Pondělí 18. února. Svátek má Gizela.

UNIQA pojišťovna už používá v praxi zpřesněné povodňové mapy

22.04.2013 02:04 Tisková zpráva:

Původní povodňové mapy vypracovala firma Intermap pro Českou asociaci pojišťoven, od které jednotlivé pojišťovny získaly licenci na používání. Poslední aktualizace byla provedena v roce 2005. Na svoji dobu šlo o přelomový krok umožňující rámcovou segmentaci objektů z hlediska pojistitelnosti proti velké vodě na základě PSČ. Možnosti povodňových map v původní podobě byly ovšem limitované: z dnešního pohledu pracovaly s poměrně hrubým rozlišením terénu a nezohledňovaly provedená protipovodňová opatření nebo úpravy koryt řek a zpevňování břehů, k nimž došlo po zkušenostech z velké vody v roce 2002. Zohledňovaly rovněž pouze tzv. říční povodně a nebraly v úvahu stále častější bleskově přicházející přívalové srážky.

Nová verze dokončená loni stejným dodavatelem zahrnula díky vylepšeným technologiím mnohem podrobnější rozlišení terénu České republiky a vzala v úvahu i mnoho dalších faktorů hrajících roli při tom, zda daná lokalita bude či nebude zatopena. Popisuje každý detail terénu v rozlišení bodů o velikosti 3×3 metry. Ve velkých městech zohledňuje realizovaná protipovodňová opatření, která chrání ohrožené lokality, mohou ale současně naopak způsobit rozliv na jiných místech. Mapy simulují stav povodní s předpokládanou periodou opakování 10, 20, 50, 100, 250 a 500 let, včetně určení očekávané hloubky zatopení každého bodu.

Vedle povodní způsobených zvýšením hladiny vodních toků jsou rovněž obsaženy informace o tzv. pluviálním riziku. To simuluje velké přívalové deště, které mohou rovněž způsobit lokální přechodné zatopení i v oblastech od vodních toků vzdálených, protože půda není schopna pojmout tak obrovské jednorázové množství vody. Tento fenomén je nebezpečný v terénních dolících a prohlubních, a je novými mapami rovněž pokryt pro padesáti- a dvěstěpadesátileté události.

UNIQA pojišťovna začátkem roku analyzovala rozdíly a dopady obou generací map na pojištění. Ukázalo se, že z celkových asi 2,8 milionu objektů v ČR může být přibližně asi devět procent z nich díky detailnějším informacím o riziku nyní zařazeno do příznivější záplavové zóny. Pro řadu staveb to znamená, že mohou být nově proti tomuto nebezpečí pojištěny (zatímco doposud to možné nebylo), anebo budou platit nižší pojistné.

Analýza ale přinesla pro řadu objektů i opačný efekt a hodnocení rizika se zvyšuje. Pohyb tímto směrem je zhruba poloviční.

UNIQA nyní jako první na trhu nabízí svým klientům, aby si nechali přezkoumat své hodnocení z hlediska povodňového rizika. Do září 2013 aplikuje pozitivní selekci – zohledňuje pozitivní přesun. Zákazníci mohou žádat o posudek a detailní analýzu rizika obsahující projekci hloubky zatopení pro příslušnou lokalitu v případě zvolené periody živelní události.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *