EUR 23.660

USD 21.748

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.660

USD 21.748

Termín pro daňové přiznání k dani z nemovitosti se posouvá o dva měsíce

 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti je nutno podat vždy při pořízení nové nemovitosti. Daňové přiznání je tak povinnen podat každý, kdo pořídil v minulém roce nemovitost a k 1. lednu daného roku je zapsán v katastru nemovitostí jako majitel nemovitostí. A termínem pro podání daňového přiznání je tradičně 31. leden.

Loading 

Posuny termínů v návaznosti na covid epidemii

Letos připadá 31. leden na neděli, takže řádný termín pro daňové přiznání k dani z nemovitých věcí by měl být 1. února. Ministerstvo financí ale v souvislosti s koronavirovou epidemií prodloužilo termín pro odevzdání daňového přiznání až na 1. dubna. Nemělo by se tak shlukovat velké množství lidí na finančních úřadech při odevzdávání daňového přiznání, na podání přiznání je čas ještě téměř tři měsíce.
Stejné posunutí termínu platí i pro podání daňového přiznání k silniční dani. To mají povinnost podat všichni podnikatelé využívající auto k podnikání. Daňové přiznání by měli podávat do 1. února, do tohoto data by měla také být v roce 2021 splatná silniční daň. Stejně jako u daně z nemovitosti byl ale termín pro silniční daň posunutý na 1. dubna.

Musíte podat daňové přiznání k nemovitosti?

 • ANO, pokud jste nabyli nemovitost v minulém roce.
 • ANO, pokud jste nabyli podíl na nemovitosti v minulém roce, daňové přiznání musí podat každý ze spoluvlastníků.
 • NE, pokud jste nabili podíl na nemovitosti v minulém roce a daňové přiznání podává jeden ze spoluvlastníků za celou nemovitou věc jako společný zástupce.
 • ANO, pokud stavíte na svém pozemku a v uplynulém roce jste zahájili stavební řízení.
 • ANO, pokud jste v minulém roce stavbu dokončili.
 • ANO, pokud jste začali bydlet v nedostavěném domě.
 • ANO, pokud jste přistavili nebo nastavili zdanitelnou stavbu.
 • ANO, pokud se změnila výměra, druh či účel vaší nemovitosti.
 • NE v případě, kdy místní samospráva změnila výši daně z nemovitých věcí.
 • NE v případě, kdy se mění koeficienty daně z nemovitých věcí.
 • NE, pokud jste rozhodnutím místní samosprávy osvobozeni od platby daně, nebo naopak osvobození od daně zaniklo.
 • NE, pokud jste prodali nemovitost v uplynulém roce a byla to vaše jediná nemovitost v daném kraji. Tuto skutečnost můžete finančnímu úřadu pouze neformálně oznámit, například dopisem.
 • ANO, pokud jste prodali nemovitost v uplynulém roce a stále máte v daném kraji jednu či více nemovitostí. Musíte podat daňové přiznání a tuto skutečnost v něm zohlednit.
 • NE, pokud jste nabyli nemovitost v rámci společného vlastnictví manželů a daňové přiznání k nemovitosti už podává druhý z manželů, ten je pak považován za společného zástupce.

Daňové přiznání k nemovitosti je nutné podat na místně příslušný finanční úřad. Pokud tak vznikla okolnost, při které musíte podat daňové přiznání, ve více krajích, tak musíte podat v každém z těchto krajů samostatné daňové přiznání.

Daňové přiznání k dani z příjmu až 3. května

Kromě lednového přiznání k dani z nemovitých věci, můžete později letos odevzdat i daňové přiznání k dani z příjmu. To má sice termín odevzdání klasicky 1. dubna, ale pokud budete přiznání odevzdávat elektronicky, tak můžete až do 1. května, což je svátek, a termínem v roce 2021 tak bude až 3. květen. Stát tak chce podpořit digitalizaci ekonomiky a elektronickou komunikaci.
Elektronicky můžete přiznání podat dvěma způsoby:

 • podepsané elektronickým podpisem
 • nebo podané přes datovou schránku.

Finanční úřady v době pandemie

Cílem posunutí termínů a preference elektronické komunikace je to, aby se lidé co nejméně setkávali na úřadech a aby se zamezilo komunitnímu šíření viru při odevzdávání přiznání. Oficiální zprávou finančního úřadu je: nechoďte – volejte – podejte.
Poplatníci nemají navštěvovat úřady a jednat se správcem daně, využívat by měli elektronickou komunikaci nebo telefonní kontakty, uvedené na stránkách finanční správy.

REKLAMA

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

příjem z airbnb

Příjem z AirBnB v daňovém přiznání

U příjmu z pronájmu český daňový systém rozlišuje dvě situace. První je příjem z pronájmu dle §10 zákona o daních z příjmu. Takto můžete danit příjmy z dlouhodobého pronájmu jako fyzická osoba. A druhou situací jsou příjmy z krátkodobého pronájmu (například z AirBnB) dle §7. Ty daníte jako příjmy z jakékoliv jiné samostatně výdělečné činnosti.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

15. 02. 2023

Příjem z pronájmu

Příjem z pronájmu a daň z příjmu: kdy použít reálné a kdy paušální výdaje

Příjem z pronájmu je příjem, který jako poplatník musíte uvést do daňového přiznání. V zaměstnání vám ve mzdové účtárně nemůžou nechat podepsat roční zúčtování daně. A máte povinnost podat daňové přiznání do řádného termínu. A také je nutno zaplatit daň z příjmu, pokud vám nějaká daň z příjmu vyšla. Přičemž je možné, že vypočtená daň […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

03. 02. 2023

Daňové přiznání k dani z nemovitosti

Kdo musí podat do 31. ledna daňové přiznání k dani z nemovitosti

Daňové přiznání k nemovitosti je formulář, který musí vlastníci nemovitostí vyplnit a odeslat finančnímu úřadu do konce ledna, aby oznámili své daňové povinnosti v souvislosti s touto nemovitostí. Formulář obsahuje informace o nemovitosti, jako je její poloha a velikost, stejně jako informace o vlastníkovi, jako jsou jeho jméno a adresa. Daňové přiznání k nemovitosti se […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

24. 01. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *