Pondělí 30. listopadu. Svátek má Ondřej.

Buďte odpovědní! Den blbec se může prodražit

Jana Zámečníková

Každému se může stát, že neúmyslně rozbije zboží v obchodě, poškodí kamarádovi počítač či vyplaví souseda, a to nemusí být nutně nemotora. Za škodu způsobenou jiné osobě na zdraví či na věci nesete odpovědnost a máte povinnost ji nahradit. Před následky možných rizik je ale možné se pojistit.

Každý má někdy den blbec

Průzkum České asociace pojišťoven (ČAP) ukázal, že téměř polovina lidí má takzvaný den blbec dvakrát až třikrát do roka, více než čtvrtina pak zhruba každý měsíc a 7 procent se se smůlou potýká minimálně jednou týdně. Pro více než polovinu lidí se takový den projevuje menšími či většími katastrofami, které se mohou více či méně projevit na naší peněžence.

Pojištění odpovědnosti za škody má v současné době sjednána pouze třetina populace. Škody se přitom mohou vyšplhat u majetkových škod na několika stovek korun, ale i desítek tisíc korun. V případě škod způsobených na zdraví jde dokonce o stovky tisíc či miliony korun.

Rizikem je dítě i pes

K nejčastěji způsobeným škodám patří vytopení sousedům. Zkušenost s vodovodní škodou má 30 procent Čechů. Dalším velmi rizikovým faktorem jsou děti. Škodu způsobenou dítětem muselo již někdy řešit 30 procent rodičů. Výjimku netvoří ani škody, za které mohou domácí mazlíčci. Škodu za své zvíře již někdy neslo více než 17 procent jejich majitelů. Za škody způsobené vámi, vašimi dětmi či zvířaty nesete odpovědnost a máte povinnost je nahradit.

Náhrady za majetkové škody nemusí být tak finančně bolestivé jako škody na zdraví, které můžete způsobit například při sportu. Pokud srazíte někoho na lyžích či na bruslích, mohou náhrady zahrnovat bolestné, ušlou mzdu, náklady na pobyt v nemocnici či trvalé následky, což se může značně prodražit.

Pojišťovna za vaše chyby zaplatí

Pokud máte sjednané pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě, škody za vás uhradí pojišťovna. Pojištění odpovědnosti bývá často součástí majetkového pojištění. V případě, že žádná pojištění nemáte, můžete si jej sjednat u některých pojišťoven i samostatně. Pokud je pojištění odpovědnosti součástí jiného pojištění, dejte si pozor na nižší limity pojistného plnění.

Pojištění kryje újmy na životě a zdraví při vedení a provozu domácnosti, rekreaci a zábavě, rekreačních sportech či chovu domácích zvířat. Vztahuje se nejen na vás, ale i na další členy společné domácnosti, tedy na manžela, manželku, děti a domácí zvířata nebo například i na osobu, které během dovolené svěříte opatrování bytu.

„Pojištěni jsou automaticky všichni členové domácnosti a v závislosti na dohodnutých podmínkách a rozsahu se dále pojištění může vztahovat i na další osoby, jako například pomocnici v domácnosti či chůvu,“ vysvětluje Kateřina Kohoutová, specialistka na pojištění domácnosti v AXA.

Každé pojištění má svou cenu

V závislosti na rozsahu pojistného krytí a pojistných limitech dosahuje cena pojištění řádově několika stovek korun ročně. Při sjednání pojištění si dejte pozor na rozsah pojistné ochrany i případné výluky.

Pes již není podle nového občanského zákoníku věc, proto se na něj většinou vztahují speciální limity a je často nutné toto riziko zvlášť připojistit. Stejně tak je u některých pojišťoven nutné připojistit například chov hospodářských zvířat, rekreační jízdu na koni či používání malých plavidel k rekreačnímu sportu a rekreaci.

Spoluúčast není ve většině případů pojišťovnou vyžadována. Některé pojišťovny ji však vyžadují například u vyšších limitů pojištění. Maximální limity pojištění se běžně pohybují kolem 10 milionů korun. Například Allianz má však nastavený limit na 20 milionů korun, Česká podnikatelská pojišťovna na 35 milionů korun a ČSOB pojišťovna dokonce na 45,6 milionů korun.

„Při sjednání pojištění občanské odpovědnosti je také velmi důležitá volba pojistné částky, tj. maximální limit pojistného plnění. Pojišťovny nabízí výši pojistné částky od 500 000 Kč až do 45 mil. Kč. Před zavedením nového občanského zákoníku platilo tabulkové ohodnocení a bylo stejné pro všechny poškozené. Především u nemajetkových škod, jako je např. škoda na zdraví se může odškodnění vyšplhat na hodně vysokou částku. Při ublížení na zdraví je poškozenému hrazen jak ušlý výdělek při pracovní neschopnosti, tak také nemajetková újma a právě tato může dosahovat vysokých částek. Jedná je např. o bolestné, zatížení společenského uplatnění nebo duševní útrapy. Výše nemajetkové újmy se také od každého poškozeného liší a nelze ji tedy tabulkově předepsat, jak tomu bylo dříve,“ vysvětluje Monika Palátová, analytička společnosti Fincentrum.

Limity většiny pojišťoven jsou pak rozděleny na újmy na zdraví, na věci či finanční škody. Například v případě ČSOB je újma na zdraví limitována na 25 milionů korun, újma na věci na 15 milionů korun, následná finanční újma na 5 milionů korun a nemajetková újma na 600 tisíc korun. ČSOB navíc určuje limit škody na elektronice, telefonech a kuchyňských spotřebičích ve výši tři tisíce korun na jednu pojistnou událost.

Výběr vhodného produktu záleží na zvolených parametrech, rozsahu pojištění a výši pojistného plnění. Pokud například rekreačně sportujete, pozor na nízké tzv. sublimity, tedy maximální částku pojistného plnění pro danou škodu, u některých pojišťoven.

Pojištění odpovědnosti za škody v občanském životě se nevztahuje na škody způsobené v práci. Pracovní škody pokrývá pojištění odpovědnosti v zaměstnání, případně pojištění odpovědnosti při podnikání.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *