 22 – právní účinky přepisu na katastru jsou ke dni 29.12.2022, ale peníze teprve obdržím teď v roce 2023.
  Vynaložení peněz na vlastní bytovou potřebu ve výši získaných prostředků proběhlo v roce 2022 na byt, který jsme koupili (uzavřeli předkupní smlouvu s developerem) v rámci SJM, takže by to mělo splňovat podmínky. Jenže předkupní smlouva na daný byt je z roku 2021, splátka byla v roce 2022 a já finanční prostředky z prodeje obdržím 23. Kupní smlouvu na byt ve výstavbě dostaneme také v tomto roce, tedy 2023.
  Splňuji tedy podmínku pro osvobození, když peníze v dané výši byly investovány v roce 2022?
  Moc děkuji za odpověď.

  Odpovědět