EUR 24.635

USD 25.534

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 17.2 %

EUR 24.635

USD 25.534

Text: Petr Zámečník

12. 12. 2013

1 komentář

Chcete darovat nemovitost? Počkejte do nového roku

 


 

Nový Občanský zákoník a s ním související změny dalších zákonů v oblasti převodu nemovitostí udělá od 1. 1. 2014 revoluci. Nejvýznamnější úpravou je úplné zrušení daně darovací a daně dědické. Tento stav ale nemusí trvat dlouho – Sociální demokracie se již nechala slyšet, že přinejmenším daň darovací opět zavede.

V současnosti je naprostá většina obdarovaných i dědiců od daní osvobozených a nemusí je platit. Daně se vztahují pouze na nepříbuzné a právnické osoby. Z toho plyne i minimální výnos těchto daní. Např. v roce 2011 přinesla daň dědická do státního rozpočtu 78 mil. Kč a daň darovací bez započtení emisních povolenek 138 mil. Kč. To i výherce ve Sportce získal víc.

Výsledkem nízkého výběru „převodových“ daní je vysoká nákladnost jejich výběru. Ta se u daně dědické pohybuje na úrovni 77,81 % příjmu do státního rozpočtu a u daně darovací 16,03 % podle studie „Zdanění příjmů a majetku v České republice“ realizované v roce 2004.

„Pokud jde o majetkové daně (daň z převodu nemovitostí, dědická a darovací daň, daň z nemovitostí), ČSSD bude prosazovat jejich zvýšení,“ uvádí dokument ČSSD k daňovým reformám. A i představitelé strany se nechali slyšet, že daně opět zavedou.

K obdarování nepříbuzných osob je tak vhodné počkat do nového roku. Ovšem v něm bude vhodné neotálet. Vláda pod taktovkou ČSSD velmi pravděpodobně darovací daň v nějaké formě zavede. Již dříve se hovořilo o její převedení pod daň z příjmů, k tomuto kroku ale zatím v rámci doprovodných zákonů k Občanskému zákoníku nedošlo.

REKLAMA

Daň z převodu nemovitosti bude nahrazena daní z nabytí. Při této změně ale nakonec nedochází k žádné větší úpravě. Původně měl daň z nabytí platit kupující (nabyvatel), tato úprava se ale v Senátu nedočkala pochopení. Nakonec poplatníkem daně zůstává prodávající, přibývá ale smluvní možnost dohodnout se, že poplatníkem daně bude kupující.

Novinkou v dani z nabytí je, že jí podléhá i novým Občanským zákoníkem nově definované právo stavby.

Daňoví poplatníci ale nejvíce ocení, že u naprosté většiny převodů již nebude nezbytné nechat vypracovat ocenění nemovitosti pro daňové účely. Daňovým základem bude nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj (kterým bude ze zákona pouze případné ocenění nemovitosti). Nabývací hodnotou přitom bude cena sjednaná (tedy např. kupní, uvedená v kupní smlouvě), pokud nebude nižší než 75 % srovnávací daňové hodnoty.

Mění se také lhůta pro osvobození prvního převodu nemovitosti. Ta je v současnosti 2 roky, nově bude 5 let od kolaudace objektu. V neposlední řadě se zvyšuje částka, od které je nezbytné daň odvádět, ze 100 Kč na 200 Kč.

REKLAMA

Darování místo převodu?

S nulovou darovací daní a 4% daní z nabytí by mohlo „koumavé daňové optimalizátory“ napadnout nemovitost neprodávat, ale darovat – a na oplátku se nechat obdarovat příslušnou hotovostí. Na takový případ ovšem zákon o dani z nabytí pamatuje.

„Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí o koupi nebo směnu, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany,“ uvádí § 53 zákona.

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.23 Aktuální výše Hypoindexu

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%
Historie vývoje


Související články

Dostali jste darem nemovitost? Kdy vám může hrozit mastná pokuta od finančáku?

Převody nemovitostí na základě darovací smlouvy v rámci rodiny jsou poměrně běžnou praxí. Nemalou výhodou je skutečnost, že dary od příbuzných v přímé i nepřímé linii jsou osvobozeny od daně z příjmu, která činí 15 %. I tak ale po vás v určitých případech může příslušný finanční úřad oněch 15 % vymáhat, ovšem nikoli jako daň.

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

11. 04. 2022

Předvolební ČSSD a nové daně

Předvolební ČSSD a nové daně spojené s nemovitostmi

foto: Shutterstock Za pár měsíců jsou tady volby do Poslanecké sněmovny, a tak české politické strany finišují s představením svých volebních programů. I Česká strana sociálně demokratická představila v druhé půlce července své nové cíle. Kromě prosazení progresivní daně chtějí navíc zdanit velké majetky nebo dědictví.

Text: Hana Bartušková

15. 07. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář: Elisa Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.