EUR 24.660

USD 25.565

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 17.2 %

EUR 24.660

USD 25.565

Text: Veronika Hejná

28. 04. 2020

0 komentářů

V účinnost vstoupil Lex Covid Justice, který odlehčí dlužníkům v době koronaviru

 

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (Lex Covid Justice) byl ve Sbírce vyhlášen v pátek 24. dubna. Tentýž den vstoupil v účinnost. Jaké změny pro dlužníky přináší v oblasti insolvenčních řízení a exekucí? 

Změny v insolvencích

Nejvýznamnějšími změnami v rámci insolvenčních řízení je pozastavení možnosti podat věřitelský insolvenční návrh a dočasné moratorium. K insolvenčním návrhům podaným od účinnosti lex covid až do 31. srpna 2020 se nebude přihlížet. Do téhož data může podnikající dlužník, který nebyl v úpadku k datu 12. března 2020, podat u insolvenčního soudu návrh na dočasné mimořádné moratorium. Tato opatření mají pomoci dlužníkům přečkat tu nejhorší dobu, po 31. srpnu již může věřitel insolvenční návrh podat.

Pokud došlo vlivem koronaviru ke změně majetkových poměrů dlužníka v oddlužení, který plní splátkový kalendář, může soud jej soud osvobodit od placení pohledávek i pro případ, že je hodnota plnění nezajištěným věřitelům nižší než zákonem stanovené nebo s věřiteli ujednané procento uspokojení.

„Zrušením hranice 30 procent u starých oddlužení věřitelé zcela nečekaně ztratí jistotu, že se v budoucnu dočkají splacení dluhu v takové míře, s níž doposud právem počítali. Opatření by se nicméně mělo týkat pouze osob, které se skutečně dostaly do problémů kvůli pandemii,“ uvedl k tomu prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

Pozastavení exekucí prodejem nemovitostí a movitých věcí

do 30. června 2020 bude pozastaveno provádění exekucí prodejem movitých věcí (tzv. mobiliární exekuce). Stejně tak lex covid pozastavil do téhož data exekuci prodejem nemovitosti, má-li dlužník v této nemovitosti hlášen trvalý pobyt. Výjimkou jsou v obou případech pohledávky vymáhané pro zaplacení výživného nebo škody způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem.

REKLAMA

V občanském soudním řádu byla hranice výše pohledávek, pro které je možné vydat exekuční příkaz prodejem nemovitosti, navýšena ze 30 tisíc na 100 tisíc korun. „Vzhledem k tomu, že dražba nemovitosti je vždy až posledním způsobem výkonu exekuce, když mírnější postupy selhaly, by tak věřitelé ztratili jakoukoliv šanci na splacení těchto dluhů,“ upozorňuje Pavel Staněk.

Dlužníci mohou vybrat vyšší částku z obstavených bankovních účtů

Podle schváleného textu lex covid bude možné od účinnosti zákona do 31. prosince 2020 jednorázově vybrat z bankovního účtu, který je obstaven, vyšší částku. Oproti původnímu dvojnásobku životního minima (7 720 korun) půjde dočasně o čtyřnásobek životního minima, tedy částku 15 440 korun. Důvodem je podle předkladatelky návrhu Kateřiny Valachové (ČSSD) skutečnost, že srážky již proběhly ze mzdy. Díky jednorázové výplatě čtyřnásobku životního minima tak budou lidé schopni hradit náklady na své živobytí.

Natrvalo má být zavedena nepostižitelnost daňového bonusu. Odstupné bude do budoucna možné postihnout pouze v omezené výši, neboť i od odstupného se bude odečítat nezabavitelná částka.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.23 Aktuální výše Hypoindexu

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%
Historie vývoje


Související články

Lidé v bytech si měsíčně připlatí tisíce, teplotu u nich nikdo kontrolovat nemůže

Nadcházející topná sezóna bude pro české domácnosti finančně náročnější než ty předchozí. Členům společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev (BD) se kromě nákladů na služby spojené s užíváním bytů, jako jsou teplo, teplá a studená voda, úklid, či osvětlení společných prostor, mohou navíc zvednou také dlouhodobé zálohy na opravy, tzv. fond oprav. To vše může […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

19. 08. 2022

Pronajímáte byt? Pozor na smlouvu, ohlídejte i způsob doručování

Při pronájmu nemovitosti je správně nastavená nájemní smlouva naprosto zásadní. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, případy, kdy nájemník byt zničí, neplatí nájemné a odmítá se vystěhovat jsou stále častější a možnosti pronajímatele jsou přitom velmi omezené. I okrajové ustanovení o doručování, kterému zpravidla není přikládána velká pozornost, proto může zachránit vlastníkovi […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

14. 07. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.