EUR 25.330

USD 23.428

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.330

USD 23.428

Text: Petr Zámečník

18. 11. 2014

0 komentářů

Jiří Fialka: K hypotéce doporučujeme životní pojištění kopírující úvěr

 


 

Za jakých okolností byste doporučil a za jakých naopak nedoporučil, aby si klient sjednával životní pojištění k hypotéce?

To záleží na konkrétní situaci, v jaké se klient nachází. Pokud nemá k dispozici dostatečné rezervy, je pojištění vhodným produktem k pokrytí rizik tak, aby se v případě nepříznivé situace rodina neocitla bez prostředků a byla schopna úvěr uhradit.

Historicky byly hypotéky spojovány zejména s pojištěním rizika smrti. V životě jsou však i další události, proti kterým má smysl se zajistit. Tou nejvýznamnější je z mého pohledu  invalidita. V takovém případě se omezí pracovní schopnost, a může tak velmi zásadním způsobem poklesnout příjem. Peníze potom nepotřebujete jen na splacení hypotéky, ale také pro svou potřebu. Člověk přece chce i nadále žít a mít  hodnotný život. Pro tyto případy nenabízíme žádné speciální pojištění, ale naše stávající produkty včetně životního pojištění Můj život jsme koncipovali tak, aby se i pro takové situace daly využít. V rámci připojištění invalidity si klient vybírá stupeň invalidity, na který se chce pojistit. Pojistná částka potom může být nastavena tak, že bude přesně kopírovat splácení hypotéky.

K hypotéce doporučujete spíš pojištění s klesající pojistnou částkou kopírující hypotéku, nebo klasické životní pojištění na stabilní pojistnou částku? 

Určitě bych doporučoval klesající pojistnou částku. Pokud je hlavním cílem zajistit si splácení úvěru, mohu přesně kopírovat jeho nesplacenou částku. Navíc takové pojištění je přirozeně levnější, protože klesá pojistná částka, na kterou je klient pojištěn.

Pokud by klient chtěl dodatečné zajištění nad rámec pojištění hypotéky, je to možné. Primárně by měl mít k hypotéce klesající pojistnou částku, ale pokud chce mít prostředky na mimořádné výdaje spojené např. s invaliditou, tak je vhodné přisjednat ještě pojištění s konstantní pojistnou částkou.

REKLAMA

V našich produktech se lze pojistit v jedné smlouvě na jedno riziko na klesající pojistnou částku a vedle toho na to samé riziko na pevnou pojistnou částku. Klientům, kteří mají rodinu a chtějí ji zajistit pro případ své smrti nebo invalidity, doporučujeme pevnou pojistnou částku ve výši 2 až 3 ročních příjmů nad rámec pojištění hypotéky.

U pojištění na klesající částku některé pojišťovny nastavují pojistné na úvodní pojistnou částku a drží cenu např. polovinu doby trvání pojištění a v druhé polovině trvání pojištění klient neplatí pojistné. Jiné využívají to, že postupně snižují klientem placené pojistné. Vy využíváte jakou z možností účtování pojistného?

Napočítáváme pojistné na jednu částku – tzv. postačitelné pojistné. Tento přístup představuje pro klienta maximální pohodlí.

Významné nejen v souvislosti s hypotékou jsou výluky z pojištění. Některé pojišťovny v poslední době zpřísnily a rozšířily oblast výluk. Jaké výluky uplatňujete ve svém novém pojištění Můj život?

Zakládáme si na kvalitě pojištění. Chceme, aby byl klient pokryt na co nejširší spektrum rizik, a minimalizujeme výluky.  Tak jsme Můj život od počátku koncipovali. Např. u pojištění invalidity jako jedni z mála na trhu plníme klientovi, když získá invalidní důchod od státu. Výplata je tedy vázána na státem uznanou invaliditu a my již neprovádíme další přezkum.

REKLAMA

Pokud tedy klient zemře, nezkoumáte, jakým způsobem zemřel, s výjimkou nějaké „karenční doby“ např. pro sebevraždu…

U některých rizik jsou výluky a čekací doby nezbytné, aby pojištění nebylo zneužívané. Např. zmiňovaná sebevražda u pojištění smrti. Nebo u pojištění invalidity z jiných než úrazových příčin je čekací doba od sjednání pojištění dva roky. Je to z toho důvodu, že řízení o přiznání invalidity trvá zpravidla déle než rok. Pokud by se klient stal invalidním dříve než za rok, bylo téměř jisté, že již před uzavřením smlouvy invalidou byl a jednalo se tak o jeho spekulaci a snahu zneužít pojištění.

Pojištění invalidity máte vázáno na přiznání invalidního důchodu. Existuje ale skupina lidí, kteří jsou státem uznáni jako invalidní, ale nemají z nejrůznějších důvodů nárok na invalidní důchod. Těmto lidem pojistné plnění přiznáte?

Pokud má klient posudek, že byl uznán invalidním, mělo by být pojistné plnění přiznáno. Samozřejmě státní systém je složitější v tom,  že pro přiznání invalidního důchodu musí být člověk nejen invalidní, ale musí prokázat i dostatečnou dobu pojištění a placení sociálního pojištění. Tento fakt není pro pojišťovnu určující, nám jde primárně o zdravotní stav.

Vezme-li si člověk hypotéku a má-li rodinu, kterou chce zabezpečit, jsou nějaké sporty nebo činnosti, kterým se musí bezpodmínečně vyhnout, protože kdyby byl zraněn či zabit při té činnosti, odmítli byste vyplatit pojistné plnění?

REKLAMA

Toto se týká spíše úrazových pojištění. Tam zkoumáme povolání klienta dle rizikových skupin a pro jednotlivé rizikové skupiny uplatňujeme různé pojistné. Jsou definované také vysoce rizikové činnosti mimo zaměstnání, jako jsou např. bojové sporty, kde se uplatňuje přirážka k pojistnému. Jiný přístup potom uplatňujeme např. u profesionálních sportovců.

Zásadou je, že by klient neměl pojišťovně nic zamlčet. Pokud zamlčí rizikové činnosti, tak zkrátíme plnění o to, oč zaplatil méně na pojistném, čímž zajišťujeme spravedlivý přístup ke všem klientům ve vztahu k jejich rizikům.

Zejména u lidí čerpajících hypotéku se může promítnout testování příjmů při určité výši pojistné částky. Stává se, že se lidé nemohou k hypotéce dostatečně pojistit z tohoto důvodu?

Stát se to může. Máme principy pro finanční i zdravotní oceňování. V případě finančního oceňování do určitých částek nezkoumáme příjem klienta. Např. u invalidity, kde plníme pojistnou částkou na stupeň 2, nezkoumáme příjem do částky 400 tisíc Kč. U třetího stupně nezkoumáme příjem do pojistné částky 1 mil. Kč. U renty nezkoumáme příjem u prvního stupně invalidity do renty 4 tis. Kč, u druhého stupně 6 tis. Kč a u třetího 10 tis. Kč.

V drtivé většině případů se klienti do limitů vejdou. Pokud ne, vyžadujeme doložení příjmů, z nichž se odvodí maximální pojistná částka. Pokud není klient schopen doložit příjem, tak ho na vyšší limity nepojistíme.

Samostatnou kapitolou jsou OSVČ, kde umíme pojistné limity posuzovat nikoli na základě zisku, ale podle obratu podnikatele.

Bývaly hypotéky kombinované s investičním životním pojištěním, kde investoval s cílem vydělat na splacení hypotéky. Máte ještě takovéto produkty, nebo již nejsou v nabídce?

Takové produkty v nabídce nemáme. Považujeme za transparentnější v rámci životního pojištění pokrytí rizika, nikoli aby klient spořil na splacení hypotéky.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

Letošní rok bude pro hypotéky přelomový

V oblasti hypotečních úvěr můžeme letošní rok bez nadsázky označit za přelomový. A to hned z několika důvodů. Jedním z nich je pokračující snižování úrokových sazeb hypoték, které jde ruku v ruce se snižováním základní sazby ze strany České národní banky. Druhým důvodem je platnost novely zákona o spotřebitelském úvěru. Ta jasně definuje účelně vynaložené […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

04. 03. 2024

Nastala optimální doba pro nákup nemovitosti, ceny zase půjdou nahoru

Pokud někdo vyčkával s pořízením vlastního bydlení na lepší časy, tak ty právě nastávají. Shodují se na tom odborníci z realitní i hypoteční branže. A doporučují nákup nemovitosti, byť za cenu dražší hypotéky, neodkládat. Kdo naopak uvažuje o prodeji, vyplatí se mu ještě vyčkat.

Text: redakce hypoindex.cz

01. 03. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *