Neděle 25. července. Svátek má Jakub.

Wüstenrot zveřejnil pravidla pro odklad splátek v souvislosti s pandemií COVID-19

Praha 30. března 2020 – V souvislosti s nouzovým stavem České republiky umožní společnost Wüstenrot klientům odklad splátek o tři měsíce. Splátky bude možné odložit u všech úvěrových produktů Wüstenrot, a to jak u jistiny, tak u úroků. Poskytnutí odkladu bude bez poplatku a Wüstenrot nebude tyto klienty reportovat do Bankovního registru klientských informací (BRKI) s negativním příznakem. Odklad splátek bude možný od dubna, žádost je ale možné podat již od 30. března. 

Počínaje 30. březnem mohou klienti Wüstenrotu požádat o odklad splátek o tři měsíce. Došlé žádosti bude Wüstenrot posuzovat individuálně, tak jako doposud. „Cílem odkladu splátek je ulevit finančně klientům, kteří se v souvislosti s koronavirovou pandemií dostali do ekonomické nouze. Poskytnutí odkladu tak bude bez poplatku a bezplatné období se bude vztahovat jak na jistinu, tak na úroky a dospořování,“ upřesňuje Michael Pupala, generální ředitel finanční skupiny Wüstenrot. Odklad splátek je primárně určen fyzickým osobám (tedy zaměstnancům a OSVČ), které nebyly během předchozích tří měsíců v prodlení s platbami. Wüstenrot přitom nebude klienty, kteří odklad splátek využijí, reportovat do registru dlužníků s příznakem restrukturalizace.

Odklad splátek lze využít na všechny úvěrové produkty Wüstenrot. A jak to bude fungovat?

  • U hypotečních úvěrů bude zachovaná doba splatnosti, k narovnání celkového splátkového plánu dojde v rámci pozdější refixace úvěru. „V praxi to bude vypadat tak, že v době, kdy dojde k refixaci úrokové sazby, dojde k výpočtu nové splátky, která zohlední aktuální zůstatek jistiny a splatnost úvěru,“ vysvětluje Michael Pupala.
  • U překlenovacích úvěrů dojde k posunu dospoření a tím přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření a k navýšení řádného úvěru
  • V rámci řádného úvěru ze stavebního spoření pak dojde k prodloužení doby splatnosti.
  • Úročení úvěru bude během odkladu pokračovat a tyto úroky budou umořovány postupně po skončení doby odkladu. Nebudou však v režimu tzv. splatných úroků. Klient tedy nebude reportován do do BRKI s negativním příznakem.

Žádost o odklad lze podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.wuestenrot.cz/odklad-splatek. Klienti, kteří banku kontaktovali s žádostí před tímto termínem, budou z důvodu urychlení vyřízení požádáni o vyplnění webového formuláře.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *