EUR 24.700

USD 22.902

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.700

USD 22.902

Text: Zbyněk Drobiš

05. 12. 2016

0 komentářů

Jak přijít o družstevní byt

 

Řešení bytových potřeb prostřednictvím bytových družstev je oblíbené. Vlastnictví družstevního podílu v bytovém družstvu není absolutní. Při splnění zákonných podmínek může být člen bytového družstva dokonce vyloučen.

Loading 


Existuje řada rozdílů mezi řešením bytové problematiky formou společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Jedním z nich je i riziko pro člena bytového družstva, že může být vyloučen z bytového družstva s právem na proplacení pouze vypořádacího podílu, který nemusí odpovídat standardní tržní hodnotě družstevního podílu.

Důvody k vyloučení člena družstva

Právní úpravu družstev, včetně vyloučení člena družstva nenalezneme v občanském zákoníku, ale zákoně o obchodních korporacích. Obecně může být člen družstva vyloučen, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách družstva.
V rámci zákonných ustanovení o bytovém družstvu nalezneme speciální úpravu vyloučení člena bytového družstva, kdy jejího člena nebo společné členy bytového družstva (s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu), lze vyloučit z družstva:

  1. poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, nebo
  2. byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.

Uvést konkrétní případy, které budou naplňovat důvod k vyloučení člena bytového družstva, není snadné. Každý případ je nutné posuzovat individuálně dle okolností konkrétního případu. Stavební úpravy zasahující do nosné konstrukce domu bez souhlasu družstva, opakované rušení nočního klidu pokračující i přes řadu výstrah ze strany představenstva či dlouhodobé nehrazení povinných plateb by mohlo být určitým vodítkem.

Složitá procedura vyloučení

O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán vymezený stanovami družstva. O vyloučení člena z družstva nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastal důvod vyloučení z družstva. Rozhodnutí o vyloučení člena družstva předchází písemná výstraha, která obsahuje důvod jejího udělení a upozornění na možnost vyloučení. Součástí výstrahy je také výzva, aby člen družstva ukončil porušování svých členských povinností a odstranil následky jejich porušení s poskytnutím přiměřené lhůty nejméně 30 dnů.
Člen družstva může podat k členské schůzi odůvodněné námitky proti rozhodnutí o svém vyloučení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.
Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek, nebo o vyloučení (jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze), může vylučovaný člen podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Zákon stanovuje, že družstvo až do pravomocného skončení soudního řízení nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.

Právo vyloučeného člena na vypořádací podíl

Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu uvedenou v seznamu členů.
Zánikem členství v bytovém družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebo nájem družstevního bytu.
Vyloučený člen bytového družstva má právo na proplacení vypořádacího podílu, který obvykle neodpovídá reálné tržní ceně družstevního podílu v bytovém družstvu.
Vyloučení člena bytového družstva představuje složitou právní problematiku. Ať již řešíte tuto problematiku z pohledu vylučovaného člena nebo bytového družstva, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů konkrétního případu.

REKLAMA

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Družstevní bydlení je stále cenově dostupnější alternativa

Pořízení staršího družstevního bytu je v průměru o 15 procent levnější než koupě bytu v osobním vlastnictví. Zatímco průměrná prodejní cena bytu v Česku v osobním vlastnictví na začátku letošního roku dosahovala 70 tisíc korun za metr čtvereční, průměrná cena za metr čtvereční družstevního bytu byla na hranici 47 tisíc korun za metr čtvereční. Vyplývá to z analýzy společnosti RE/MAX.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

09. 04. 2024

Neplatiči v bytových domech už dluží svým sousedům 170 milionů Kč, řešení v nedohlednu

Celkový dluh vůči bytovým družstvům a SVJ se v roce 2022 vyšplhal na téměř 170 milionů korun. Více jak polovina této částky je dlouhodobě nevymahatelná. Obyvatelé bytových domů tak často musí nedoplatky za energie či další služby uhradit z vlastního a sami se tak mnohdy dostávají do finančních problémů.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

01. 09. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *