EUR 25.335

USD 23.337

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.335

USD 23.337

Text: Veronika Hejná

28. 04. 2020

0 komentářů

V účinnost vstoupil Lex Covid Justice, který odlehčí dlužníkům v době koronaviru

 

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (Lex Covid Justice) byl ve Sbírce vyhlášen v pátek 24. dubna. Tentýž den vstoupil v účinnost. Jaké změny pro dlužníky přináší v oblasti insolvenčních řízení a exekucí?

Loading 

Změny v insolvencích

Nejvýznamnějšími změnami v rámci insolvenčních řízení je pozastavení možnosti podat věřitelský insolvenční návrh a dočasné moratorium. K insolvenčním návrhům podaným od účinnosti lex covid až do 31. srpna 2020 se nebude přihlížet. Do téhož data může podnikající dlužník, který nebyl v úpadku k datu 12. března 2020, podat u insolvenčního soudu návrh na dočasné mimořádné moratorium. Tato opatření mají pomoci dlužníkům přečkat tu nejhorší dobu, po 31. srpnu již může věřitel insolvenční návrh podat.

Pokud došlo vlivem koronaviru ke změně majetkových poměrů dlužníka v oddlužení, který plní splátkový kalendář, může soud jej soud osvobodit od placení pohledávek i pro případ, že je hodnota plnění nezajištěným věřitelům nižší než zákonem stanovené nebo s věřiteli ujednané procento uspokojení.

„Zrušením hranice 30 procent u starých oddlužení věřitelé zcela nečekaně ztratí jistotu, že se v budoucnu dočkají splacení dluhu v takové míře, s níž doposud právem počítali. Opatření by se nicméně mělo týkat pouze osob, které se skutečně dostaly do problémů kvůli pandemii,“ uvedl k tomu prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

Pozastavení exekucí prodejem nemovitostí a movitých věcí

do 30. června 2020 bude pozastaveno provádění exekucí prodejem movitých věcí (tzv. mobiliární exekuce). Stejně tak lex covid pozastavil do téhož data exekuci prodejem nemovitosti, má-li dlužník v této nemovitosti hlášen trvalý pobyt. Výjimkou jsou v obou případech pohledávky vymáhané pro zaplacení výživného nebo škody způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem.

REKLAMA

V občanském soudním řádu byla hranice výše pohledávek, pro které je možné vydat exekuční příkaz prodejem nemovitosti, navýšena ze 30 tisíc na 100 tisíc korun. „Vzhledem k tomu, že dražba nemovitosti je vždy až posledním způsobem výkonu exekuce, když mírnější postupy selhaly, by tak věřitelé ztratili jakoukoliv šanci na splacení těchto dluhů,“ upozorňuje Pavel Staněk.

Dlužníci mohou vybrat vyšší částku z obstavených bankovních účtů

Podle schváleného textu lex covid bude možné od účinnosti zákona do 31. prosince 2020 jednorázově vybrat z bankovního účtu, který je obstaven, vyšší částku. Oproti původnímu dvojnásobku životního minima (7 720 korun) půjde dočasně o čtyřnásobek životního minima, tedy částku 15 440 korun. Důvodem je podle předkladatelky návrhu Kateřiny Valachové (ČSSD) skutečnost, že srážky již proběhly ze mzdy. Díky jednorázové výplatě čtyřnásobku životního minima tak budou lidé schopni hradit náklady na své živobytí.

Natrvalo má být zavedena nepostižitelnost daňového bonusu. Odstupné bude do budoucna možné postihnout pouze v omezené výši, neboť i od odstupného se bude odečítat nezabavitelná částka.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

tříleté oddlužení

Oddlužit během tří let se bude moci každý. Rizika se promítnou do cen, dopadnou na všechny

Vláda v druhé polovině června schválila návrh novely insolvenčního zákona. Předlohu mají nyní projednat poslanci. Došlo k zakotvení modelu, kdy se budou moci oddlužit všichni, jak podnikatelé, tak nepodnikatelé, během doby tří let, a to bez stanovení minimální výše procentuálního uspokojení věřitele. Tento krok může mít dopad na celou společnost, o peníze přijde státní rozpočet, i samotní […]

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

24. 07. 2023

srážky ze mzdy 2023

Exekuční srážky ze mzdy v roce 2023

Na konci loňského roku schválila vláda na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR novelizaci nařízení o nezabavitelných částkách. Od lednové výplaty budou exekuční srážky ze mzdy počítány opět jinak. Kolik dlužníkovi zbyde?

Text: Veronika Hejná

04. 01. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *