EUR 24.345

USD 21.452

REPO sazba ČNB 3.75 %

Inflace 6.6 %

EUR 24.345

USD 21.452

15. 04. 2019

Pronajímatel zdražuje nájem? A to může?

 

Situace s bydlením ve velkých městech je čím dál tím horší. Nejhůř je na tom obzvláště Praha, kde za pronájmy i malých prostor v suterénu chtějí majitelé domů obrovské částky. Ovšem jisté to nemají ani ti, co již byt mají. Někdy totiž pronajímatel přijde s tím, že jakmile vyprší smlouva na dobu určitou přinese novou, kde nájemné je hned o několik procent vyšší. Jak postupovat v takovém případě? Můžete se octnout na ulici v případě, že na to nebudete mít?  


Pronajímatelé si v poslední době neprávem diktují různé podmínky, které musí nájemník splňovat. Například byt určený pouze pro nekuřáky bez zvířat a bez dětí je naprostý nesmysl a takto odmínutnutý nájemník se může odvolat na antidiskriminační zákon. 
Krom tohoto však dochází i k různému zvyšování nájemného hned o několik procent. Občanský zákoník se ale i zde snaží chránit slabší stranu.
Jak to tedy probíhá v případě, kdy pronajímatel chce zvýšit nájemné a čím je omezen?
„Pronajímatel může písemně navrhnout zvýšení nájemného do výše obvyklého nájemného v daném místě. Za poslední tři roky (včetně jakýchkoliv zvýšení za tuto dobu) se však nesmí jednat o zvýšení o více než 20% a samotný návrh lze podat vždy jen po uplynutí 12 měsíců, během kterých se nájemné nezvýšilo.“ říká Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupný advokát.
Nájemce v takovém případě může jednat dvěma způsoby.
Buď zaplatí (od třetího kalendářního měsíce od měsíce, kdy došel návrh), případně i písemně sdělí, že souhlasí (do dvou měsíců od měsíce, kdy došel návrh na zýšení), nebo takové písemné sdělení neučiní ani takto nezačne zvýšené nájemné platit – pak se pronajímatel může obrátit na soud (do uplynutí dalších tří měsíců), aby určil nájemné „v místě a čase obvyklé“, s tím, že se stanoví zpětně ke dni podání návrhu na určení nájemného soudu.
Občanský zákoník umožňuje v některých případech „automatické“ obnovení nájemní smlouvy a to v případě, kdy nájemce stále žije v bytě  po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit a zároveň pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil (s tím, že taková výzva dle občanského zákoníku musí být písemná).
Pak platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejdéle ale na dobu dvou let – to znamená, že se nájem automaticky prodlužuje za stejných podmínek, jako byl ujednán a s tím, že stále trvá, se na nájem uplatní výše popsaný způsob (a hlavně omezení) zvyšování nájemného.
Pozor ale na případ, kdy v nájemní smlouvě může být stanoveno, že strany takové prodloužení vylučují, pak tento postup možný není. I za situace, kdy k takovému prodloužení dojde, je ale třeba pamatovat na to, že pronajímatel může pořád nájem vypovědět v tříměsíční výpovědní době z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to např. poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu.
Tisková zpráva Dostupný advokát

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.99 Aktuální výše Hypoindexu

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%

2.43%

2.54%

2.7%

2.99%
Historie vývoje


Související články

Co a za jakých podmínek smí nájemce změnit v nájemním bytě

Ve snaze si zútulnit a zpříjemnit bydlení můžete zatoužit po úpravách nájemního bytu. K leckterým změnám ovšem budete potřebovat souhlas majitele. Můžete si třeba přitlouct hřebík a po skončení nájmu jej tam nechat? A co dělat, když pronajímatel nesouhlasí s úpravou bytu, kterou nájemce potřebuje provést s ohledem na zdravotní handicap svůj nebo osoby, která s […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

29. 11. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *