Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Nejrozšířenější majetek? Nemovitost pro vlastní bydlení

Autor: Radovan Novotný | 15.05.2014 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 0 komentářů
Tagy: eurozóna majetek bydlení
Nejrozšířenější majetek? Nemovitost pro vlastní bydlení

Evropané nejčastěji bydlí ve vlastním. Je to také jejich největší majetek. Proč je Německo a Rakousko výjimkou? A jak se liší majetek u vlastníků a nevlastníků nemovitosti?

Vlastní bydlení je nejrozšířenějším reálným majetkem domácností a vývoj cen nemovitostí přispívá k rozdílům v reportovaném bohatství, říká průzkum realizovaný napříč eurozónou. Zatímco v Německu a Rakousku je upřednostňováno nájemní bydlení, v ostatních zemích eurozóny je to bydlení ve vlastním.

Míra investic do bydlení je napříč eurozónou ovlivněna různými způsoby – daňovými odpočty úroků z hypotéky, regulací úvěrování například v podobě požadavků na LTV, institutem dědické daně a jejím nastavením, nebo formou zdanění kapitálových výnosů investic do rezidenčních nemovitostí. Svou roli také zastává trh s nájemním bydlením a využívání finančních produktů, jako jsou neamortizované hypotéky.

Tyto a další informace týkající se nejenom vlastnictví nemovitostí domácností napříč zeměmi eurozóny přinesl Průzkum financí a spotřeby domácností (The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey, HFCS). Průzkum byl pokusem shromáždit konzistentní údaje, týkající se bohatství domácností a jeho složek, napříč zeměmi evropské měnové unie. Co tedy průzkum říká o investování do rezidenčního bydlení?

Nemovitost jako nejrozšířenější majetek

Při analýze reálných aktiv lze rozlišovat pět různých kategorií: rezidenční nemovitosti jako hlavní bydliště domácnosti, další nemovitosti, vozidla, cennosti, a podíl na podnikání.

Kromě vozidel je v zemích eurozóny nejrozšířenějším reálným aktivem domácností nemovitost pro vlastní bydlení; 60 % domácností v eurozóně bydlí ve „vlastním“, 41 % plně a 19 % s hypotékou. Napříč zeměmi existují zřejmé rozdíly, zatímco například mediánová domácnost v Německu a Rakousku je domácností „nájemce“, v ostatních země eurozóny je to domácnost „vlastnická“. Asi 23 % domácností vlastní nemovitost jinou než pro účely hlavního bydliště.

Ve slavné učebnici ekonomie americký ekonom Paul Samuelson (1915 – 2009), společně s Williamem Nordhausem (*1941) konstatují, že nejvýznamnějším aktivem většiny domácností je „rodinný dům“ a že většina domácností vlastní jen skromný rozsah finančního bohatství. Teorie v tomto ohledu skutečně odpovídá výsledkům výběrového šetření HFCS.

Z grafu na Obr. 1 je zřejmé, že nemovitost pro vlastní bydlení je pro domácnosti napříč eurozónou významným aktivem, což platí pro domácnosti napříč příjmovými skupinami. Čím vyšší příjmová skupina (decil hrubého příjmu), tím větší pravděpodobnost, že domácnost bydlí ve vlastním a mediánová hodnota vlastněné nemovitosti je vyšší.

Obr. 1: Zatímco nemovitost používanou pro své bydlení vlastní jen asi jen polovina z pohledu příjmů nejchudších domácnosti (první a druhý příjmový decil), v horních příjmových skupinách (devátý a desátý příjmový decil) se tato míra blíží k 80%. 

eurozona-nemovitosti-01

Zdroj: Průzkum HFCS

Volatilita cen nemovitostí ovlivňující změřené bohatství

Protože reálný majetek tvoří podstatnou část jmění domácností, rozdíly ve vývoji cen rezidenčních nemovitostí výrazně přispívají k rozdílům v reportovaném bohatství. Vedle výše shrnutých faktorů tak hodnotu bohatství domácností ovlivňují i kapitálové zisky či ztráty na reálných i finančních aktivech. V obdobích boomu cen nemovitostí majitelé hypoték těží ze zvýšené hodnoty podkladového aktiva, které bylo zakoupeno prostřednictvím pákové transakce. Naopak domácností, které nemovitost nezískávají, mohou akumulovat méně bohatství než vlastníci.

Různá aktiva a závazky v domácnosti mohou mít z tohoto ohledu významný dopad na celkové bohatství, zejména v době významných pohybů cen aktiv. Rozdíly v portfoliích domácností znamenají, že dopad změn cen aktiv, například rychlý růst cen nemovitostí, může mít vliv na bohatství domácností, a to velmi odlišný v různých zemích a pro různé skupiny obyvatelstva. Obdobně platí, že dynamika cen různých druhů finančních aktiv ovlivňují hodnotu a míru účasti v těchto aktivech.

Dynamika cen nemovitostí tak může mít velký dopad na rozdělení bohatství v zemi. Nemovitosti jsou obchodovány zejména rezidenty, a když ceny rezidenčních nemovitostí rostou, případně klesají, dochází k posunu relativních úrovní bohatství mezi vlastníky a nevlastníky.

K ilustraci může být použit srovnání mediánového čistého jmění v různých letech, uvedené v grafu na Obr. 2. V zemích, kde ceny nemovitostí rostly více než v průměru euro oblasti, v Belgii, Španělsku na Kypru a Lucembursku, je zřejmý značný dopad na hodnotu mediánu čistého jmění v důsledku samotného posunu ocenění nemovitostí.

Obr. 2: Ohodnotí-li se čisté jmění domácností (po odečtení závazků) napříč eurozónou v cenách na úrovních roku 2002, jsou výsledky rozdílné, než ohodnocení provedené v cenách téměř o dekádu později.

eurozona-nemovitosti-02

Zdroj: Průzkum HFCS

Protože v zemích s nízkou mírou bydlení ve vlastním se větší část bytového fondu soustředí spíše mezi těmi „bohatšími“ domácnosti, budou tyto domácnosti vnímat změnu bohatství nejvíce. Eurozóna byla svědkem heterogenního vývoje cen nemovitostí po roce 2000. Některé země, zejména Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, zažily „plochý“ vývoj ceny bydlení. V ostatních zemích, zejména v Belgii, na Kypru, ve Španělsku, ve Francii a v Lucembursku, docházelo k zásadnímu boomu cen nemovitostí.

Faktory ovlivňující ekonomické postavení domácnosti

Korekce cen nemovitostí směrem dolů, které byly pozorovány v celé řadě zemí po provedení průzkumu HFCS, velmi odlišně upravila úroveň a rozdělení bohatství domácností v rámci a napříč zeměmi. Leccos naznačuje, že ceny nemovitosti jsou významnou hnací silou růstu zadlužení. Lze vyslovit hypotézu, že dostupnost financování hypoték, měřeno akontačními poměry a požadavky na LTV, ovlivňuje počty majitelů vlastních domů. V případě negativního vývoje ovšem může pákový efekt dopadat na omezování spotřeby, struktura rozvah domácností v různých zemích ovlivňuje odezvu spotřebitelských výdajů vůči šokům.

V některých zemích mohou být kapitálové zisky z nemovitostí používaných k bydlení osvobozeny od daně z kapitálových výnosů. Kapitálové zisky z rezidenční nemovitosti používané pro vlastní bydlení jsou ošetřeny víceméně stejně jako ostatní kapitálové zisky pouze v několika zemích eurozóny.

Další faktory, které mohou ovlivnit ekonomické postavení domácnosti, jsou různé formy veřejného bohatství, například veřejné bydlení nebo zdravotní péče, podobně jako zdanění, třeba právě v oblasti bydlení. Mnoho vlád podporuje investice do bydlení, třeba přes strukturu dědické daně a daně z kapitálových výnosů. V různých zemích má zdanění aktiv v oblasti bydlení různé ošetření, častý je daňově uznatelný úrok z hypotéky. Zatímco ve většině členských států eurozóny jsou úroky z hypoték daňově uznatelné, není tomu tak v Německu, na Kypru, na Maltě a ve Slovinsku.

Velikost a strukturu aktiv a pasiv domácností rovněž ovlivňují rozdíly v dostupnosti různých finančních produktů v dílčích zemích. Například v Nizozemsku více než polovina nesplacených hypotečních úvěrů sestává z hypoték, u kterých se platí jen úroky, tedy není splácena jistina. Souběžně mohou dlužníci teoreticky hromadit majetek pro budoucí zpětný odkup hypotéky, ale souhrnné údaje naznačují, že hodnota těchto aktiv je velmi omezená ve vztahu k celkovému souvisejícímu dluhu. I když se uznává, že investice do bydlení financovaná hypotékou může být prostředkem závazku pro spoření, ukládajícím majiteli nemovitosti postupně hromadit více bohatství než nájemci, v případě nesplácení jistiny toto neplatí.

Data průzkumu naznačují, že vlastnické bydlení je nejnižší v Německu a Rakousku (44,2 % a 47,7 %) a nejvyšší na Slovensku, ve Španělsku a ve Slovinsku (více než 80 %). Nízké míry vlastnictví nemovitosti se pak odrážejí ve znatelně nižší hodnotě čistého jmění. Německé domácnosti možná nevlastní mnoho majetku právě proto, že velkou část příjmů konzumují ihned a vykazují odlišné spotřebitelské chování. Německé domácnosti preferují bydlení v nájmu, jen 44 % německých domácností bydlí ve svém. Nízká míra vlastnictví v Německu může být vysvětlena historií a obnovou po druhé světové válce, vlivem daňového systému a institucionálními důvody. Více se cestuje a využívá služeb pro účely trávení volného času.

Anketa

Ceny nemovitostí v Česku jsou...

... příliš vysoké. (128)
 
... na odpovídající úrovni. (27)
 
... příliš nízké. (25)
 Celkem hlasovalo 180 čtenářů

Nejrozšířenější majetek? Nemovitost pro vlastní bydlení >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (365)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (59)
 Celkem hlasovalo 523 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »