EUR 24.945

USD 23.341

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.945

USD 23.341

Text: Hana Bartušková

Foto: shutterstock

24. 01. 2024

0 komentářů

Kdo musí nově podat daňové přiznání k nemovitosti, i když dříve tuto povinnost neměl?

 

Od ledna 2024 platí konsolidační balíček. Ten mění především nastavení zdanění příjmů, ale částečně se dotkl i majetkových daní. A nově zavádí povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti i v případech, kdy dříve nebylo nutné daňové přiznání podávat.

Loading 

Kdo musí podat daňové přiznání k dani z nemovitosti

Stále platí, že pokud jste v minulém roce nabyli nemovitost, tak máte povinnost podat do konce ledna daňové přiznání. To má povinnost podat každý, kdo je k prvnímu lednu daného roku zapsaný v katastru nemovitostí jako majitel nemovitosti, přičemž nebyl zapsaný jako majitel k prvnímu lednu předchozí roku. Stejně tak platí povinnost k daňovému přiznání v opačném případě, tedy pokud jste nemovitost prodali nebo darovali. Daňové přiznání pak musíte podat, pokud vlastníte v daném kraji více nemovitostí.

Povinnost podat daňové přiznání má také ten, kdo v loňském roce nějak změnil svou nemovitost. Přistavěl nebo zboural, povinnost podat daňové přiznání máte vždy, kdy se změnila výměra čtverečních metrů nebo když se změnil účel nemovitosti.

Od ledna 2024 ovšem platí konsolidační balíček, který se mimo jiné dotkl také nastavení daně z nemovitosti. Ta se od letošního roku zvyšuje v průměru asi o 80 %. Ale také je zavedena nově povinnost podat daňové přiznání i pro skupiny osob, které v minulosti daňové přiznání podat nemusely.

Povinnost podat daňové přiznání dle novely 2024 nově má:

 • vlastník budovy evidované v katastru nemovitostí se způsobem využití garáž, pokud ji dosud přiznával s jinou sazbou daně než pro garáž , například jako příslušenství k obytnému domu (I) nebo jako příslušenství k budově pro rodinnou rekreaci (K) či jako ostatní zdanitelnou stavbu (P),
 • vlastník budovy evidované v katastru nemovitostí s jiným způsobem využití než garáž, pokud ji dosud přiznával se sazbou daně pro garáž
 • vlastník pozemku, pokud na pozemku staví budovu na základě stavebního povolení a dosud nepřiznal stavební pozemek,
 • vlastník pozemku, který je podnikatelem a má v obchodním majetku zařazenu zpevněnou plochu pozemku, bez ohledu na to, zda je užívána k podnikání, pokud ji již nepřiznal na předchozí zdaňovací období,
 • vlastník pozemku druhu orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost, lesní pozemek, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha, na kterém se nachází zpevněná plocha pozemku užívaná k podnikání, , pokud ji již nepřiznal na předchozí zdaňovací období,
 • uživatel pozemku, se kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad; nájemce nebo pachtýř tohoto pozemku, pokud jej nepřiznal na předchozí zdaňovací období,
 • uživatel, tj. nájemce, pachtýř nebo skutečný uživatel, pozemku, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
 • uživatel zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, které neslouží k bydlení, a je s ní příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad; nájemci nebo pachtýři těchto zdanitelných staveb nebo jednotek, pokud nepodali daňové přiznání na předchozí zdaňovací období,
 • uživatel, tj. nájemce, pachtýř nebo skutečný uživatel, zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, které neslouží k bydlení, a je s ní příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
 • uživatel zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, které neslouží k bydlení, pokud vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky není znám,
 • poplatník, který si na rok 2023 osvobozoval pozemek, evidovaný v katastru nemovitostí s jiným druhem pozemku než lesní pozemek, určený k plnění funkcí lesa, na němž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem imisí,
 • vlastník budovy obytného domu, ve kterém má místnost využívanou k podnikání v oboru ubytování,
 • vlastník zdanitelné jednotky (bytu), ve kterém má místnost využívanou k podnikání v oboru ubytování,
 • vlastník zdanitelné stavby přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona, která je částečně užívána k jiným účelům a byla v předchozím zdaňovacím období osvobozená celá.

(oficiální seznam MF)

REKLAMA

Konsolidační balíček 2024 a daň z nemovitosti

Hlavní změnou, kterou měl konsolidační balíček u daně z nemovitosti, bylo navýšení daně o zhruba 80 % a také zavedení inflačního koeficientu, který bude daň z nemovitosti zvyšovat v dalších obdobích. Kromě toho ale také tento balíček zavedl pro řadu subjektů a poplatníků daně novou povinnost podat daňové přiznání. Jednotlivé okolnosti, kdy musíte podat daňové přiznání vidíte výše v seznamu. Jaké jsou největší změny?

Největší změnou je to, že musíte podat daňové přiznání, pokud část své nemovitosti používáte pro pronájem v rámci cestovního ruchu. Například pronajímáte část rodinného domu nebo část svého bytu přes AirBnB. Pro řadu podnikatelů, kteří pronajímají přes AirBnB nebo jiné ubytovací platformy, tak nově vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti a platit odpovídající daň.

Další změnou je to, že je daň z nemovitosti placena podle toho, jak je daná nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí. Typický příkladem je zdanění garáže, pokud je část nemovitosti v katastru zapsaná jako garáž, bude nutné zaplatit vyšší daň z nemovitosti, i když garáž nepoužíváte k jejímu původnímu účely.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti

Daňové přiznání je nutno podat do 31. ledna. Daňové přiznání je místně příslušné dle místa nemovitosti. Termínem pro zaplacení daně z nemovitosti je poté 31. květen. A 30. listopad, pokud platíte ve dvou splátkách. Daň z nemovitosti se platí na základě informací k platbě, které bude finanční správa rozesílat tradičně na jaře. Od letošního roku řada subjektů dostane platební rozpis pouze do datové schránky. Pokud vlastníte datovou schránku, tak už vám rozpis nebude posílán poštou.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Daň z nemovitosti 2024

Vyšší daň z nemovitosti je splatná do 31. května

Do konce května je splatná daň z nemovitosti za rok 2024. Složenku nebo informace jinou cestou byste už měli mít k dispozici. A možná vás překvapila o dost vyšší částka, než na kterou jste byli zvyklí v předchozích letech. Proč je letos daň z nemovitosti vyšší?

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

28. 05. 2024

druhá splátka daně z nemovitosti

Nezapomeňte do konce listopadu zaplatit daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti je daň z majetku, která se platí zpravidla jednou ročně a to na současné daňové období. Daň se platí částečně dopředu, je splatná do konce května a platí se na celý daný rok. Přitom ale někteří poplatníci si můžou daň rozdělit do dvou splátek. Druhá splátka je pak splatná do 30. listopadu.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

24. 11. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *