Středa 05. srpna. Svátek má Kristián.

Bytové spoluvlastnictví: Vlastník jednotky je povinen oznámit počet osob v domácnosti

Bytový dům - panelák - balkony - obecní byty

Zbyněk Drobiš

Je vlastník jednotky povinen oznámit počet osob, které mají v bytě domácnost? Může vlastník jednotky požadovat kontaktní údaje na jiného vlastníka jednotky nebo nájemce v domě?

Bytové spoluvlastnictví představuje souhrn práv a povinností, které jsou řešeny zejména občanským zákoníkem a blíže je vymezují obvykle stanovy společenství vlastníků jednotek. Mezi práva vlastníka jednotky tak patří žádat kontaktní údaje na jiné vlastníky a nájemce v domě a oznamovací povinnost o počtu osob v bytě.

Oznamovací povinnost vlastníka jednotky

Dle občanského zákoníku je vlastník jednotky povinen oznámit nabytí jednotky do svého vlastnictví, včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, a to prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu.

Oznamovací povinnost má nový vlastník jednotky splnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem jednotky. Obdobně tato oznamovací povinnosti platí i v případě změny údajů uvedených v takovém oznámení.

Oznamovací povinnost je také spojena s povinností vlastníka jednotky oznámit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. Uvedená povinnost rovněž platí, pokud vlastník jednotky přenechá byt k užívání jiné osobě, např. nájemci (v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby).

Ochrana ostatních vlastníků jednotek

Účelem této oznamovací povinnosti vlastníka jednotky je ochrana ostatních vlastníků jednotek tak, aby byl zajištěn přehled o členech společenství a výpočtu příslušných plateb, které závisí na počtu osobu užívajících byt.

S porušením oznamovací povinnosti není přímo zákonem spojená sankce, lze však uvažovat teoreticky o povinnosti k náhradě škody ostatním spoluvlastníkům domu, pokud by škoda vznikla v příčinné souvislosti s nesplněním této oznamovací povinnosti vlastníka jednotky.

Právo vlastníka jednotky na kontaktní údaje

Dle občanského zákoníku osoba odpovědná za správu domu sdělí vlastníkovi jednotky na jeho žádost jméno a adresu kteréhokoliv vlastníka jednotky nebo nájemce v domě. Účelem tohoto ustanovení je možnost vlastníka jednotky seznámit se s informací, kdo jsou ostatní vlastníci a nájemníci v domě.

Osobou odpovědnou za správu domu je společenství vlastníků jednotek. Pokud nevzniklo společenství vlastníků jednotek je osobou odpovědnou za správu domu správce.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *