EUR 25.330

USD 23.782

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.330

USD 23.782

Text: Veronika Hejná

04. 09. 2020

0 komentářů

Konec insolvenčních prázdnin: Jak na povolení oddlužení?

 

Insolvenční prázdniny, které přinesl dlužníkům tzv. Lex Covid Justice, skončily spolu s těmi letními. Zatímco do 31. srpna to nebylo možné, nyní již může věřitel na dlužníka podat insolvenční návrh. Jaké podmínky musí dlužník splnit, pokud chce požádat soud o povolení oddlužení?

Loading 

Osoba oprávněná podat návrh na povolení oddlužení

Oddlužit se může jen fyzická osoba, případně také právnická osoba (ale ta jen za podmínky, že není podle zákona podnikatelem a nemá dluhy z podnikání). Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník sám. Pokud sám také podává insolvenční návrh, návrh na povolení oddlužení musí předložit současně s insolvenčním návrhem.
Kdyby insolvenční návrh podal na dlužníka věřitel, může dlužník návrh na povolení oddlužení doplnit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl insolvenční návrh věřitele doručen. Zákon zároveň stanoví podmínku, že o této možnosti musí být dlužník poučen.

Kdy je oddlužení možno považovat za splněné

Podle zákona je oddlužení považováno za splněné, když dlužník uspokojí všechny nezajištěné věřitele v plné výši jejich pohledávek, anebo jim za dobu 3 let od schválení oddlužení zaplatí alespoň 60 % pohledávek. Oddlužení je považováno za splněné také tehdy, kdy dlužník po dobu 5 let nezajištěným věřitelům zaplatil alespoň 30 % jejich pohledávek.
Pokud však dlužník vynaloží veškeré úsilí k plnému uspokojení věřitelů, aniž je oddlužení za oněch pět let zrušeno, postačuje, když dlužník pět let hradí hotové výdaje a odměnu insolvenčnímu správci a stejnou částku věřitelů. Výsledek takového oddlužení je však nejistý, neboť o něm bude rozhodovat insolvenční soud.

Náležitosti návrhu na schválení oddlužení

Nemá-li dlužník sám magisterské vzdělání v oboru právo nebo ekonomie (anebo složenou zkoušku insolvenčního správce), musí za něj návrh na povolení oddlužení sepsat notář, advokát, soudní exekutor či insolvenční správce, anebo tzv. akreditovaná právnická osoba. Tyto akreditované právnické osoby, jichž je aktuálně něco přes stovku, musí mít příslušné povolení od Ministerstva spravedlnosti.
Návrh musí být navíc podán na speciálním formuláři. K návrhu dlužník připojí příslušné listiny, například informaci o očekávaných příjmech, seznam majetku a doklady o předchozím dosaženém příjmu.

Kolik musí dlužník zaplatit a kolik mu musí zůstat?

Zatímco v minulosti měl dlužník možnost oddlužovat se pouhým plněním splátkového kalendáře, v současné době je možná pouze kombinace splátkového kalendáře s prodejem části majetkové podstaty.
Pokud jsou dlužníkovi prováděny srážky ze mzdy, musí mu z čisté mzdy zůstat tzv. nezabavitelná částka. Ta činí v současnosti 7.771,50 korun na dlužníka a dalších 2.590,50 korun na každou vyživovanou osobu.
Přitom minimální částka, kterou po oddlužovací novele musí dlužník platit je přibližně 2.200 korun měsíčně. Jde o odměnu pro insolvenčního správce (900 korun, resp. 1.089, pokud je správce plátcem DPH) a minimální splátku pro věřitele, která je stejně vysoká jako odměna správce.

REKLAMA

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývoje


Související články

tříleté oddlužení

Oddlužit během tří let se bude moci každý. Rizika se promítnou do cen, dopadnou na všechny

Vláda v druhé polovině června schválila návrh novely insolvenčního zákona. Předlohu mají nyní projednat poslanci. Došlo k zakotvení modelu, kdy se budou moci oddlužit všichni, jak podnikatelé, tak nepodnikatelé, během doby tří let, a to bez stanovení minimální výše procentuálního uspokojení věřitele. Tento krok může mít dopad na celou společnost, o peníze přijde státní rozpočet, i samotní […]

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

24. 07. 2023

srážky ze mzdy 2023

Exekuční srážky ze mzdy v roce 2023

Na konci loňského roku schválila vláda na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR novelizaci nařízení o nezabavitelných částkách. Od lednové výplaty budou exekuční srážky ze mzdy počítány opět jinak. Kolik dlužníkovi zbyde?

Text: Veronika Hejná

04. 01. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *