Čtvrtek 01. října. Svátek má Igor.

Odborníci radí: Daň z příjmu z prodeje nemovitosti nemusíte platit v pěti případech

12.12.2019 05:12 Tisková zpráva:

Prodáváte nemovitost? Potom peníze, které za ni získáte, představují váš příjem a ten jste povinni zdanit podle zákona o daních z příjmu. Existují ale případy, kdy jste od této povinnosti osvobozeni. Pět zákonných výjimek, při kterých nemusíte platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti a nejzáludnější otázky spojené s daňovou povinností zveřejnil portál FÉRmakléři.cz.

Příjem z prodeje či převodu nemovitosti fyzických osob se daní sazbou ve výši 15 procent, váš příjem zároveň musíte uvést do běžného daňového přiznání. Pokud však splníte některou z následujících podmínek, jste od povinnosti platit daň i podat daňové přiznání osvobozeni. Podmínky se odvíjí například od délky vlastnictví či způsobu, jakým se získanými penězi naložíte.

Nemovitost vlastníte déle než 5 let

Povinnost platit daň odpadá v případě, že jste nemovitost nebo podíl na bytovém družstvu vlastnili alespoň 5 let. V případě dědictví se lhůta zkracuje o dobu, po kterou ji vlastnil předchozí majitel v linii přímé (prarodiče, rodiče, děti) či manžel. Osvobození však neplatí, pokud prodávaná nemovitost je nebo 5 let před prodejem byla zařazena do obchodního majetku.

Bydlíte alespoň 2 roky

Pokud jste vlastníkem nemovitosti a měli jste v ní bydliště alespoň 2 roky bezprostředně před prodejem, pak jste od daně osvobozeni. “Bydliště v tomto případě neznamená přihlášení k trvalému pobytu, rozumí se jím místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Tedy tam, kde člověk svým jménem například hradí energie a služby, kam si nechává posílat poštu či kde jeho pobyt dosvědčí sousedé,” uvádí právník Ondřej Kolář. Výjimka v tomto případě neplatí pro družstevní byty a nemovitost zahrnutou do obchodního majetku 2 roky před jejím vyřazením.

Prodej za účelem zajištění bytové potřeby

Daň neplatíte ani tehdy, pokud jste v nemovitosti bydleli a příjem z jejího prodeje použijete k řešení vlastní bytové situace. Tedy například ke koupi nového bydlení či k rekonstrukci. Dávejte ale pozor na termíny. Zisk z prodané nemovitosti musíte totiž investovat nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž jste peníze z prodeje obdrželi. Pokud je příjem z prodeje větší, než kolik investujete do nového, je od daně osvobozena pouze ta část, kterou jste využili na uspokojení bytové potřeby. Zbytek podléhá zdanění v běžné patnáctiprocentní sazbě.

“Povinnosti platit daň se vyhnete i v případě, že odpovídající částku utratíte na zajištění bytové potřeby také 1 rok před prodejem nemovitosti. To však pouze za předpokladu, že jste přijetí peněz z prodeje oznámili příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení je nutné provést do konce kalendářního roku, ve kterém jste přijali peníze, jež hodláte využít na zajištění bytové potřeby,” uvádí specialista na daňovou problematiku Ing. Ondřej Antoš, LL.M. ze společnosti Yourtaxes.

Dědictví

Nabytí nemovitosti formou dědictví je vždy osvobozeno od daně. Není přitom podstatné, zda se dědí v rámci přímé či vedlejší linie nebo bez rodinné vazby. Dědici však mohou vzniknout další povinnosti. V případě, že předmětem dědictví je nemovitost v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, je dědic povinen oznámit tuto skutečnost správci daně, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok), ve kterém příjem obdržel. Oznámení se nepodává formou daňového přiznání a ani nemá předepsaný vzor. Pokud ale nemovitost z dědictví prodáváte, tak jste povinni platit daň z příjmu, pokud nebyl splněn časový test (5leté vlastnictví, nebo 2leté stálé bydliště zemřelého).

Dar

Pokud jste obdrželi nemovitost darem od příbuzného v přímé nebo vedlejší linii nebo od osoby, se kterou jste žili nejméně 1 rok bezprostředně před darováním ve společné domácnosti, je tento příjem od daně z příjmu osvobozen. U nemovitostí s hodnotou vyšší než 5 milionů korun zůstává oznamovací povinnost vůči správci daně. Tu není radno brát na lehkou váhu, jelikož s ní jsou spjaté, stejně jako v případě dědictví, pokuty ve výši 0,1%, 10% a 15% z hodnoty nemovitosti. Pokud ale darovanou nemovitost budete opět prodávat, jste povinni podat daňové přiznání a platit daň z příjmu.

Otázky spojené s daňovou povinností, které Čechy nejčastěji trápí

Jak vyplývá ze statistik portálu FÉRmakléři.cz, který lidem pomáhá usnadňovat prodej nemovitosti prostřednictvím ověřených makléřů, jsou právě daňové povinnosti spojené s převodem nemovitosti pro Čechy velkou neznámou. “Lidé zpravidla netuší, ve kterých situacích daň platit musí a kdy naopak tato povinnost odpadá. Dále se ptají na termíny rozhodné pro převody vlastnických práv, které určují daňovou povinnost. Dotazů dostáváme stovky, zejména od těch, kteří spolupracují se špatným makléřem nebo řeší realitní věci na vlastní pěst,” komentuje Jan Boruta z portálu doporučujícího ověřené makléře FÉRmakléři.cz.

1) Syn vlastní se svou manželkou v rámci SJM byt a chtěl by ho převést na svou sestru. Co bude z daňového hlediska výhodnější, prodej nebo darování?

V tomto případě by bylo výhodnější darování. Jelikož je sestra vašeho syna vůči němu v tzv. vedlejší příbuzenské linii, nebude muset platit daň z příjmu fyzických osob. Zároveň se bude jednat o tzv. bezúplatné nabytí, se kterým se nepojí ani daň z nabytí (4%). Upozorním však, že pokud je cena nemovitosti větší než 5 milionů korun, bude mít sestra oznamovací povinnost vůči FÚ.

2) Bude se vztahovat osvobození na příjem z prodeje nemovitosti, který jsem částečně použila (a dále budu používat při splácení hypotéky) na pořízení bytu. Musíte v něm mít trvalé bydliště?

Trvalé bydliště není rozhodující. Rozhodující je, zda-li jste v prodávané nemovitosti skutečně žila, a tudíž to bylo vaše skutečné bydliště a dále pak, zda-li v pořízeném bytu žít skutečně budete. Pokud ano, budete osvobozena z příjmu z prodeje nemovitosti ve výši příjmu, který jste reálně utratila (ve vašem případě na splácení hypotéky) v době do 1 roku od konce roku, ve kterém jste přijala příjem z prodeje.

3) V červnu 2019 jsem prodala byt (ve vlastnictví méně než 5 let a bydlení méně než 2 roky) a příjem z prodeje hodlám využít k řešení vlastní bytové situace. Jelikož pro osvobození musím peníze z prodeje utratit do konce roku 2020, znamená to, že k 31. 3. 2020 musím zaplatit 15% daň z prodejní ceny?

Správně byste měla do konce roku 2019 oznámit FÚ svůj úmysl využít příjem pro zajištění bytové potřeby. Následně byste nemusela daný příjem do 31. 3. 2020 danit. Pokud se však již stalo a příjem jste zdanila, je třeba podat dodatečné daňové přiznání a sdělit, kolik prostředků bylo využito na bytovou potřebu a finanční úřad vám tento osvobozený příjem na dani vrátí.

4) Matka chce prodat nemovitost a chce být osvobozena od daně z příjmu (nevlastnila 5 let, bydlela méně než 2 roky). Z příjmu z prodeje chce řešit svou vlastní bytovou situaci. Je osvobozena, pokud by koupila byt na jejího syna, ve kterém by pak žila?  (resp. na někoho v přímé linii)?

Matka by byla osvobozena od daně z příjmu pouze v případě, že by byt byl koupen na její jméno a v bytě by bydlela ona. Pokud by ale byt koupil syn a matce jej pronajal, byla by matka osvobozena od daně z příjmu, pokud by prostředky využila na rekonstrukci daného bytu. Co přesně se rozumí bytovými potřebami naleznete v zákoně o dani z příjmu § 15, odst. 3, písm. e).

5) Od kdy přesně započíná běžet pětileté vlastnění nemovitosti pro uplatnění osvobození od daně z příjmu?

Vlastníkem dané věci se stáváte dnem nabytí nemovité věci, tedy v den vkladu (zápisu) vlastnického práva do katastru nemovitostí. Právní účinky však nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu, nikoliv v den, kdy byla uzavřena kupní smlouva nebo kdy nemovitou věc kupující zaplatil či kdy byla sepsána smlouva darovací. Odpověď na vaši otázku je tedy den, kdy katastrální úřad obdržel návrh na zápis vlastnického práva. V rámci družstevního podílu je rozhodným termínem den účinnosti smlouvy o převodu družstevního podílu.

42 komentářů k článku “Odborníci radí: Daň z příjmu z prodeje nemovitosti nemusíte platit v pěti případech”

 1. Pavel napsal:

  osvobození od daně
  Dobrý den ,
  chci se zeptat v 2 měsíci roku 2015 jsem koupil nemovitost teď mám možnost jí výhodně prodat ale nemovitost nevlastním 5 let ale 4 roky jsem tam bydlel mel uvedenou trvalou adresu kam mi chodila pošta i energie jsem na to místo platil budu muset zaplatit daň z příjmu 15% nebo jsem od ní osvobozen?

  děkuji

 2. Jarmila napsal:

  prodej bytu - dědictví od nevlastní maminky
  Dobrý den, dle závěti nevlastní maminky jsem jedinou dědičkou bytu,který budu po zapsání do katastru obratem prodávat za odhadní cenu. Jestli tomu dobře rozumím, nemusím v
  roce 2020 platit 15% daň z příjmu , neboť tam není žádný rozdíl mezi odhadní a kupní cenou.
  Děkuji Jarmila

 3. Iva Andělová napsal:

  Prodej domu darovaného rodiči
  Dobrý den, v roce 2017 jsme společně se sestrou obdrželi řadový domek (darovací smlouva zapsaná do katastru 22.2.2017) a ještě v tomto roce jej hodláme prodat. Cca rok před tímto darem jsme se střídali se sestrou v ošetřování matky i otce přímo u nich doma. Matka zemřela v 6/2017 a otec v únoro 2019 a již musel žít s nám mimo uvedený dům. Mám dotaz zda musíme platit daň z příjmu ve výši 15%.
  Děkuji Iva

 4. vladimirsviecka napsal:

  co vse patri do rekonstrukce domu patri i pripojka statni vody nebo i nakup spotrebicu
  co vse plati do rekonstrukce domu patri i pripojka statni vody nebi i nakup novych spotrebicu

  1. vladimir sviecka napsal:

   potrebuji poradit klidne danovym poradcem

 5. Frkal Radomír napsal:

  Maminka mi darovala pozemek ,který následně povodí Moravy vykoupilo pro výstavbu vodního díla Skalička. Povodí Moravy jako kupující zaplatil daň musím platit daň i já.

  1. dobrý den, kupující platí daň z nabytí nemovitosti, pokud není od této osvobozen. prodávající je pak povinen platit daň z příjmu při prodeji nemovitosti, pokud nesplňuje podmínky pro osvobození od této daně.

   1. Ivana Nováková napsal:

    Dobrý den.Chtela bych se zeptat.Mam ve vladtnictvi dva byty v jednom bydlim ja a v druhém dcera.Byt kde bydli dcera bych chtěla prodat z ducodu stěhování jinam.Byt mam koupený tři roky.Budu muset platit daň 15%když ho chci prodat(Dekuji Nováková

    1. dobrý den, od daně z příjmu jste osvobozena po 5letém vlastnictví nebo po 2letém bydlišti v nemovitosti. podle všeho ani jednu z těchto podmínek nesplňujete.

   2. Placení daně z příjmu při prodeji a rozvodů manželů napsal:

    Daň z příjmu, prodej a rozvod
    Dobrý den. S manželem jsme koupili pozemek a postavili dům, který je před kolaudací. Nyní se rozvádíme a dohodli jsme se na prodeji domu a rozdělení nabyté částky napůl. Každý svůj díl použijeme k uspokojení vlastní bytové potřeby. Týká se nás v tomto případě zaplacení daně z příjmu? Rozdíl mezi cenou domu a cenou dvou budoucích bytů bude samozřejmě dvojnásobný. Pamatuje zákon i na tuhle životní variantu?

  2. Marie napsal:

   Dobry den, chtela bych se zeptat, zda budu platit dan z prijmu prodeje nemovitosti. Prodavany byt vlastnim/mam hypoteku od 2007, do roku 2915 jsem tam bydlela, od pokoviny roku 2015 ale pronajimam, ziju dlouhodobe v zahranici. Pokud byt prodam, budu olatit dan? Dekuji za informaci

   1. dobrý den, nemovitost vlastněná pět let je při prodeji od daně z příjmu osvobozena.

 6. Jitka Mladá napsal:

  Dar 1/2 nemovitosti a následný prodej, bude se platit daň?
  Dobrý den,
  prosím Vás o cennou radu za kterou Vám předem moc děkuji.
  Byla jsem vlastníkem 1/2 baráku po dobu 10 ti let, stejně tak jako i má sestra vlastní 1/2 stejné nemovitosti 10 let (od rodičů).
  Sestra mi darovala svou 1/2 nemovitosti. Tedy teď vlastním 100% baráku a chci nemovitost prodat. Budu muset platit daň z příjmu?

  Mnohokrát Vám děkuji za rady. Jitka M.

  1. při darování nemovitosti a jejím následném prodeji jste pravděpodobně povinni daň z příjmu platit. nevím, ale další podrobnosti, poraďte se se svým daňovým poradcem.

 7. Lukas napsal:

  Daň z příjmu:
  Dobrý den, v roce 2017 jsem koupil stavební pozemek, který jsem v roce 2019 prodal. Chtěl jsem se zeptat, zda musím platit daň z příjmu z prodeje pozemku, když jsem peníze ze zisku z prodeje použil na stavbu RD pro vlastní bytovou potřebu.

  1. dobrý den, při použití příjmu z prodeje pro vlastní bytovou potřebu je tento příjem od daně osvobozen. pokud stavba stála méně než příjem z prodeje, tak se daní pouze rozdíl mezi příjmem z prodeje a nákladem na stavbu. dále je nutné splnit podmínku maximálně jednoho roku mezi časovým okamžikem příjmu a okamžikem výdaje na vlastní bytovou potřebu.

  2. Adrian napsal:

   Dobrý den, řeším těď podobný případ, proto jsem se chtěl zeptat zda jste nakonec musel platit daň, či nikoliv.

 8. Jana napsal:

  Dobrý den, vztahuje se osvobození od daně z příjmu v případě prodeje objektu pro rodinnou rekreaci, které máme ve vlastnictví déle než 5 let. Děkuji

  1. dobrý den, osvobození se vztahuje na jakoukoliv nemovitost, kterou vlastníte 5 let a déle.

 9. Milan napsal:

  Umoreni soucasneho uveru z prodeje nemovitosti
  Dobry den,

  chtel bych se zeptat, jak je to s osvobozenim dane z prodeje nemovitosti, pokud bych jednu cast pouzival k umoreni soucasne hypoteky na prodavanou nemovitost. Je tato cast take osvobozena?

  1. dobrý den, daň z příjmu se platí z rozdílu mezi prodejní a pořizovací cenou. jistina hypotéky použitá na pořízení nemovitosti je součástí pořizovací ceny.

 10. Martin napsal:

  Uspokojení bytové potřeby - reinvestice do výstavby na vlastním pozemku
  Dobrý den, dostal jsem darem od otce pozemky, prodal jsem jedno pole a tyto peníze mám v plánu investovat na výstavbu rodinného domu na jiném darovaném pozemku od otce. Je toto také případ, kdy se můžu vyhnout placení daně z příjmů po prodeji pole? Jak se pak řeší prokazování mých výdajů na uspokojení mé bytové potřeby, již vlastním pozemek a chci na něm stavět z těchto peněz, to se pak počítají moje náklady na projektovou dokumentaci, základovou desku apod. (plno dílčích výdajů na stavbu, nikoliv jednorázová koupě pozemku nebo bytu) jako uspokojení mé bytové potřeby?

  1. dobrý den, tento článek bohužel neslouží jako bezplatná poradna k identifikaci výdajů. obraťte se prosím na svého daňového poradce.

 11. Prodej pozemku jehož hranice byla v roce 2018 upravena bezúplatnou směnnou smlouvou napsal:

  Prodej pozemku jehož hranice byla v roce 2018 upravena bezúplatnou směnnou smlouvou
  Dobrý den,
  vlastním pozemek od roku 2011. V roce 2018 jsem se sousedem směnila 100m2 za 100m2 bezúplatně, aby pozemek měl celistvější tvar. Nyní bych chtěla část tohoto pozemku prodat. Prodej by se týkal i části směňované plochy. Musela bych platit po prodeji daň z příjmu? Děkuji Vám za odpověď.

 12. Daň z příjmu napsal:

  Prosím o radu
  Dobrý den, prosím o radu.. Chystáme se prodat domek, ve kterém bydlíme se ženou více než deset let, ale do nedávna na nás nebyl zapsaný a ani jsme tam neměli trvalý pobyt. Domek je na ženu zapsaný cca dva měsíce. Budeme osvobozeni od daně z příjmu 15%, když dokážeme doložit, že na tomto místě bydlíme již přes deset let?

  Děkuji za radu

  1. dobrý den, tak to Vám doporučím se obrátit na FÚ či daňového poradce.

 13. Mohu zdanit pouze část příjmu z prodeje nemovitosti, nebo celý příjem? napsal:

  Dobrý den, prosím o radu
  Dobrý den,
  V roce 2018 jsme spolu s dalšími příbuznými zdědili nemovitost po mém bratranci. Tu jsme v roce 2019 prodali. Zhruba polovinu svého výtěžku z prodeje jsem využila ještě v roce 2019 pro pořízení vlastního bydlení. Jsem povinna hradit 15% daň z celého mého výtěžku z prodeje nebo jen z nevyužité částky?

  1. dobrý den, pokud dobře chápu dotaz, tak jen z nevyužité částky. pro přesnější odpověď prosím kontaktujte svého daňového poradce.

 14. monika.hegerova@seznam.cz napsal:

  Dobrý den,
  Prodej 1/2 bytu rodičům bývalého přítele

 15. Prosba o radu napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, v roce 2019 jsem s přítelem koupila byt, bohužel se v roce 2020 se mnou rozešel. Na byt jsme si vzali hypotéku, která se teď bude refinancovat a jeho rodiče ode mě koupí tu polovinu bytu. Trvalý pobyt jsem na bytě nahlášení neměla a půl bytu vlastním rok. Jsem povinna zaplatit daň z příjmu? Je možné osvobodit tento příjem o daň? Děkuji za odpověď.
  Prodej 1/2 bytu rodičům bývalého přítele

 16. Co dělat? napsal:

  Peníze mám ale ne pro daň
  Hodlám prodat být kde bydlím rok a půl a koupit dražší. Pokud prodám po koupi, raději bych se přestěhoval do nového {a starý nechal být či pronajmul} Budu muset dožít ve starém půl roku abych neplatil daň?

 17. Základ daně při prodeji darované nemovitosti napsal:

  Když prodávám dříve koupenou nemovitost, je základem daně z příjmu rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. Jaký je základ daně, když jsem nemovitost dostal darem, tedy za ni nic neplatil a ani nebylo provedeno žádné ocenění?

 18. Daň napsal:

  Daň
  Dobrý den, před nějakou dobou (méně než pět let) babička přepsala (darovala) byt mezi děti a vnuky, aktuálně bych tento byt chtěla odkoupit od ostatních spolumajitelů a zajímalo by mě, zda v tomto případě budou mí příbuzní platit 15% daň nebo ne. Děkuji

 19. Prodej novostavby - osvobozeni od dane z prijmu pri porizeni stavebniho pozemku napsal:

  Dobry den, chtel bych se zeptat kdyz jsem s pritelkyni postavil dum ve kterem jsme spolu zili jen jeden mesic a rozesli jsme se a nyni by jsme domek prodali a penize z prodeje bych pouzil na nakup stavebniho pozemku kde bych pote postavil dum. Bude se to povazovat za Prodej za účelem zajištění bytové potřeby? Nebo budu muset odvest 15% dan?
  Predem dekuji za odpoved

 20. Prodej bytu s hypotékou a daň z příjmu napsal:

  Prodej bytu s hypotékou a daň z příjmu
  Dobrý den,
  v dubnu letošního roku 2020 jsem prodala byt, na který jsem měla hypotéku. Část ze získané částky šla na doplacení hypotéky a zbývající část bych chtěla použít na snížení hypotéky na dům, který jsme si s manželem pořídili, a na jeho rekonstrukci. Byt jsem vlastnila 4 roky, poslední dva roky jsem v něm platila služby a částečně vedla domácnost (byla jsem cca půl měsíce v bytě, půl měsíce v domě), ale trvalé bydliště jsem tam hlášené neměla. Dům jsme pořizovali s teď už manželem, ale v době pořízení domu, jsme manželé ještě nebyli, každopádně hypotéka na dům, je psaná na nás oba rovným dílem. V katastru jsme zapsaní jako majitelé od 22.8. 2018. Jak je to v tomto případě s daní z příjmu a případně co vše dokládat?
  Děkuji, Lenka K.

 21. formulář pro FÚ napsal:

  Dobrý den,
  budeme prodávat nemovitost, kterou nevlastníme 5 let a nemáme trvalé bydliště 2 roky. Část peněz z prodeje použijeme na splacení hypotéky a zbylou část bychom chtěli použít na stavbu novostavby. V textu máte uveden formulář pro FÚ, který se má použít pro tuto situaci (bohužel mi odkaz nejde). Chtěl bych tedy požádat o zaslání tohoto formuláře. Dále bych se chtěl zeptat, zda se musí nějak dokládat faktury ze stavby FÚ jako důkaz, že byly peníze vynaloženy na stavbu domu.
  Děkuji
  S pozdravem
  Michal Rozlívka

  1. dobrý den, odkaz již není aktivní. pro bližší informace a pro oznámení této skutečnosti prosím kontaktujte svůj finanční úřad.

 22. Prodej chaty napsal:

  Dobrý den,
  chci prodat chatu, kterou vlastním dva roky a peníze chci použít na nákup nemovitosti, ve které budu trvale bydlet. Je i tento prodej osvobozen, nebo ne?

  Mockrát děkuji
  Jiří Rakušan

  1. dobrý den, pokud peníze použijete k zajištění vlastní bytové potřeby, tak je tento příjem od daně osvobozen.

 23. Zákon o prodeji pozemku napsal:

  Prosím sdělte mně v kterém roce začal platit zákon o neplacení daně z prodeje pozemku. děkuji.
  Prodej pozemku získané dědictvím.

 24. Osvobození při prodeji nemovitosti napsal:

  Prodej bytu z dědictví - teta x neteř,synovec
  Dobrý den, mám pocit, že použití časového testu (použití období, kdy zůstavitel vlastnil nemovitost) při dani z příjmu u prodeje nemovitosti není možné použít při dědictví získané jinak než děděním v řadě přímé. Např. teta vlastnila byt více než 10 let. nyní byt získali v dědictví synovec a neteř. Příjem z prodeje takového bytu není osvobozen. Nebo je to jinak ? Děkuji

 25. prodej nemovitosti a nákup nové, napsal:

  dobrý den,
  Prodal jsem nemovitost a z peněz jsem splatil hypotéku a zbytek penez jsem použil na koupi poloviny domu mojí přítelkyně, celkové náklady splacení hypotéky +kupní smlouva = prodejní cena nemovitosti. musím platit z nějaké částky dan z príjmu.

  děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *