EUR 24.670

USD 23.067

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 14.2 %

EUR 24.670

USD 23.067

27. 02. 2018

0 komentářů

Teritorialita není řešení. Zabývejme se zastavováním nevymahatelných exekucí nebo snížením DPH na exekuce

 

Nedávno zveřejněné údaje o meziročním nárůstu počtu lidí v exekuci o 3,4 % (863 tisíc lidí) opět ve veřejném prostoru naplno otevřely téma exekucí a exekučního systému. Věnují se mu média, opět ho zvedají politici včetně těch, kteří ho mohli dávno skutečně řešit, ale neřešili. Nešťastné je, že veřejná debata je v tuto chvíli ovládána primárně emocemi. To je sice pochopitelné, ale z emocí téměř nikdy nevzejde skutečně dobré řešení. Aktuální situace to zatím potvrzuje. Vrcholem je zatím podnět skupiny senátorů k Ústavnímu soudu, kterým chtějí zrušit možnost výběru soudního exekutora věřitelem a v konečném důsledku zavést místní příslušnost. Platforma Exekutoři proti teritorialitě dlouhodobě místní příslušnost odmítá, jelikož to není řešení zvyšujícího se počtu lidí v exekuci a lidí s vícečetnými exekucemi, nýbrž cesta k ohrožení vymahatelnosti práva. Platforma naopak přináší jiná, vlastní řešení. 


„Od teritoriality upustil už v roce 2015 i ministr spravedlnosti a její dřívější prosazovatel Robert Pelikán poté, co nezávislá analýza odborníků z Vysoké školy ekonomické potvrdila, že po zavedení teritoriality by výrazně klesla vymahatelnost pohledávek,“ vysvětluje soudní exekutor z Litoměřic a jeden z mluvčích platformy JUDr. Ondřej Mareš. „Je to vždy stejné. Celá diskuze se točí okolo populistických návrhů na další omezení soudních exekutorů, zrušení konkurence mezi nimi, nebo dokonce zestátnění, zrušení a podobně. Žádný z těchto návrhů ale dlužníkovu situaci neřeší a nic mu nepřináší. Přitom my v praxi vidíme celou řadu konkrétních kroků, které kdyby se zrealizovaly, přispěly by skutečně ke zlepšení situace. Nyní chceme tyto kroky postupně představovat,“ dodává Mareš.
Zde jsou první tři opatření, která Exekutoři proti teritorialitě navrhují. Všechna jsou určena k odborné i veřejné diskuzi, jelikož mají svá výrazná pozitiva, určitě se ale najdou také nevýhody.          
1) Zastavení nevymahatelných exekucí po 5 letech
V dnešní době neexistuje časová lhůta, kdy už může exekutor zastavit a ukončit případ, kde evidentně není možné cokoliv vymoct a bezvýchodná situace trvá třeba deset nebo více let. Kromě toho, že vyhlídka jakýchkoliv vymožených finančních prostředků pro věřitele je prakticky nulová, musí naopak exekutoři dál vykonávat nutné administrativní kroky. A v neposlední řadě jsou i tyto exekuce součástí statistik vedených exekucí. Těžko pak lze očekávat, že jejich počet bude klesat. Vlastně je logické, že roste.
Je k diskuzi, jak dlouhou dobu pro zastavení těchto exekucí zvolit, a jaká přesně by měla být kritéria pro to, aby mohla být exekuce zastavena (vedle časového limitu také např. nulový majetek dlužníka, nezjištěné žádné další prostředky vhodné pro splacení dluhu apod.). Možné nebezpečí spatřujeme v demotivaci dlužníků ke splácení a možné zneužití. Proto je potřeba stanovit jasná a striktní pravidla.
2) Předžalobní lustrace exekutorem
Soudní exekutoři by jako službu nabízeli předžalobní (a předexekuční) formu lustrace dlužníka. Tento systém úspěšně funguje například v Belgii a spočíval by v tom, že exekutor projde vlastní záznamy o exekucích a samozřejmě Centrální evidenci exekucí. A pokud by se ukázalo, že možnosti exekutora budou v exekučním řízení nulové, věřitelé by nepodávali zbytečné žaloby. Tím by se ulevilo přetíženému soudnímu systému, stát by ušetřil za soudní výlohy, exekutoři by nevykonávali zbytečné (a nikým nehrazené) úkony a v neposlední řadě by se snižoval počet vedených exekucí.
3) Snížení DPH u exekucí
Veškeré vymožené exekuce jsou státem zdaněny sazbou 21 %. O to se tedy také navyšuje dluh dlužníkovi. Pokud má stát zájem opravdu pomoci dlužníkům v exekucích, má na svojí straně jednoduchý a efektivní nástroj – snížit sazbu DPH a zlepšit tak situaci lidí v exekuci. Toto opatření by se pozitivně dotklo právě a především dlužníků.
Platforma Exekutoři proti teritorialitě představuje tyto první tři kroky, jak mohou politici skutečně řešit rostoucí počet exekucí včetně těch vícečetných. Jsou to návrhy, nad kterými by se mělo diskutovat. Brzy budou představeny další návrhy platformy.
Tisková zpráva: Exekutoři proti teritorialitě

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%5.33 Aktuální výše Hypoindexu

2.4%

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%
Historie vývoje


Související články

milostivé léto

Milostivé léto začíná. Jak na něj?

Dlužníci v exekuci pro dluh vůči veřejnoprávnímu subjektu mohou od 28. října do 28. ledna využít institutu milostivého léta. Zaplatí-li věřiteli plnou částku jistiny (a jednorázovou odměnu exekutora), bude jim odpuštěno příslušenství pohledávky.

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

26. 10. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.