EUR 24.725

USD 22.775

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.725

USD 22.775

Text: Zbyněk Drobiš

05. 01. 2017

1 komentář

Jak na vyškrtnutí věci ze soupisu při exekuci

 

Při exekuci může dojít k zabavení movité věci, která patří třetí osobě a nikoliv dlužníkovi. Jaká je zákonná úprava vyškrtnutí věci ze soupisu upravená exekučním řádem?

Loading



 


Exekuce je pro dlužníka stresující životní zkušenost zejména za situace, kdy dochází k provedení mobiliární exekuce (terénní vymáhání pohledávky spočívající v soupisu movitého majetku dlužníka). Bohužel nastávají případy, kdy je zabavena věc ve vlastnictví třetí osoby, která je tak postižena exekucí vedenou vůči dlužníkovi. Exekuční řád však stanovuje procesní nástroj k ochraně práv této třetí osoby.
Tip: Otázky a odpovědi: Exekuce prodejem nemovitosti

Nepromeškejte lhůtu k podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu může podat ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, a to do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci. Tento návrh je nutné podat u exekutora, který věc pojal do soupisu. Exekutor odmítne opožděný návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.
Exekutor následně postupuje tak, že rozhodne o návrhu na vyškrtnutí věci do 15 dnů od jeho doručení. Exekutor rozhoduje bez jednání na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin.
Exekutor je povinen sdělit nutné údaje k uplatnění práva na vyškrtnutí věci ze soupisu osobě, která tvrdí, že věc pojatá do soupisu je v jejím vlastnictví. Pokud osoba přítomná u soupisu tvrdí, že věc je ve vlastnictví třetí osoby a exekutor shledá takové tvrzení pravděpodobným, pak exekutor písemně informuje tuto třetí osobu o provedení soupisu a jejím právu podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Kdy exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu

Jestliže s tím souhlasí oprávněný (věřitel), pak exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu. Exekutor také vždy vyškrtne věc ze soupisu, když během exekuce vyjde najevo, že povinnému (dlužníkovi) nepatří nebo patřit nemůže.
Pokud byla věc exekutorem vyškrtnuta ze soupisu, předá ji exekutor bez zbytečného odkladu navrhovateli na místě, kde byla věc zajištěna. Navrhovatel se může dohodnout s exekutorem na jiném místě předání.
Tip: Jaké věci nepodléhají exekuci?

Co když exekutor věc ze soupisu nevyškrtne?

Exekutor nevyhověl, byť jen zčásti, podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu? Pak může navrhovatel podat žalobu na vyloučení věci u exekučního soudu do 30 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí exekutora. Exekuční řád vymezuje povinnost exekutora poučit navrhovatele o jeho právu podat vylučovací žalobu.
Vzhledem ke složitosti problematiky exekucí doporučujeme v obdobné situaci konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to i s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 


Související články

srážky ze mzdy 2023

Exekuční srážky ze mzdy v roce 2023

Na konci loňského roku schválila vláda na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR novelizaci nařízení o nezabavitelných částkách. Od lednové výplaty budou exekuční srážky ze mzdy počítány opět jinak. Kolik dlužníkovi zbyde?

Text: Veronika Hejná

04. 01. 2023

paušální výdaje

Lidé v bytech si měsíčně připlatí tisíce, teplotu u nich nikdo kontrolovat nemůže

Nadcházející topná sezóna bude pro české domácnosti finančně náročnější než ty předchozí. Členům společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev (BD) se kromě nákladů na služby spojené s užíváním bytů, jako jsou teplo, teplá a studená voda, úklid, či osvětlení společných prostor, mohou navíc zvednou také dlouhodobé zálohy na opravy, tzv. fond oprav. To vše může […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

19. 08. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Jolana Kardošová

    2 dubna, 2024

    Prosím potřebuji pomoci,už jsem bezradná,nevím kde najít ke stažení tiskopis na návrh na vyškrknutí věci ze soupisu(exekuce),už jsem hledala všude,prostě mi to nejde,děkuji

    Odpovědět