Pondělí 01. března. Svátek má Bedřich.

SVJ: výbory čelí problémům s neplatiči

13.12.2015 04:12 Tisková zpráva:

Nový občanský zákoník zavedl i pro členy výboru SVJ povinnost jednat při výkonu jejich funkce s péčí řádného hospodáře. Tím se dostávají na úroveň statutárních orgánů obchodních společností. S novou pozicí je také spojena odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu jejich funkce. Výbory totiž mnohdy spravují majetek za stovky miliónů korun, což odpovídá velikosti majetku velké firmy.

S péčí řádného hospodáře

Situací, při kterých může sdružení vzniknout přímá škoda je celá řada. Velmi časté jsou například nedoplatky do společného fondu nebo na úhradě poplatků. Někdy se jedná jen o dlužníky, kteří nechodí na schůze SVJ a nereagují na výzvy. Jindy je situace horší, protože na majitele bytu je podána exekuce. Ta se pak může dotknout celého SVJ a hlavně výboru, který má dům ve správě. „Pokud se výbor bez zbytečného odkladu nedozví, o nařízené exekuci nebo insolvenci na jednotce dlužníka a nepřihlásí pohledávky SVJ k probíhajícímu řízení včas, poškozuje všechny vlastníky, kteří musí v důsledku nedoplatky za dlužníka uhradit. Odpovědnost navíc platí až 3 roky zpětně. To znamená, že výbor je odpovědný za své chyby i vůči vlastníkům, kteří se do domu teprve za několik let přistěhují, “ doplňuje Klusák. Poškození SVJ výborem ve své podstatě znamená, že členové domu mohou k odpovědnosti hnát přímo výbor.

Exekuci se dozvěděli až s katastru

To potvrzují zkušenosti z jednotlivých SVJ. Například Karel Med, předseda SVJ z Prahy 9 už podobný řešil: “Čelili jsme nařízené exekuci na prodej bytové jednotky vlastníka, který měl závazky i vůči SVJ. O exekuci jsme dozvěděli až z katastru nemovitostí. Obratem jsme připravili kroky k přihlášení se do exekučního řízení. Nakonec to dopadlo dobře,  pohledávky byly zaplaceny z prodeje bytu. Pokud bychom propásli exekuční řízení a nepřihlásili jsme se včas, nevím jak bychom dlužníka dohledávali a především, z čeho bychom se uspokojili.“ Pokud by výbor nereagoval včas, mohli by ostatní majitelé bytů žádat, aby pohledávku zaplatil právě výbor. V tomto konkrétním případě by se jednalo o několik desítek tisíc korun.  

Podobnou zkušenost má i Lukáš Kozák, který vede SVJ v Duchcově. „I když by se měli lidé při stěhování přijít odhlásit nebo nahlásit, kolikrát jsem se o nových majitelích dozvěděl až s několikatýdenním zpožděním. Nový majitel bydlel takzvaně bez poplatků a starý odmítal za nového cokoli platit. Sehnat  starého majitele byl problém. S předěláním vyúčtování máme navíc spojené náklady,  které nám nikdo nezaplatil a vznikala tím škoda nám všem.“   

Zájem o dohled s novou legislativou výrazně roste

O tom, že svou roli ve výboru v posledních měsících jejich představitelé přehodnocují, svědčí také neustále se zvyšující zájem o podpůrné služby, které jim fungování usnadňují. „V posledních několika měsících evidujeme třicetiprocentní nárůst zájmu o automatické sledování změn v katastru ze strany SVJ,“ vysvětluje Michal Klusák, hlavní právní analytik portálu KatastrSVJ.cz. Podle něj je nárůst patrný především ze strany SVJ, které evidují alespoň desítku bytů a sledování změn v katastru by pro ně znamenalo každodenní několikahodinovou pracovní zátěž.

Zdroj: Tisková zpráva KatastrSVJ.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *